RailCo 5.8 - tipy a triky 2

 1. Úvod
 2. Zpožděný rozjezd
 3. Indikace obsazení zhlaví
 4. Signalizace přejezdu
 5. Směr
 6. Stav bloku
 7. Závěr

Úvod

    Důrazně upozorňuji, že popisuji systém Lenz, a že jiné systémy mohou mít stejné nebo podobné jen dílčí části !!!  V článku Komponenty jsou detailnější informace o některých použitých prvcích.

Na začátek článku

Zpožděný rozjezd

    Některá návěstidla vykazují v TC určité zpoždění při změně návěsti. Možná je to způsobeno časovým sledem na sběrnici J-K, to jsem ale nezjišťoval. Chtěl jsem to však odstranit. Rušivé je to sice pouze v případě, že návěst na nějaký signál "volno" se objeví až ve chvíli, kdy už se lokomotiva pohne, ale právě tady by se hodila nějaká možnost rozjezdu loko až s určitým zpožděním po nastavení návěsti. Jen připomenu, že se to pochopitelně týká pouze automatiky pomocí Plánů, např. při AutoTrainu to fungovat ani nemůže. 

V "sedmičce Gold" to jde jednoduše:

Stačí nastavit Additional Start Delay na dobu zpoždění (na obr. je 5 sekund).

    V nižších verzích tato možnost chybí, tak je to třeba vymyslet jinak. Možností je, jako obvykle, více. Když ale vyloučíme varianty, kdy se nejprve nastaví návěst, a pak teprve spustí Plán (stejně to nejde aplikovat na zastavení v průběhu Plánu), moc toho nezbude. Přejdeme rovnou k popisu.

    Mašina dostane v Plánu povel k jízdě. To je Akce Pokračovat (Continue). Pokud s touto akcí spustíme Makro, které loko hned zastaví a po uplynutí požadované doby nastaví zpět max. rychlost, dosáhneme žádaného.

V bloku B02 se při rozjezdu, tedy akce Pokračovat (Continue), spustí makro DEL140+svON.
 
Makro DEL140+svON obsahuje na prvním místě příkaz Stop. Rychlost 140 km/h se nastaví až po požadovaném zpoždění (zde 4 sekundy).

    To je vše. Má to však několik háčků.

    Kolega, který to zkoušel, mi tvrdil, že mu mašina v okamžiku postavení návěsti cukne. Je to způsobeno tím, že nejprve přijde pokyn pro rozjezd, a pak teprve, byť vzápětí, příkaz Stop. Nakonec je to vidět i na tachometru. Ten sebou viditelně škubne. Pokud dobře poslouchám, je slyšet, že motor se na zlomek vteřiny pohne. U některých mašin to není slyšet vůbec, u jiných trochu. Musí být ovšem naprosté ticho. Viditelný pohyb mašiny jsem však nezaznamenal, a to jsem jich zkoušel asi deset, od těch starých BTTB až po ty nejnovější. Možná je to tím, že kolega měl něco jinak "naštelované", Prahovou rychlost, Akceleraci nebo má, protože na rozdíl od mých TT je on H0, silnější motory, menší vůle v převodech...nevím. Neřeším, mně to funguje perfektně.

    Druhým problémem je to, jakou nastavit tu maximální rychlost po zpoždění. Bohužel jsem nenašel žádný příkaz, který by eliminoval příkaz STOP. Nějaké Vypni Stop, Zruš Stop.Takže jediné, co zbývá, je nastavení rychlosti. Ale jaké rychlosti? Odpověď tak složitá není. Při jízdě plnou rychlostí je to rychlost následujícího bloku. Při jízdě rychlostí sníženou, je to hodnota této snížené rychlosti. Vjíždíme-li jen do jednoho bloku, je to jednoduché. Je-li možnost vjet do více bloků, musíme zapojit více maker, která v podmínce rozlišíme třeba postavením určitých výhybek (přímo, odbočkou).

Je totiž rozdíl, zda cesta vede odbočkou nebo přímo. Návěst i rychlost je na tom závislá.

    Předchozí obrázky slouží pouze, jako ukázkové. Ve skutečnosti jsou nejobvyklejší dvě možnosti. Buď se jede do jednoho bloku nebo do více bloků. Programování se pak tomu musí přizpůsobit. Vše lze prohlédnout v souboru lokopin_triky2. yr*, který je k dispozici v sekci Ke stažení v lokopin_triky2.zip.

