Začínáme - seznam článků (především pro začátečníky)

    Tento seznam byl vytvořen pro větší přehled a pomoc především začínajícím kolegům. Datum vytvoření článku zde není podstatné, články je výhodné číst tak, jak jsou seřazeny shora dolů. Někdy je však to pořadí trochu sporné. Všechny články, kde je v nadpisu verze 5.8, se vztahují většinou i na vyšší verze (7, 8, 9) !!!

---- Četba povinná --------------------------------------------------------------------------------------------

 1.       Dotazy a Seminář - Jak koncipovat dotazy a konzultace +  mimořádná nabídka školení.
 2.    Začátek - Základní souhrn pro začínající. Kolejiště, koleje, napájení, dělení, detekce, TC jízda krok za krokem ...
 3.       Základy modelářské elektroniky - Seriál pro kolegy, kteří se s elektrikou moc nekamarádí.
 4.       Digitál - základy - Pokud začínáte, nevíte, váháte, pak nepřehlédněte!
 5.       Digitál - začínáme - Informací není nikdy dost. Lenz, Roco, RS, S88 ... kombinace.
 6.   Lokodekodéry 2 - Pro začátečníky. Základní nastavení, vazby na TC, problémy a jejich odstranění.
 7.       Než položíme koleje - Lokalizace, detekce, indikace & spol. - především pro začátečníky.
 8.   RailCo TrainController - začínáme - Základy použití TrainControlleru verze 5.8 i 7. Co je třeba pro začátek. Adresy !!!
 9.    TC - Jak na to - Popis některých základů a částí TrainControlleru.
 10.   TrainController - kalibrace a zastavování lokomotiv - Nastavení lokodekodéru, uspořádání bloků pro kalibraci, spřažení loko, vlak...
 11.       Pomooooooc ... - Neuspořádaná a netématická změť všech možných informací pro začátečníky.

---- Četba rozšířená ------------------------------------------------------------------------------------------

 1.   TrainController 9(7,8) - Software pro ovládání digitálně řízeného kolejiště. Hlavní článek.
 2.   RailCo 5.8 - Tipy a triky - Fyzické rozdělení bloků, Rychlost, Autoblok, Plány (průběh a návaznost), Timetable a další.
 3.   RailCo 5.8 - Tipy a triky 2  - Zpožděný rozjezd po návěsti, Indikace obsazení zhlaví, Signalizace přejezdu...
 4.   RailCo 5.8 - automatický provoz - Automatika v kostce, Rezervace a uvolňování bloků, Kritická sekce...
 5.   Návěstidla - Zapojení a ovládání v digitálním provozu. Návěstní dekodéry.
 6.   Návěstidla 2 - Funkcionalita návěstidel v RailCo TC, závislá soustava dle ČSD/ČD.
 7. Skryté nádraží - Možná to tak nevypadá, ale tady je toho hodně, tak nějak vše pohromadě.

---- Četba doplňková ----------------------------------------------------------------------------------------

 1.   Soubory - Obecné základy, typy, instalace, upgrade, update, typy souborů RailCo.
 2.       Základy modelářské elektroniky - Seriál pro kolegy, kteří se s elektrikou moc nekamarádí.
 3.       Základy plánování modelové železnice - Co je dobré vědět před začátkem stavby.

    Když se to tak vezme, je to vlastně Publikace v elektronické podobě, po které jste většinou volali. Tak co, vyhovuje?

Menu

LokoPin      16.09.2012  
  18.04.2022 (poslední editace)