Návěstidla 2 - Funkcionalita návěstidel v RailCo TC dle ČSD/ČD.

 1. Úvod
 2. Návěstidla v TC
 3. Typ
 4. Připojení
 5. Nastavení v TC
 6. Závislá soustava
 7. Nastavení ND4
 8. Závěr

Úvod

    Na konci srpna 2010 proběhl v Království železnic v Praze workshop na téma "Návěstidla a jejich řízení v DCC systémech". Lektory byli Vítězslav Báňa (MTBbus), Zdeněk Pacholík (SUDOP Praha) a já. Protože na těchto akcích je vždy na účastníky vychrlen velký příval informací, považuji za vhodné prezentovat svoji část v písemné podobě zde, aby si to zájemci mohli pěkně v klidu a detailně prostudovat. Většina informací sice je již v minulém článku, ale tady je to zpracováno trochu z jiného úhlu, konkrétně ve spojení s návěstním dekodérem ND4 + S-com V. Báni (MTBbus) a především je zde detailně popsána činnost návěstidel v programu RailCo TrainController (TC). Protože problematika návěstidel je poměrně rozsáhlá, musím přiznat, že zdaleka ne všechno jsem prozkoumal a otestoval. Najdete zde ale všechno, co jsem instaloval a vyzkoušel. Prostě jsem se snažil o komplexní popis řízení návěstní soustavy v modelové železnici dle protokolu ČSD/ČD, pomocí konkrétního hardwaru i softwaru.

    Další informace najdete na stránkách MTBbus (V. Báňa), ve čtyřech souborech Z. Pacholíka: Návěstidla - Skutečnost a model (v sekci Ke stažení) a v mém článku Návěstidla.

Důrazně upozorňuji, že popisuji systém Lenz, a že jiné systémy mohou mít stejné nebo podobné jen dílčí části !!!  V článku Komponenty jsou detailnější informace o některých použitých prvcích.

Na začátek článku

Návěstidla v TC

    Už vícekrát jsem naznačil, že software na ovládání modelové železnice RailRoad & Co.® fy Freiwald Software považuji za vynikající. Samotný program, TrainController (TC) používám ve verzi 7 Gold, ovšem verze 5.8 a 8 Gold i Silver se v souvislosti s návěstidly liší jen v drobnostech. Zrovna Návěstidla (Signals) se však Herr Freiwaldovi moc nepovedla, nutno však říct, že i v manuálu je napsáno, že jsou spíše zaměřena "na hraní", než na realitu. A to zřejmě právě proto, aby uživatel-modelář měl s touto problematikou co nejméně starostí. Přesto jsou však v TC naštěstí k dispozici takové možnosti, že, spolu s hardwarovými komponenty (ND4+S-com) lze snadno realizovat činnost návěstní soustavy dle ČSD/ČD. A o to nám ostatně jde.

Na začátek článku

Typ návěstidla

    V TC jsou všechna návěstidla:

 1. dvoustavová (třeba mechanická a seřaďovací), potřebují jednu adresu
 2. třístavová, potřebují jednu nebo dvě adresy 1)
 3. čtyřstavová (vjezdová, odjezdová, tří-, čtyř- a pětisvětelná), potřebují dvě adresy.

1) Konkrétní připojení jistě závisí na typu dekodéru. U ND4 jsem zatím vystačil pouze s čtyřstavovými návěstidly (připravuje se i ryze dvoustavová varianta NE4, ještě levnější). Na dvoustavová návěstidla (třeba seřaďovací) lze však ND4 použít také, případně jsou k dispozici i jiné návěstní dekodéry (třeba STElectronic 037 DCC-5Sem).

Na začátek článku

 Připojení

    Návěstidlo je ovládáno návěstním dekodérem, což je spínací zařízení, které přijímá a zpracovává digitální signál J-K (který jde třeba do kolejí a do všech dalších digi komponentů) a na jeho výstup (obvykle vícenásobný, výstupů je obvykle 1 - 8) jsou připojena návěstidla.

Blokové schéma "digitálu" ovládaného počítačem, tučně je ovládání návěstidla. U jiných typů návěstních dekodérů může být jiné napájení (třeba 16Vstř) a bude tam také chybět S-com u návěstidla (o to víc tam bude drátů... ), ale připojení je obdobné.

    Na předchozím obrázku je tučně znázorněno připojení návěstidla v systému, zde konkrétně pro návěstní dekodér MTBbus ND4 + S-com. Takto připojené návěstidlo už bude normálně "chodit". Bude-li v TC nastavena nějaká návěst (třeba jen ručně), návěstidlo ji zobrazí. Ještě to ovšem musíme nastavit v TC.

Na začátek článku

Nastavení v TC

    V TC jsou dva základní druhy návěstidel:

 1. integrovaná do bloku (dále bloková)
 2. mimobloková.
Bloková a mimobloková návěstidla, různé možnosti zobrazení i umístění.

    Bloková návěstidla (pro jeden či oba směry) v bloku být mohou nebo nemusí, zobrazena být rovněž mohou (default), ale také nemusí.


A ... Nezobrazená, přitom tam může i nemusí být návěstidlo přiřazené.

B ... Zobrazená jen pro jeden směr...

C ... ... pro oba směry.

D ... Nepřiřazená, ale v akci (jel nebo jede loko/vlak).

E ... Přiřazená, s loko/vlakem (i bez něj), návěst lze i měnit myší.

    Předchozí obrázek ukazuje možnosti zobrazení blokových návěstidel. Další výklad snad není nutný, jen stojí za připomínku, že i když lze blokové návěstidlo myší přestavit, nijak se to provozně neprojeví a TC si ho následně stejně zase nastaví, vypočte sám.

    Základní rozdíl je v tom, že stavy blokových návěstidel nenastavujeme. Dělá to TC sám, na základě stavu provozních situací. Lze říct, že to TC prostě sám vypočítává. Pustíme-li mašinu z nějakého výchozího bloku do koncového, TC průběžně, s určitým předstihem, nastavuje bloková návěstidla na VOLNO a po průjezdu je zase shazuje na STŮJ. Na pohyb mašiny musíme však použít nějakou automatiku, AutoTrain nebo lépe Plán. Jen v Plánu totiž pak jdou nastavit (krom jiného) i návěsti pro sníženou rychlost. (V Goldu to jde i při AutoTrainu).

Návěstidla bloková se "instalují" přímo v bloku, na záložce Signals. Pomocí roletky se vybere typ (dvou- až čtyřstavové) a pomocí Vlastností (Properties) pak další. Horní návěstidlo (pro směr vlevo) není nastaveno, v bloku bude šedivé, ale v provozu se na něm přesto budou návěstní znaky zobrazovat. Spodní návěstidlo (směr vpravo) je nastaveno, jako čtyřstavové. Po stisknutí Properties se zobrazí okno jeho vlastností.


Ve vyšších verzích 7,8,9 je přístup k blokovému návěstidlu trochu odlišný (vlastnosti Bloku-Editor bloku), ale dál už je to zase podobné.

Okno vlastností blokového návěstidla. Nastavená adresa je 99 (tak bude i nastaven příslušný výstup návěstního dekodéru ND4), u čtyřstavového bude ovšem použita i další adresa, tedy 100. Kontakty se nastaví na 3/4 a jejich význam dle položky Output Configuration.

    U více, než dvousvětelných návěstidel, existuje jeden drobný problém. V poli Output Configuration (Konfigurace výstupu) je použit systém MTBbus, a to nastavování pouze aktivací  jedné  adresy. To však programu RailCo TC nevyhovuje. Projevuje se to nesouladem mezi skutečným stavem návěstidla na kolejišti a zobrazovanou návěstí na layoutu na obrazovce PC po vypnutí a opětovném natažení TC. Prostě...všechna návěstidla mají červenou, vypnete TC a příště jsou některá návěstidla třeba zelená-žlutá. Je to sice prkotina, stisknutím Refresh (Obnovit) se to srovná, ale malou "berličkou" to jde vylepšit.

Přidání "-" do stavu červená.

    Přidáme do druhé adresy u červené jedno "mínus" a je to. Předpokladem je, že při vypínání, ukončení TC, musí mít všechna návěstidla stav "Stůj", tedy červená. To je naštěstí ovšem zcela obvyklý stav. Detaily vypusťme, podstata je v tom, že centrála si prostě pamatuje adresy obě. Zda tento drobný nedostatek výrobce ND4 v budoucnu bude řešit, nemám zdání.

    Pokud nám z různých důvodů nevyhovuje, nepostačuje, blokové návěstidlo, musíme použít návěstidlo mimoblokové, na kterém nastavujeme potřebné stavy (návěsti) podle našich požadavků a potřeb. Mimoblokové návěstidlo vložíme na kolej nebo vedle, stejně jako třeba koleje, výhybky, bloky atd. Stačí vybrat z lišty nástrojů. Tady už napevno určujeme, zda dvou-, tří- nebo čtyřstavové. Chceme-li to později změnit, musíme původní smazat a vložit jiné, nové.

    Na násl. obrázku je okno vlastností (otevře se stejně, jako u výhybky, bloku atd.) dvoustavového seřaďovacího návěstidla. Na ovládání stačí jedna adresa, která je zde nastavena na 137. V položce Output Configuration je potřebné nastavení kontaktů. 

Okno vlastností mimoblokového, zde dvoustavového seřaďovacího návěstidla. Adresa nastavena na 137. V položce Output Configuration je potřebné nastavení kontaktů. Na rozdíl od návěstidla blokového jsou zde navíc dvě záložky, Trigger a Condition (Spouštění a Podmínky). Právě tady pak nastavíme, kdy a jak se má která návěst zobrazit. Za pozornost snad stojí i vzhled (zvolí se na záložce General) tohoto návěstidla, který není standardně k dispozici (viz Editace grafických prvků).
 
V roletce Affected State je vybráno VOLNO. Pro další návěsti se postupuje obdobně. Jedna návěst, obvykle červená STŮJ, se nechává volná, nespouští se, tam skončí všechny ostatní příkazy. Nastavení zeleného signálu VOLNO se provede, pokud je na návěstidle VN01b signál VOLNO a pokud je tlačítko Label_Odpoj ve stavu OFF...
 
...to ovšem jen v případě, že blok B01 nebude obsazen.

Spoušť (Trigger) i Podmínka (Condition) jsou tedy nastavitelné odděleně, zvlášť pro každou návěst.  To byl jen takový příklad, jak to vypadá s řízením, naprogramováním činnosti mimoblokového návěstidla. Mimobloková návěstidla se tedy používají všude tam, kde činnost těch blokových nestačí. Jako příklad poslouží třeba autoblok, posun, zpožděný rozjezd po návěsti VOLNO atd.

    Na začátek článku

Závislá soustava

    No, a teď to hlavní. TrainController tedy umí poslat na návěstidlo maximálně 4 různé návěsti (čtyřstavové návěstidlo).

Návěst Význam
STŮJ
VOLNO
VOLNO snížená rychlost
Posun

V některých případech je to dostačující. Je to všude tam, kde je návěst nezávislá na následující návěsti. Jde třeba o seřaďovací návěstidla, odjezdová návěstidla na širou trať, kde není autoblok atd. Ovšem tam, kde nějaká závislost je, potřebujeme zobrazit i další návěstní znaky. Typickým případem je návěstidlo vjezdové. Pokud totiž chceme zobrazit skutečně návěsti dle ČSD/ČD, musíme zobrazit následující znaky.

Vjezdové návěstidlo  

 Dle ČD D1

Návěst Význam

Návěst č.

Význam
STŮJ 31 Stůj
Volno (PRŮJEZD přímo) 1 Volno
VJEZD odbočkou 30 Rychlost 40 km/h a výstraha

VJEZD přímo

26 Výstraha
PRŮJEZD odbočkou, pak odbočkou 25 Rychlost 40 km/h a očekávejte 40 km/h
PRŮJEZD odbočkou, pak přímo 5 Rychlost 40 km/h a volno
PRŮJEZD přímo, pak odbočkou 21 Očekávejte rychlost 40 km/h

Návěsti potřebné pro vjezdové návěstidlo.

    Takže ty červeně podbarvené chybí. TC dává jen ty nepodbarvené. Nejlépe si to prohlédneme na sledu návěstí. Tady je krásně vidět, kdy má jaká návěst na vjezdovém návěstidlu svítit. TC má dostatečné možnosti, aby to programově zvládl, ale byly by třeba další adresy, návěstní dekodér by musel mít tu možnost a ještě by se to v TC muselo pracně programovat. To vše jen předpokládám a nijak jsem to nezkoušel.

    Naštěstí máme k dispozici návěstní dekodér ND4, který vystačí se dvěma adresami, ostatní údaje si "přečte" ze signálu DCC (ten je do ND4 připojen, J-K) a potřebné návěsti "vyrobí" sám. Ty "ostatní údaje", které ND4 potřebuje, jsou:

 1. jak je nastavena cesta, vedoucí k následujícímu návěstidlu (tedy jak jsou nastaveny příslušné výhybky)
 2. jaká je adresa tohoto následujícího návěstidla (aby se mohl zjistit jeho znak).

    Tyto údaje pak nastavíme pomocí konfiguračního prográmku (nd4cfg1(2).exe, free na MTBbus) do dekodéru ND4. Tento návěstní dekodér pak případně upraví potřebnou návěst ("vyrobí" některou z těch červeně podbarvených) a pošle ji na návěstidlo. To pak návěstí tedy nejen tu zelenou nebo zelenou-žlutou, které tam poslal TC, ale správnou návěst dle ČSD/ČD. 

    Uznávám, že to není takto popsané lehko pochopitelné, ve skutečnosti to však není nic složitého. Příklad to jistě trochu vylepší.

Layout (plán kolejiště) k následujícímu příkladu. Bloky jsou B1 až B6, výhybky V1 až V4. Návěstidla jsou bloková, NV3 a NV5 jsou vjezdová, NO1 a NO2 jsou odjezdová.

    Možné cesty:

 1. Brejlovce směrem A do B, tedy z bloku B3 do B4, přes blok B1 (se zastávkou v B1 nebo jen s průjezdem).  Plán 3-1-4
 2. Brejlovce směrem A do B, tedy z bloku B3 do B4, přes blok B2 (se zastávkou v B2 nebo jen s průjezdem).  Plán 3-2-4
 3. Brejlovce směrem A do D, tedy z bloku B3 do B6, přes blok B2 (se zastávkou v B2 nebo jen s průjezdem).  Plán 3-2-6
 4. Herkules směrem  C do B, tedy z bloku B5 do B4, přes blok B2 (se zastávkou v B2 nebo jen s průjezdem).  Plán 5-2-4
 5. Herkules směrem  C do D, tedy z bloku B5 do B6, přes blok B2 (se zastávkou v B2 nebo jen s průjezdem).  Plán 5-2-6

    Příklad je v souboru lokopin_navestidla2.yrr,-yrs, který najdeme v balíku navestidla2.zip, příp. v sekci Ke stažení. V simulaci (nepředpokládám, že by to někdo stavěl jen s ohledem na vyzkoušení) lze vyzkoušet jednotlivé Plány (jsou součástí souboru lokopin_navestidla2) a sledovat, jak nastavuje návěsti TC a jak jsou nastaveny na fyzickém návěstidlu, které můžeme včetně ND4 už instalovat skutečně.

    Na ukázku detailní popis a činnost Plánu 5-2-4. Herkules jede z bloku B5 do bloku B4. V Plánu je nutno především nastavit, že na Cestu B2-B4 bude aplikována snížená rychlost.

V Edit módu v oknu Dispečer vybereme (Schedule) Plán 5-2-4, označíme danou cestu myší (zčervená) a pak přes kontext (pravé tl. myši) vybereme Schedule specific Route Settings... ...
 
... a otevře se Section Options - 5-2-4 / Route B2<-->B4.  To je okno vlastností Cesty v Plánu, kde stačí nastavit Signal na "žlutou".

    To je vlastně celé nastavení v TC. Takto v Plánech nastavujeme všechny cesty, kde chceme sníženou rychlost uplatnit. Velikost snížené rychlosti se bere z bloku, do kterého mašina jede, blok, ze kterého vyjíždí, má nastavenu návěst na "žlutou" (rozuměj: TC nastaví žlutou) a mašina pojede pouze sníženou rychlostí. Takto se tedy v Plánech nastavují místa, kde mašiny jedou "odbočkou".

    Nezapomeňme nastavit vlastnosti jednotlivých návěstidel, především adresy a kontakty (viz výše). Tím je hotovo nastavení v TC. Teď musíme ještě nakonfigurovat návěstní dekodér ND4.


    Doba však značně pokročila, a tak jsou k dispozici značně lepší možnosti. Aspoň v podverzích Gold (tedy verze 7,8,9). (V podverzích Silver je to velmi podobné, ne-li stejné, jako ve verzi 5.8.) V Goldu totiž není nutno nastavovat sníženou rychlost v jednotlivých Plánech u všech Cest, ale stačí to nastavit na příslušné výhybce. Pak to bez dalšího nastavování funguje u všech Plánů, včetně AutoTrainu a Spontánní jízdy. Velká úsporu při nastavování !!!


Nastavení snížené rychlosti a příslušné návěsti při jízdě odbočkou. Verze Gold !

    Jedna podstatná informace zde však chyběla, a to nastavení výstupu ve vlastnostech výhybky, viz násl. obrázek ...


Aby ND4 správně fungoval, musí být + do odbočky !!!

    Tuto informaci jsem sice zmiňoval na několika dalších místech a její zdroj je předevších v manuálu MTBbus (i když proklikat se k němu snad ani nejde), ale především nesmí chybět zde.

    Na začátek článku

Nastavení ND4

    Výhybky a návěstidla mají následující adresy. (Detektory obsazení a jiné komponenty s touto problematikou nesouvisí.)

Adresy výhybek a návěstidel pro uvedený příklad.
Zařízení Název adresa v TC Název v ND4, tedy v programu nd4cfg
výhybka V1 11  
V2 12  
V3 13  
V4 14  
návěstidlo NO1 1 1A
NO2 3 2A
NV3 5 1B
NV5 7 2B

    ND4 připojíme 3žil. kablíkem k sériovému portu počítače. Tam, kde tento port není, použijeme převodník USB-sériový port. Já mám od ATENu, ale jestli bude OK chodit i u vás, nevím. Problém je v tom, že ne každý převodník funguje plnohodnotně. Některý jen zapisuje (aspoň to), některý nechodí vůbec. A to ještě na jednom noťasu tak, na jiném onak. Tady moc poradit nemohu, obecně ale platí, čím levnější, tím je větší pravděpodobnost, že plně funkční nebude. Spustíme program nd4cfg, ke stažení na MTBbus). Objeví se násl. okno:

Hlavní okno programu nd4cfg.

    Konfigurátor nd4cfg existuje v současnosti ve dvou verzích (1.0 a 1.1). Novější verze obsahuje navíc (pokud jsem zjistil) jen Ignorování příkazu vypnutí výstupu... viz dále, a sloučení dvou návěstidel do jednoho, čímž se dosáhne dvojnásobného počtu návěstí pro 4 adresy. Zatím nepoužívám, nezkoušel jsem.

Stiskneme Konfigurace - Konfigurace modulu ND4_

Okno Konfigurace modulu ND4.
Ve verzi 1.1 přibyl parametr Ignorovat příkazy vypnutí výstupu... Pokud stiskneme na ručním ovladači příkaz pro přestavení např. motorického přestavníku, při uvolnění tlačítka je vyslán příkaz OFF a přestavník se zastaví. Třeba v polovině dráhy. Při zatržení tohoto parametru je dodržen výše nastavený čas, příkaz OFF se ignoruje.

Pomocí pole Návěstní znaky zvolíme uživatelsky volitelné nebo závislá soustava. Podle výběru se změní taky druhá záložka. Na záložce Návěstní znaky pak můžeme změnit čtyři zobrazované základní znaky (tady se mění třeba Přivolávací návěst na Posun), a to pro všechny čtyři výstupy (návěstidla) najednou. Na záložce Následná rychlost se nastaví pro každé jednotlivé návěstidlo, jak bude fungovat s ohledem na návěst následující. Tedy třeba právě u vjezdových návěstidel.

Nastavíme adresu na 1.

Výstupy z dekodéru, označené 1A, 1B, 2A, 2B, teď budou mít adresy 1, 3, 5, 7. Takto budou nastavené adresy návěstidel v TC. Adresy ND4 se mohou nastavovat po 4 a výstupy jsou vlastně jen lichá čísla po 8mi.

Při nastavení adresy třeba na další možnou, tj. 5, budou tomu v TC odpovídat adresy návěstidel 5,7,9,11. To by se ale dvě návěstidla překrývala, takže další použitelná adresa je 9. Tabulka se neztratí.

Adresy (4 stavová/5ti světelná návěstidla)
ND4
= č. 1. povelu
TrainController 1) DCC 3)
Roco 2) