Návěstidla - zapojení a ovládání světelných návěstidel v digitálním provozu.

  1. Úvod
  2. Teorie
  3. Požadavky
  4. Zapojení
  5. DP2R
  6. DP2N
  7. ND4+S-com
  8. Shrnutí
  9. Závěr

Úvod

    Přišla na řadu další fáze příprav stavby mého kolejiště. Světelná návěstidla. Zorientování v problematice, průzkum trhu, testování získaných výrobků, to je obsahem tohoto článku, který může být ukázkou toho, jak jednoduše je možno vyřešit i toto celkem rozsáhlé téma.

    Zpočátku jen upřesním, že návěstidlo je přenosné nebo nepřenosné technické zařízení, tedy třeba semafor (tenhle výraz nemají odborníci rádi), ale také třeba značka nebo dokonce i barevná svítilna v ruce železničáře, kterým se dává signál, tedy návěst. Další pojmy a předpisy si můžete na webu vyhledat.

    Hodnotit realitu nebudu, bylo by to zcela zbytečné. Vztah mezi realitou a modelem je vždy určitým kompromisem a u návěstidel to asi platí dvojnásob. Už jenom udělat návěstidlo, které se v měřítko 1:120 podobá realitě, je zřejmě trochu problém, a to hlavně v poměru "cena/výkon". Návěstidla, používaná v ČR, vyrábí pouze maloserie, odběratelé jsou téměř výhradně z Česka a Slovenska, takže udělat pěkná a levná návěstidla v počtu několika tisíc, to asi není lépe řešitelné. A odběr se sotva výrazně zvýší. Ale i to málo, co je na trhu, se mi osobně docela líbí.

    Druhý problém je ve vlastní signalizaci. Udělat úplnou návěstní soustavu, včetně tzv. rychlostních pruhů, je asi trochu problém. Ale zjednodušená rychlostní soustava, která se používá běžně mimo koridory a modernizované tratě, ta už je v modelové železnici proveditelná poměrně lépe. A to tím snadněji, jak pokračuje technický vývoj, přišla digitalizace, ovládání počítačem. Prostě paráda.

    Také rozhoduje, jaká návěstidla budeme používat. To myslím v souvislosti s tím, že nikde není řečeno, jak se bude určitá železniční lokalita návěstidly osazovat. Stejná lokalita, stejný počet kolejí, stejný způsob provozu, to vše nemá jediné řešení. Variant může být více. Všechny tyto problémy jsou na internetu prezentovány, probírat to zde, je tedy zbytečné. Upozorním např. na web Mašinky 2003, kde jsou návěstidla popsána velice hezky. Především sled návěstí stojí za to. Než se do návěstidel pustíte, určitě nepřehlédněte.

Důrazně upozorňuji, že popisuji systém Lenz, a že jiné systémy mohou mít stejné nebo podobné jen dílčí části !!!  V článku Komponenty jsou detailnější informace o některých použitých prvcích.

Na začátek článku

Teorie

    Po nějaký čas jsem sháněl informace. Na základě nich jsem došel k názoru, že se v modelařině používá prakticky vše, od červená-zelená do mnohasvětelného návěstidla. To ovšem znamená, že jde vždycky o určitou dohodu mezi realitou a modelem. Dohodu, jež mantinely obyčejně stanoví sám autor a k níž vede souhrn několika důvodů, mezi kterými většinou převládá ten finanční. Ona totiž každá LEDka potřebuje jeden zdroj signálu, tedy v digitálu výstup dekodéru (dále bude vidět, že ne vždy je to pravda), a tak se zvyšujícím se počtem světel a počtem návěstí, které chceme signalizovat, jde nahoru také cena. Roli určitě bude hrát i celkový počet návěstidel, neboť vytvořit realitě hodně podobný model malé, dvoukolejné zastávky, to asi problém nebude. Osadit návěstidly model Wilsoňáku je pochopitelně mnohem náročnější, a to ve všech směrech.

    Při analýze problému vstupuje do hry ještě jeden, a to veledůležitý faktor. Co se dá koupit na trhu. Toto není recenze různých produktů, tak to omezím jen na to, co jsem si vybral. U nás používaná světelná návěstidla jsou buď typu AŽD nebo CCCP. Na nádražích v Písku a okolí jsou všude návěstidla typu AŽD (kromě mechanických). Na trhu příliš velký výběr není, ale nabídka na stránce www.navestidla.cz je hodně široká, tak ji využiji.

    Porovnání modelu a skutečnosti je velmi uspokojující. Jedině snad příliš silný stožár modelu, který je zřejmě poplatný umělohmotnému materiálu a potřebě protáhnout větší počet vodičů. Model je ještě ve staré verzi, dole s "krabičkou", kterou bylo nutno "utopit" pod základní úroveň. Autora fotky modelu v levé části jsem nedohledal, velice se mu za prezentaci omlouvám, ozve-li se, ihned to napravím.

Zleva: 230 – Seřaďovací návěstidlo, 350 – Odjezdové návěstidlo, 480 – Odjezdové návěstidlo, 590 – Odjezdové návěstidlo, 580 – Vjezdové návěstidlo (zdroj: www.navestidla.cz).

    Na typu 580 – Vjezdové návěstidlo je vidět široká nabídka různého provedení návěstidel (zdroj: www.navestidla.cz).

    Přestože článek se především zabývá problematikou zapojení návěstidel, nabídka, provedení i funkce výrobků Němeček se mi velmi líbí.

Na začátek článku

Požadavky

    Jsou to požadované parametry modelové návěstní soustavy, způsob jejího ovládání a vstupní a výstupní komponenty. Jako vždy, je i zde mnoho variant a jako vždy, budu popisovat hlavně tu, kterou použiji.

    Ovládání návěstní soustavy bude zajišťovat počítač a program fy Freiwald, TrainController, v.5.8. Vstupními parametry jsou tedy komponenty Signals tohoto programu, a ty mají k dispozici dva nebo čtyři stavy. Mohou tedy buď jednoduše dvoustavově ovládat návěstidlo typu červená-zelená nebo poněkud složitěji čtyřstavové návěstidlo, se signály třeba STŮJ, VOLNO, VOLNO odbočkou, POSUN. To ovšem považuji za dost omezující, u vjezdového návěstidla přímo nevyhovující. Výstupními komponenty jsou světelná návěstidla (Němeček), základ tvoří čtyřsvětelná odjezdová (480), pětisvětelná vjezdová (580), dvousvětelná seřaďovací (230), případně další.

    Tady se ještě zmíním o tom, jak se vlastně posílají jednotlivé návěsti z TrainControlleru (TC). Konkrétně třeba, kdy se pošle VOLNO a kdy VOLNO odbočkou a jak. Pomocí TC můžeme ovládat návěstidlo libovolně. Na základě řady informací, které lze vyhodnotit, pošleme požadovanou návěst. To bychom se však asi uprogramovali. Já naopak chci, aby se návěstidla nastavovala především automaticky. A to v TC chodí velmi jednoduše. Stačí na to využít vazeb blok - návěstidlo. V okně pro editaci Bloku, na záložce Signals, nastavíme požadované návěstidlo a je to.

Přes rozbalovací menu vybereme typ návěstidla (2, 3, 4 stavové). Přes tlačítko Properties pak jen nastavíme adresu a případně spínací parametry.

   

    Sníženou rychlost a tím také příslušnou signalizaci docílíme buď nastavením Bloku nebo Cesty (v Plánovači !) na signál Žlutá. V Plánovači klepneme pravým tlačítkem myši na Blok nebo Cestu (zčervená), z nabídky vybereme Schedule specific Block (Route) Settings... ...

... a v záložce General nastavíme Žlutá. Tím docílíme nejen signalizaci Blokového návěstidla na VOLNO odbočkou, ale i snížení rychlosti projíždějící lokomotivy.

    Tady nutno podotknout, že pokud je vše nastaveno defaultně, mašina při přechodu na sníženou rychlost jede velmi pomalu. V TC má totiž počáteční nastavení v okně Engine, na záložce Speed, tlačítko Automatic Speed & Brake nastaveno 0, 40, 120 km/h. Těch 40 je podle mne hrozně málo, ale je to věc názoru. Každopádně to lze posunout výše a mašina pak nebrzdí při vjezdu do nádraží tak moc.

Nastavení snížené rychlosti.

Na následujícím obrázku je příklad, který je rovněž ke stažení na MTBbus.

    Vyzkoušet to lze i v simulaci. Spustí se Plán a pomocí Indikátorů (puntíky vedle Bloků) se nastavuje pohyb lokomotivy stejně, jako by je nastavovala sama projíždějící lokomotiva. Mimochodem, ty vedle instalované indikátory jsou výhodné při testování, jaké provádím zatím já. V ostrém layoutu jsou spíše zbytečné, pro simulaci obsazení a uvolnění bloku se používá okno Traffic Control. Cesty přes kolej 2 jsou nastavené na Žlutou, přes kolej 1 na Zelenou.

    Jedním z hlavních komponentů v této problematice je spínací, návěstní dekodér. To je zařízení, které přijme informaci o požadované návěsti (z centrály, tedy z počítače nebo z ručního ovladače) a rozsvítí návěst na připojeném návěstidle.

    U odjezdového návěstidla je to celkem jednoduché. Ve většině případů vystačíme pouze s návěstmi STŮJ=červená, VOLNO(přímo)=zelená, VOLNO(odbočkou)=žlutá-zelená. Budou tedy potřeba jen dva stavy. Z odbočky bude svítit Z-Ž vždy, z hlavní koleje jen zelená také vždy (i když bude třeba následovat přejezd mezi kolejemi dvoukolejky). Posun bude ovládán dalším výstupem dekodéru nebo bude na jiném návěstidle.

Odjezdové
Návěst Význam
STŮJ
VOLNO (odjezd přímo)
VOLNO (odjezd odbočkou)
Nezabezpečený posun

    U vjezdového návěstidla to je složitější. Správně je totiž třeba rozlišit vjezd (vlak tedy musí v nádraží zastavit) nebo průjezd (vlak pouze projíždí bez zastavení), a to vše ještě kombinované jízdou přímo nebo odbočkou na vstupním i výstupním zhlaví. Vjezdové návěstidlo slouží totiž vlastně jako předvěst odjezdového návěstidla na vzdáleném zhlaví (na opačném konci nádraží). Krásně je to vidět ve sledu návěstí. Na to dva výstupy dekodéru nestačí, ani čtyřstavová logika RailCo TC.

    Při koupi pár kusů návěstidel na testování mi byla nabídnuta možnost vyzkoušet systém ovládání pomocí návěstního dekodéru ND4, který je prezentován na stránkách Modelová železnice a elektronika Vítězslava Báni (možná více známých pod pojmem MTBbus). Nabídku jsem odmítl, neboť se mi nezdála vhodná pro moje požadavky. To byl ovšem velký omyl, způsobený nepochopením popisu výrobce. Po několika upřesňujících mailech jsem byl naopak přesvědčen, že je to přesně to, co hledám. Přestože lze pracovat i bez počítače, já budu řídit návěstní soustavu programem RailCo TC a běžnými základními módy činnosti dekodéru ND4 se tedy zabývat nebudu. To jen pro stanovení výchozích parametrů.

    Ovládání návěstidel ND4+S-com je založeno na poměrně jednoduchém, o to geniálnějším systému. Podrobný popis najdeme na stránkách autora, proto tady jen základní fakta. Návěstní dekodér ND4, který návěstidlo ovládá, je totiž schopen přijmout nejen čtyři stavy od TrainControlleru z počítače, ale odposlechnout, přečíst i stavy několika dalších výhybek a návěstidel. Ovládání těchto výhybek a návěstidel může být přitom řízeno zcela jinými typy dekodérů (Lenz, Marathon atd.). Na základě tohoto odposlechu nastaví na řízeném návěstidle tu správnou návěst. Pro lepší pochopení poslouží následující obrázek.

    Nádraží na dvoukolejce, V1,2,3 jsou vlaky. Sledujme jízdu vlaku V1, nastavenou cestou (červeně), zprava doleva. Vjezdové návěstidlo VN1 je řízeno dekodérem ND4. Při zapnuté "Závislé signalizaci" se nastaví sledování návěstidla ON3, při výhybce T1-odbočka a T2-odbočka. ND4 si tedy "přečte" stav návěstidla ON3 a podle něj nastaví na návěstidle VN1 správnou návěst. A pro názornost ještě jeden obrázek osazení návěstidel, tentokrát i včetně seřaďovacích (SN1) a cestových (CN11).

    V následující tabulce je vidět činnost dekodéru ND4. Pokyn VOLNO nebo VOLNO odbočkou převede podle závislosti na následujícím návěstidle a podle toho vytvoří správnou návěst (viz tmavší část tabulky). Jinak řečeno, jsou 4 vstupní stavy, pokyny ze softwaru, a to STŮJ, VOLNO, VOLNO odbočkou a Přivolávací návěst. Při pokynech VOLNO a VOLNO odbočkou si ND4 přečte nastavenou cestu pomocí stavu výhybek (až 8 cest, každá až přes 6 výhybek), přečte stav návěstidla na konci této nadefinované cesty, tedy na druhé straně nádraží, na opačném zhlaví a upraví původní poslaný příkaz na ten správný. Snažím se to popsat co nejsrozumitelněji, ale věřte, že skutečnost je podstatně jednodušší, než ten popis.

Vjezdové
Návěst význam EA1)  
STŮJ 1 Stůj
Volno (PRŮJEZD přímo) 2 Volno
VJEZD odbočkou 8 Rychlost 40 km/h a výstraha

VJEZD přímo

6 Výstraha
PRŮJEZD odbočkou, pak odbočkou 9 Rychlost 40 km/h a očekávejte 40 km/h
PRŮJEZD odbočkou, pak přímo 3 Rychlost 40 km/h a volno
PRŮJEZD přímo, pak odbočkou 7 Očekávejte rychlost 40 km/h
Přivolávací návěst 4  
Posun povolen 5  

1) Sloupec EA označuje stavy návěstidla, vytvořeného jako Rozšířené příslušenství / Extended Accessories, ve verzi 9 Gold.

    Pokud bude použito (např. u manipulačních nebo odstavných kolejí) samostatné návěstidlo pro posun, je to klasika.

Seřaďovací
Návěst význam
Posun zakázán
Posun povolen

    Pro moje potřeby jsem vybral tato návěstidla:

Návěstidlo Typ Název Návěsti Poznámka
230 Seřaďovací návěstidlo

Posun zakázán

Posun povolen

Na odstavných a manipulačních kolejích
480 Odjezdové návěstidlo

Stůj

Volno (přímo)

Volno (odbočkou)

Posun povolen

U přímé koleje jen zelená, u odboček zelená-žlutá spojená trvale. Bílou může ovládat samostatný výstup dekodéru.
580 Vjezdové návěstidlo

Stůj

Volno - Průjezd přímo

Vjezd odbočkou
Vjezd přímo
PRŮJEZD odbočkou, pak odbočkou
PRŮJEZD odbočkou, pak přímo
PRŮJEZD přímo, pak odbočkou

Přivolávací návěst

 

Na začátek článku

Zapojení

    Moc toho k výběru sice není, ale přece jen se to trochu začíná lepšit. Já jsem na testování použil tři různé výrobky. První dva jsou produkty fy Marathon Model, jeden je poměrně známý návěstní dekodér DP2N a druhý je spínací dekodér DP2R. Jako třetí "systém" mi byly zapůjčeny výrobky MTBbus, které mají trochu odlišnou koncepci. V podstatě jde ale vždy o jediné. Na základě příkazů po sběrnici J-K (která obsahuje digitální příkazy z centrály), rozsvítit požadovanou návěst. Co je to "požadovaná" jsme si už trochu vysvětlili. Začneme s tím jednodušším.

Na začátek článku

DP2R

    Dekodér DP2R zpracovává signál DCC (sběrnice J-K) a na svých výstupech dává trvalé, či impulzní napětí záporné polarity proti společné svorce plus. Programovat jde buď ručně nebo pomocí registrů CV, tedy z ovladače (třeba LH100) nebo z počítače. Při "počítačovém" nastavování musíme ovšem nainstalovat nějaký program, který umí registry CV programovat (TrainProgrammer, JMRI...) a počítač mít připojen na centrálu.

    Dekodér je rozdělen na dvě nezávislé poloviny. Každá má celkem 8 výstupů, které je možno "sdružit" pomocí režimu 0, 1 nebo 2. V režimu 0 se výstupy sdruží do dvojic, v režimu 1 jsou nezávislé, v režimu 2 to lze zkombinovat. Podrobný popis je v návodu. V režimu 0 je k dispozici 8 (dekodér je dvojitý, tedy 4+4) dvoustavových výstupů, které fungují jednoduše tak, že buď je minus na jednom nebo na druhém výstupu. V režimu 1 je k dispozici 16 jednoduchých, nezávislých výstupů.

    Na odjezdová návěstidla, která budou zobrazovat vždy buď Stůj nebo Volno (přímo nebo odbočkou), je tedy použití možné. Šlo by připojit 8 odjezdových návěstidel. Pokud budeme chtít ovládat i Posun, použijeme další výstup dekodéru, dekodér by tedy zvládl jen 4 odjezdová návěstidla, včetně Posunu. Ovšem stejného (a za stejnou cenu) dosáhneme i pomocí DP2N, včetně nějakých výhod. Dekodér DP2R je určen pro jiné aplikace (výhybky, návěstidla, rozpojovače, a to vše ovládané elektromagneticky či motorickým přestavníkem, osvětlení budov, výstražná světla přejezdů atd..), a pro návěstidla světelná se vlastně nehodí. Cena je uvedena níže.

Na začátek článku

DP2N

    Dekodér DP2N zpracovává signál DCC (sběrnice J-K) a je speciálně určen pro ovládání návěstidel a zobrazení návěstní soustavy ČSD/ČD. Programovat jde ručně i pomocí registrů CV (stejně, jako DP2R). Dekodér je rozdělen na dvě nezávislé poloviny. Každá má celkem 8 výstupů, jejichž činnost lze modifikovat opět pomocí režimů 0, 1, 2, a 3.

Režim Možnost připojení
0 1 vjezdové návěstidlo pětisvětelné a jeho předvěst
1 2 odjezdová návěstidla třísvětelná
2 2 oddílová návěstidla tříznakého autobloku
3 4 odjezdová nebo seřaďovací návěstidla dvousvětelná
(Tabulka platí pro jednu polovinu, na jeden dekodér lze tedy celkem připojit např. 8 dvousvětelných návěstidel.)

    Pro každý dekodér je možné nezávisle nastavit dobu prolínání návěstních znaků, čímž je myšleno, zda světlo v jeden okamžik zhasne a jiné se rozsvítí nebo pomalu zhasíná a druhé se pomalu rozsvěcuje atd. Plynulý přechod návěstí je velmi efektní. Na odjezdová a seřaďovací návěstidla mi tento dekodér připadá velice vhodný. Podrobný popis je opět v návodu.Cena je uvedena níže. Ovšem pro režimy 1 nebo 2 je podstatně vyšší. Dekodér DP2N má ještě řadu dalších možností a funkcí, jako je ovládání mechanických návěstidel, výhybek, spínání relé, které ovládá např. brzdový modul, dokonce i přímé připojení modulu BM2 systému ABC Lenz. Nic z toho zatím používat nehodlám, takže jsem ani nezkoušel.

    Připojení dvoustavových návěstidel (červená-zelená nebo modrá-bílá) jsem vyzkoušel. Protože mám pocit, že naprogramování by mohlo někomu činit potíže, trochu blíže to vysvětlím. Dekodér DP2N lze programovat několika způsoby. Nebudu polemizovat o tom, který je nejlepší. Popíši ten, ke kterému stačí jen základní digi komponenty. Žádný počítač, žádný další software, žádné zvláštní připojení.

Naprogramování dekodéru pro Režim 3, tedy 8 dvoustavových návěstidel.
    Pokud chceme nastavit (odlišně od továrního nastavení) i délku a strmost prolínání, musíme dekodér připojit k programovacímu výstupu centrály, tedy P, Q. To uděláme nejlépe ještě před osazením do kolejiště. To ovšem není nijak nutné a pro nastavení Adresy a Režimu vystačíme se zcela běžným zapojením, kdy je dekodér nainstalován v kolejišti. Tedy napájení a sběrnice J, K.
    Nastavení (naprogramování) Adresy a Režimu se provádí jedinou akcí. To je údaj, který je v manuálu výslovně uveden, ale snadno jej přehlédneme. Pro popis poslouží následující obrázek.
 
 
    Dekodér je rozdělen na dvě poloviny, A a B, které jsou do jisté míry nezávislé. Adresy , pod kterými budeme návěstidla ovládat, jsou 101, 102, 103, 104 pro dekodér A a 226, 227, 228, 229 pro dekodér B. Záměrně jsem zvolil vyšší čísla a rozdílná pro obě poloviny dekodéru. Nastavení se provede tak, že dekodér uvedeme do "učícího" režimu. Na dekodéru je tlačítko, po stisknutí se po chvíli rozsvítí LED dioda. To je "učící" režim. Teď pošleme z ovladače (lze i z PC) povel pro zařízení s adresou 104 "ZAP", tedy "+" a je to. To, zda pošleme signál na adresu 101 nebo 102 nebo 103 nebo 104, to určuje, že dekodér se nastaví do režimu 0 nebo 1 nebo 2 nebo 3. Ať pošleme kteroukoliv adresu z těch čtyř, bude první adresa dekodéru vždy 101. Měnit se bude jen režim a ostatní adresy se přidělí automaticky. Adresa 104 tedy způsobí, že dekodér se nastaví na 101,102,103,104. Povel ZAP (+) zařídí, že to je pro polovinu A. Pro polovinu B je to stejné, jen povel je VYP (-). Takže pro náš případ opět nastavíme "učící" režim a pošleme povel VYP na adresu 229. V RailCo TC pak budeme mít na adresách 101 až 104 a 226 až 229 osm dvoustavových návěstidel.
    Plyne z toho několik poučení. Dekodér (jeho polovina) spotřebuje čtyři adresy. Tím myslím adresy, které se uvádí v TC RailCo. Adresy, pomocí kterých se budeme obracet na příslušná návěstidla. První adresa z těch čtyř, lze tedy nastavit jen 1 nebo 5 nebo 9 ... atd. Prostě po čtyřech. Další tři adresy se nastaví automaticky a jsou postupně následující. Rozdíl mezi programováním poloviny A a poloviny B se děje použitím povelu ZAP (+) nebo VYP (-). Nastavení režimu se provádí tím, která adresa z té čtveřice se při programování pošle. Po přijetí programovací ho povelu LEDka zhasne. Pokud ne, povel nebyl přijat v pořádku. Pro další povel, třeba pro druhou polovinu, musíme znovu přejít do učícího režimu.

Na začátek článku

ND4+S-com

    Jiný výrobce a také poněkud odlišná činnost. Rovněž jde o dekodér, který je speciálně určen pro ovládání návěstidel a zobrazení návěstní soustavy ČSD/ČD. Ve svých mutacích ND4V a ND4M je schopen ovládat i 4 elektromagnetické nebo 4 elektromotorické přestavníky. Dekodér tvoří dva oddělené komponenty. První část (ND4) tvoří vlastní dekodér, který zpracovává signál DCC, ale vysílá pouze další signál, který je veden po třech vodičích k návěstidlu (vlastně jen po jediném, neboť dva jsou napájení). Tam je osazen S-com, což je vlastně přijímač, který rozšifruje tento signál a sepne požadovanou návěst. S-com je tedy přijímač a převodník a tvoří ho samostatná malá destička, umístěná u každého návěstidla.  Zdá se to možná složité, ale je to spíš skutečně zdání a výhody jsou dost podstatné.

Blokové schéma připojení ND4 (ND4M) a návěstidel s S-com (+ motor. přestavníky). Návěstidla, připojená stejným způsobem, mohou být různá. Je naznačeno i paralelní připojení předvěsti. Dekodér S-com sám pozná, že je připojena předvěst a podle toho ovládá svou činnost. Varianta ND4V je vybavena také 4 výstupy pro přestavníky, tetokrát ale elektromagnetické.

    Mechanické provedení rovněž stojí za pozornost. Návěstidlo lze instalovat běžným způsobem, odpojit sériové odpory a přívody připojit na dekodér S-com, umístěný pod deskou. Pokud však použijeme patici, kterou výrobce rovněž dodává, získáme jednoduše odnímatelné návěstidlo, připojené pouze konektorem. Např. pro často stěhované moduly, vynikající. Snadno můžeme i zaměnit návěstidlo za jiné, dokonce i s jiným počtem světel. Připojení je stejné. Dokonce snad bude možné i koupit návěstidlo zkompletované včetně dekodéru S-com a patice.

Patice se vloží do otvoru v desce.

Návěstidlo je přilepeno na vnitřní díl patice. Dekodér S-com je fixován pomocí tavné pistole.

Pak se prostě návěstidlo zasune. Lze zvolit všechny čtyři směry. Třeba pro testování a nastavování to je super.

Instalace do sololakové desky byla jen pro tyto demonstrativní účely.

Zde je vidět nový typ dolní části návěstidla. Nakonec i tu kruhovou podložku je možno odstranit a návěstidlo přilepit na vnitřní část patice přímo. Je to rozhodně modelovější. Přirozeně záleží na tom, jak vypadá "okolí", tedy základní deska, zaštěrkování, tráva atd. Tady jsem kruhový podstavec ponechal z důvodu častější manipulace při testování. Mimochodem, nikde není řečeno, že návěstidlo s paticí musíme používat pouze s dekodérem ND4+S-com. Oba díly patice lze koupit zvlášť a toto upevnění je velmi praktické. Místo S-com lze vlepit třeba nějaký konektor a budeme mít daleko vhodnější způsob připojení k tenkým drátkům od LEDek, mnohem odolnější proti ulomení. I jen propojení se silnějšími izolovanými lanky, zalitými pistolí, bude lepší, než manipulace s tenkými vývody. Předřadné odpory se do patice také vejdou v pohodě. Tohle se tedy autorovi opravdu povedlo.

    Oba komponenty, ND4+S-com, lze programovat ručně nebo z počítače. Na připojení k počítači nepotřebujeme ani modul rozhraní, který je třeba pro připojení softwaru na ovládání kolejiště (třeba RailCo). Programování se provádí pomocí softwaru (nastavovacího, konfiguračního programu), který je k výrobku přiložen a propojení obstará třížilový kablík, připojený do sériového portu RS-232 v počítači. Tam, kde tento port už chybí (třeba na novějších notebookách), musíme však použít převodník USB na RS-232, jenže ne každý funguje korektně. Programováním máme možnost si vybrat z poměrně široké nabídky, jaká návěst bude určitému povelu přiřazena a spojení k návěstidlu obstarají pouze 3 vodiče (i když je návěstidlo třeba 5ti světelné).

    Na následující tabulce jsou návěsti, které lze nastavit.

kód dle S-com (ČSD) H P Návěstní signál H
(hlavní návěst)
Návěstní signál P
(předvěst)
Popis hlavní návěsti
0 červená (modrá) žlutá Stůj (modrá = seřaďovací návěstidlo )
1 zelená zelená Volno
2 horní žlutá zelená Očekávej Stůj (výstraha)
3 kmit. horní žlutá zelená Volno, očekávej 40kmh
4 zelená + dolní žlutá kmit. žlutá 40kmh, potom volno
5 ------------------------------ --------------- Rezerva
6 horní žlutá + dolní žlutá kmit. žlutá 40kmh, potom Stůj (výstraha)
7 kmit horní žlutá + dolní žlutá kmit. žlutá 40kmh, potom 40kmh
8 červená + kmit. bílá žlutá Přivolávací návěst
9 bílá žlutá Zabezpečený posun
10 červená +bílá žlutá Nezabezpečený posun
11 zelená + bílá zelená Opakovací návěst
12 žlutá + bílá žlutá Opakovací návěst
13     nic nic Vypnutá signalizace
14 kmit horní žlutá + bílá kmit. žlutá Opakovací návěst
15 obě žluté+bílá žlutá Opakovací návěst
16 kmit horní žlutá + bílá+ dolní žlutá kmit. žlutá Opakovací návěst
Tučně jsou vyznačeny základní znaky při resetu konfigurace ND4.

    Na dekodér lze připojit 4 návěstidla, a to bez ohledu na počet jejich světel. Navíc lze ke každému návěstidlu připojit ještě předvěst (jednoduše paralelně s hlavním návěstidlem). Tak je schopen ND4 ovládat 4 návěstidla + 4 jejich předvěsti. Každé návěstidlo musí mít připojen ovšem modul S-com. Dekodér ND4 se dělá také ve verzi ND4V, která má navíc ještě výstupy pro 4 elektromagnetické přestavníky. Dále je možno objednat i verzi ND4M pro ovládání přestavníků elektromotorických. Jde tedy o varianty sdruženého spínacího a návěstního dekodéru.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    To ale není ještě vše. ND4 je schopen "číst a dešifrovat" signály posílané na další kolejové prvky (výhybky, návěstidla) a podle toho upravit návěst. Tyto další kolejové prvky mohou být přitom zcela jiného výrobce (Lenz, Marathon...). Stručně řečeno, můžeme např. nadefinovat, jaká návěst se má zobrazit, je-li další cesta jen vjezd do nádraží, průjezd, přímo nebo odbočkou. Tedy přesně to, co potřebujeme, abychom návěstní soustavu ČSD/ČD programem RailCo TC a jeho čtyřstavovou logikou příliš "neořezali".
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ceny jsou opět uvedeny níže.

Na začátek článku

Shrnutí

    Závěry z použití opět nejsou nijak jednoznačné. Neplatí, že ten nebo onen způsob je nejlepší. A protože i vstupní požadavky budou různé, volba dopadne pokaždé jinak. Každý prostě vybere na základě svých požadavků. Také musím dodat, že zde rozhodně není zpracován nějaký úplný, vyčerpávající přehled, porovnání, výhody a nevýhody atd. To je nad moje možnosti.

Zařízení Počet návěstidel Výhody Nevýhody Vhodnost Výrobce Cena [Kč]  1) Cena na návěstidlo [Kč]  2)
DP2R až 8 Velmi jednoduché zapojení. Bez prolínání. Dvoustavové odjezdové návěstidlo, s možností kombinace s ovládáním dalších zařízení. Marathon Model 1299,- 163,-
Žádné programování. Prakticky žádná možnost nastavení.
Nízká cena. Vhodné pouze pro dvoustavové ovládání.
Možná kombinace s ovládáním dalších zařízení (rozpojovače, závory...).
DP2N 2 až 8 (viz nastavený režim) Jednoduché zapojení. Při vícesvětelných návěstidlech vysoká cena. Dvoustavové odjezdové návěstidlo.

Dvoustavové seřaďovací návěstidlo.

Marathon Model 1299,- 163,- až 650,-

 

Programování manuální i přes PC.
Při dvoustavovém režimu nízká cena.
Prolínání (plynulé zhasínání a rozsvěcení).
Zobrazení návěstní soustavy ČSD/ČD.
ND4
+S-com
4 až 8 (4 návěstidla + 4 předvěsti) Jednoduché zapojení. Vyšší cena pro dvoustavové ovládání. Vjezdové návěstidlo čtyřstavové, případně i vícestavové, případně včetně předvěsti. MTBbus
750,- (ND4)
+
66,- x počet návěstidel (S-com)

(patice 10,-)

 

1100,- (ND4V)1250,- (ND4M)

125,- až 275,-
Programování manuální i přes PC.
Nízká cena bez ohledu na počet světel.
Prolínání (plynulé zhasínání a rozsvěcení).
Spojení dekodéru a návěstidla vždy pouze 3 vodiči, bez ohledu na počet světel.
Zobrazení návěstní soustavy ČSD/ČD.
Závislá návěstní soustava – detekce očekávané rychlosti následného návěstidla
1) Ceny jsou orientační a platí pro 4Q 2008.
2) Ceny se mění v závislosti na způsobu připojení a na použití předvěstí. Cena zahrnuje komponenty (spíše jejich část, neboť dekodér má třeba 8 výstupů), které jsou nutné pro spínání návěstidel. Návěstidlo samozřejmě nezahrnuje.

    Na seřaďovací návěstidla použiji DP2N. Na odjezdová také, v případě, že bude stačit pouze způsob dvoustavový, tzn. že bude svítit buď Červená (Stůj) nebo u přímé koleje Zelená (Volno), u odbočky Zelená-Žlutá (Volno odbočkou). Návěstidel budu mít více, kombinovat to s ničím nemusím.

    Na odjezdová, která budou kombinovaná se seřaďovacím, použiji ND4+S-com.

    Na vjezdová použiji ND4+S-com. Nemusí se tahat ke každému návěstidlu 6 drátů, stačí 3. Cena je poměrně výhodná. A hlavní výhodou je způsob závislého nastavování návěstí.

Na začátek článku

Závěr

    Než jsem se propracoval k osazení a vyzkoušení návěstidel (na zkušebním kolejišti 2), nikdy bych nevěřil, co to skýtá za záludnosti. Také informací na webu je podezřele málo. Asi je to tím, že to nikdo nebere jako hlavní problém (to také není) a nedělá si z toho hlavu. Rovněž ovládání návěstní soustavy z TrainControlleru asi nebude moc frekventovaná věc, ale jistě se to bude prohlubovat. Sepsání tohoto elaborátu mi dalo mnohem víc zabrat, než bych čekal, a tak aspoň doufám, že to někomu pomůže. A i když se mnou nebudete v něčem souhlasit, třeba to bude vodítkem při rozhodování.

Tak dávám všem návěstidlo na........JEĎTE, CO TO DÁ........

Na začátek článku
Menu

 

LokoPin  

30.10.2008

  27.04.2009 ND4M
  15.05.2020 (poslední editace)
     

Spolupracovali:

Vítězslav Báňa, Josef Němeček, Libor Schmidt, Petr Smutek

Použity materiály Marathon a MTBbus.