Na začátek článku

Indikace obsazení zhlaví

    Indikace obsazení, též detekce obsazení (DO) zhlaví. Téma často diskutované, mnohými nepochopené. V základním provozu většinou není indikace zhlaví nutná. Jsou však výjimky. Jde především o krátké bloky, které zdaleka nepojmou celý vlak, sunutí (couvání s vagony napřed), požadavek na signalizaci obsazení zhlaví pro "operátora" atd. U prvních dvou jmenovaných případů se ovšem musí použít vagony s odběrem proudu (svítící nebo opatřené odporovým lakem na dvojkolí).

    Není snad nutné připomínat, že zde mluvíme pouze o detekci obsazení pomocí proudových snímačů, třeba Lenz LB101, Marathon DO4 atd. U kontaktního snímání, třeba jazýčkovými relé a magnety, je situace zcela jiná.

    RailCo TC je na tuto problematiku vybaven jednoduše. Použije se indikátor, který je přiřazen Cestě. Je však třeba si uvědomit, že Cesty obvykle nemají běžně vidět komponenty pro svoji aktivaci, neboť je udělá TC (Dispečer) sám. Jejich parametry je nutno nastavit přes okno prohlížeče.

Cesta B2 <--> B4 má přiřazen indikátor Iz (zobrazení Náhled Inspektor)...
 
...nebo ještě v zobrazení "Náhled vlastností".

    Fyzicky je DO připojen ke zhlaví (výhybce) stejně, jako ke bloku. Ono tam už to připojení vlastně je, pokud tedy instalujeme bloky tak, jak to má být. Tedy mezi každé dvě výhybky. Výhybka tam pak vlastně zbude a je připojena na přímé napájení. Stačí tedy zapojit na DO a máme indikaci.

    Základ si lze opět prohlédnout v souboru lokopin_triky2. yr* (v sekci Ke stažení v lokopin_triky2.zip).

Aby byl zamezen vjezd na indikované zhlaví, nesmí být tady povolen. (Není zatrženo Povolit vjezd na obsazené Cesty).
 
    Tady je vidět, jak se spustí oba Plány (1-4 i 2-3), ale "jede" jen Ragulin. Plán 2-3 se spustí dříve, v tlačítku je napsán první.
 
Ragulin dojel do bloku B3, Plán 2-3 skončil. Plán 1-4 si nastaví Cestu B1 <--> B3, ale mašina 716 stojí. Cesta je v dispečeru vyznačená s červeným přerušováním, neboť je stále zamčená indikátorem Iz. Tento stav trvá tak dlouho, dokud se zhlaví neuvolní. Vagony, tažené Ragulinem, neodjedou. Pak se zhlaví uvolní, Cesta se vyznačí už bez červeného přerušování a mašina 716 se rozjede.

    Takže celý "trik" spočívá k přiřazení indikátoru požadované cestě. "Členitost" jde udělat libovolně. Jedním indikátorem na celé složité zhlaví počínaje, až třeba po jeden indikátor na každou jednotlivou výhybku. Je však nutno celé to fyzicky i programově správně poskládat. Indikátory několika výhybek lze třeba sjednotit do Flagmanu, a ten pak použít, jako indikátor Cesty. V naprosté většině případů však vystačíme s tou první, nejjednodušší variantou.

Poznámka: Spouštění jednotlivých Plánů bylo už popsáno. Je třeba pamatovat na Odložené spuštění nebo na možnosti, které poskytuje záložka Pravidla.

Na začátek článku

Signalizace přejezdu

    Vlak přijede k přejezdu, je nutno rozsvítit signalizaci, spustit závory, začít zvonit. Pokud vlak zastaví někdo na přejezdu nebo v okolí, musí signalizace trvat. Po opuštění přejezdu (i okolí) musí signalizace skončit. Ať je to vlak dlouhý, krátký, pomalý, rychlý, musí to být zhruba v souladu s realitou. Taková jednoduchá věc. Prkotina. Zdání však klame. Inspirací byl, jak jinak, dotaz kolegy. Zadání bylo jednoduché. Pokud je určitý blok obsazen, musí znít zvuková signalizace (zvonek). Nejprve jsem hledal na webu. Asi špatně, protože jsem nic nenašel a nezdá se mi, že by tam na tohle téma nikdo nic nenapsal. Trochu to asi bude tím, že všechny přejezdy, které jsem zatím viděl, byly řešeny hardwarově. Tedy nějaký obvod s blikačem + výstup na repro se zvukem. Obvykle se tady každý ptá, jaký obvod koupit, jak zapojit, jak ovládat... RailCo TC je to však schopen vyřešit všechno sám. Zvuk i světla. Žádné další komponenty, blikače, relé...nic dalšího kupovat není třeba. Jak na to?

 1. Především je nutno připravit zvukový soubor se signalizací. Jen krátký, třeba jen jedno nebo dvě cinknutí. RailCo TC totiž neumí zastavit spuštěný zvukový soubor. Nebo alespoň já to neumím.

 2. Vytvoří se dvě makra, jedno obsahuje právě zvukový soubor (asi bude třeba provést znovupřipojení v Operaci makra, lokalizace může být u každého jiná), druhé makro spouští opakování. Jednoduše řečeno makra se spouští navzájem, dokola. První spouští to druhé, druhé zase to první.

 3. Spouštěcím prvkem může být třeba aktivní indikátor bloku, který je "nad" přejezdem.

 4. Jedno z maker (asi jedno, které) má ještě v podmínce nějaký prvek, který změnou stavu ukončí opakování (třeba stejný, jako spouštěcí prvek).

V Operaci se spustí zvuk (tady je třeba provést správné připojení) a pak makro Prejezd_zvuk_opak.
 
Pokud indikátor Ind-prejezd přejde do neaktivního stavu, makro Prejezd_zvuk se už nespustí.
 
Makro Prejezd_zvuk_opak spouští zase makro Prejezd_zvuk.

    Teď k tomu ještě přidáme "světýlka". Možností je mnoho, od jednoduchých spínacích dekodérů, až po dekodéry návěstní. Takové třístavové návěstidlo, dvě světla jsou střídavě přepínána (červená), třetí světlo nezapojeno (nebo je bílé) nebo čtyřstavové, ovládané ND4 s blikající bílou... Udělat to jde různě, podle komponent, které jsou k dispozici.

Přepínání žluté a červené, které je připojeno na červená výstražná světla.
 
     
Červená a žlutá jsou na Konfiguraci výstupu prohozené, aby šly střídavě.

    No, a to je vše. K prohlédnutí v souboru  lokopin_zavory. yrr, který je součástí balíčku  lokopin_triky2.zip (v sekci Ke stažení). Přidáno je pár dalších zvuků, jejichž autorem je Petr Smutek.

Takhle to může vypadat na layoutu. V klidu...
 
...a při aktivaci.

    Nejde o nijak detailní popis nebo návod. Návěstidla slouží jen pro demonstraci a jistě by šla udělat třeba i blikající bílá (výhodně při návěstním dekodéru MTBbus ND4). Jde to ještě zjednodušit (stačí jen dvě makra), pokud nevadí závislá frekvence zvukové a světelné signalizace.

Tady jsou všechna makra, pro plně oddělené řízení zvuku a světel.
 
Makro Prejezd_spoust zde spouští jen další dvě makra.

    Slouží to prostě hlavně pro inspiraci, jak lze dosáhnout požadovaných výsledků jen pomocí TrainControlleru RailCo. A mimochodem, takový blikající a cinkající železniční přejezd patří na kolejišti  k velice efektním částem.

Na začátek článku

Směr

    RailCo TC se směrem jízdy moc nezatěžuje. Ikony, ukazující se v bloku, jsou sice posunuté k jedné či druhé straně, se směrem jízdy to však nic společného nemá. Je to pouze soulad směru pro TC, se směrem v daném lokodekodéru. Položíme-li mašinu na koleje, musíme ji také v TC do příslušného bloku přiřadit. Pomocí ATDD vyzkoušíme jízdu a jede-li opačně, použijeme volbu z kontextového menu bloku "Obrátit orientaci vlaku". A to je vše. O ostatní už se stará TC sám. Jde samozřejmě udělat jakýsi soulad mezi TC a všemi mašinami (tedy lokodekodéry). Stačí srovnat všechny mašiny, buď pomocí nastavení příslušného CV nebo jednoduše prohozením přívodu k motoru. Docílíme toho, že mašina, položená čelem do určitého bloku na koleje třeba vpravo, pojede při pohybu posuvníku také vpravo. Nějaký význam tohoto "srovnání" směru jsem však nezjistil. V každém případě to není informace o tom, kterým směrem mašina jede nebo odkud do bloku vjela, a to někdy může být potřebné vědět. Manuál takový případ uvádí, ale podle mne to tam moc jasné není. Možná, že jsou ve hře nějaké vazby na kompatibilitu nižších verzí.

    Nejprve je třeba stanovit nějaké výchozí parametry, především to, kdy je třeba směr zjišťovat, při jakém způsobu ovládání jízdy. Asi nezaškodí si zopakovat Funkce při manuálu. V této souvislosti pak musíme oddělit řízení Ruční řízení a provoz Automatický. Zjišťování směru jízdy se uplatní zřejmě pouze v automatice.

    Systém, popisovaný v manuálu, pomocí dvou kontaktů, kdy zjišťujeme, v jakém pořadí jsou tyto kontakty aktivovány, mi připadá zbytečný. V bloku lze definovat virtuální kontakt (VK), který je závislý na směru, a to plně postačuje. Reference od kontaktu bloku je nastavena na celkem libovolnou hodnotu, třeba 2 cm. Ukončení VK zajistí opět stejný indikátor, použitý jako referenční (záložka Paměť/Memory, Indikátorem při jeho zapnutí). Pro každý směr stačí jeden virtuální kontakt. To je vše. Teď trochu obrázků...

Směr jízdy se zde zjišťuje v bloku B2. Do tohoto bloku se pro každý směr přidá jeden virtuální kontakt. Na obrázku je ten pro směr vlevo (VK-B2-vlevo), je-li třeba zjistit i opačný směr, přidá se i druhý VK.
 
Záložka Paměť/Memory. Vypnutí obou VK je nastaveno stejně, Indikátorem při zapnutí. Zde je tedy použit opět indikátor stejného bloku, tedy IB2. VK tedy "drží" až do další aktivace IB2, tedy až další mašina způsobí opětovné zapnutí IB2. Pak VK "spadne" a znovu se nastaví jeden z nich, dle směru.

    Tento "systém" má však některé nežádoucí vedlejší účinky. VK by měl být přiřazen do bloku (viz Indikátory). Pokud totiž nepřiřadíme VK do příslušného bloku, začne se při jízdě Plynem ztrácet ikona vlaku. Jenže když do bloku VK přiřadíme, zůstává "viset" obsazení bloku, protože i VK zůstává aktivní, neboť je vypínán až další aktivací indikátoru IB2. A to už je špatně.
    Ztráta ikony v bloku je závislá na přiřazení VK do bloku i na počtu VK, které tam přiřazeny jsou (VK může být v bloku více), respektive na tom, který VK je a který není do bloku přiřazen. Detailnější popis se vymyká obsahu článku a tato část nebyla vymazána jen proto, že ukazuje na možnosti a složitost použití VK.

    Pokud je třeba nastavit směr v bloku ručně (výchozí stav při vložení vlaku) nebo vadí výše uvedené nežádoucí vedlejší účinky, použije se jako vyhodnocovací prvek směru třeba přepínač (Směr B2), nastavovaný v Operaci/Operations virtuálních kontaktů (VK-B2-vlevo, VK-B2-vpravo). VK se pak vypínají běžně (2 sek.). Do požadovaných podmínek (třeba Plánů) je pak přiřazen stav přepínače Směr B2. Oproti samotným VK to má tu výhodu, že vložíme-li vlak do bloku B2 ručně, nastavíme ručně i orientaci směru, kterou je pak možno následně vyhodnotit, aby jel vlak mašinou vpředu.

Přepínač Směr B2 pro ruční nastavení směru.
 
Stav přepínače Směr B2 v Operaci pro oba VK.
 
Vypnutí (shození) VK běžným způsobem (Timer 2 sek.).

    Na co je to dobré? Plány lze např. spouštět i pro různé mašiny. Nemusí být známo, ze kterého směru přijely, dokonce ani ještě nemusí ve "startovním bloku" být. Spuštění, výběr následného plánu bude záviset právě na směru, odkud vlak přijel. Napadají mě ještě další možnosti, třeba postupné zapínání osvětlení nádraží, zprávy staničního rozhlasu a pod. A mimochodem, verze "8" už nějaké směrové funkce obsahuje. Na detaily si ještě chvilku počkáme, ale bude to asi hodně brzo.

    I zde je možno najít další způsoby zjišťování směru, a nejen to (viz následující odstavec).

Na začátek článku

Stav bloku

    Blok má řadu vlastností, které lze zjišťovat, vyhodnocovat, používat v podmínkách. Některé lze měnit. Na následujícím obrázku jsou uvedeny stavy bloku, které jdou zjistit, číst.

Stav bloku k vyhodnocení ...  Flagman, záložka Spoušť/Trigger, v poli Checked Elements/Logika je vybrán blok, výběrový seznam Checked/Stav v kódu.
(V bublině je ... calculated block signal to the right is stop / red = vypočítaná návěst vpravo je stop / červená.)

    Stav bloku k vyhodnocení stojí za to, aby byl popsán detailněji.

Číslo Znak Význam Poznámka
1 Nerezervovaný Ale může být obsazený
2 Rezervovaný Ale může být volný
3 Aktuální  
4 Volný (neobsazený) Ale může být rezervovaný
5 Obsazený Ale nemusí být rezervovaný
6 1) Rezervace vlakem jedoucím Vlevo Jede (pojede) vlevo
7 Rezervace vlakem jedoucím Vpravo Jede (pojede) vpravo
8 Rezervace vlakem orientovaným Vlevo Ikona orientovaná vlevo 2)
9 Rezervace vlakem orientovaným Vpravo Ikona orientovaná vpravo 2)
10 Levý blokový signál vypnut  
11 Levý blokový signál stůj / červená  
12 Levý blokový signál volno / zelená  
13 Levý blokový signál pomalu / žlutá  
14 Levý blokový signál posun / bílá  
15 Pravý blokový signál vypnut  
16 Pravý blokový signál stůj / červená  
17 Pravý blokový signál volno / zelená  
18 Pravý blokový signál pomalu / žlutá  
19 Pravý blokový signál posun / bílá  
1) Šipky u symbolů mohou být také nahoru a dolů (platí pro všechny další znaky až dolů).
2) Pouze vztah TrainControlleru a mašiny (lokodekodéru), např. z kontextového menu bloku "Obrátit orientaci vlaku".

 
Vysvětlení ad 2)   Rozdíl mezi znaky 6, 7 a 8, 9 je zcela zásadní.
Znaky 6, 7 udávají směr mašiny (vlaku), která tím směrem jede nebo pojede.
Tato vlastnost (stav bloku) tedy udává, že blok je rezervovaný mašinou, která v bloku je nebo do něj přijede.
Současně je udán i směr, tedy
odkud přijede, případně kam by jela.
Znaky 8, 9 zobrazují pouze orientaci ikony vlaku v bloku, tedy jen vztah TC a lokodekodéru mašiny.
Prvotní umístění se provede při fyzickém vložení mašiny do bloku (Kontextové menu bloku, příkaz Přiřadit vlak...).
Změnu lze provést jen z kontextového menu bloku příkazem Obrátit orientaci vlaku.

    A opět obligátní otázka, na co je to všechno dobré? Možností je nepřeberně. Znaky 1, 2, 4, 5 se používají třeba při rozhodování, který další Plán je možno spustit, znaky 10-19 jsou vhodné např. při spouštění signalizace železničního přejezdu, znaky 6 a 7 jdou využít také při zjišťování směru (viz Směr) atd. atd.

A ještě jeden trik, vztahující se k vypočtené návěsti, tedy stavu blokového návěstidla (znaky 10-19).


Rozdíl mezi zobrazenou a vypočítanou návěstí.

    Vnímavějším předchozí obrázek postačí, těm ostatním trochu popisu. Celý vtip spočívá v tom, že pokud je mezi bloky vnucena1) návěst žlutá, tak je-li blokové návěstidlo pouze dvoustavové, zobrazuje zelenou, ale vypočítaná (viz předchozí tabulka Stav bloku k vyhodnocení) je žlutá.
1) Nezáleží na tom, jak toho bylo docíleno, na výhybce, Cestě, Bloku (viz násl. obr.)... a také dle verze TC.


Jedna z možností vynucení návěsti Žlutá na bloku B2.

V poli Operace lze některé stavy bloku (i dalších prvků) nastavit (zamknout, odemknout, preferovat...). Význam je celkem jasný, detailů netřeba.

    Takové stavy jsou i u dalších prvků (cesty, návěsti, logické operátory ...), jen počet možností není tak vysoký, jako u bloků. Je to vcelku pochopitelné. Blok je místem s mnoha informacemi. Tady je ukázán způsob, jak je lze číst nebo měnit.

Na začátek článku

Závěr

    Věřím, že psaní těchto článků pomáhá dalším kolegům. A kdyby ne ... Občas potřebuji změnit něco, co jsem dělal před časem. Stačí pár měsíců. A já už nevím, jak to vlastně funguje. I když jsem to vymyslel a udělal sám. Tak se musím podívat do článku, kde je to popsáno. Takže já si ty články stejně musím psát. Pro sebe. A když to nenapíšu pořádně, po delší době tomu nerozumím. Máte vy to ale kliku...

Na začátek článku
Menu

LokoPin      13.02.2012  
  14.05.2012 Signalizace přejezdu
  23.11.2012 Směr
  08.12.2012 Stav bloku
  08.03.2013 Oprava Stav bloku
  26.05.2013 Oprava Stav bloku
  21.11.2016 Zobrazená a vypočítaná návěst
     
  29.04.2018 (poslední editace)
     
Spolupracoval: Pavel Spisar (Směr)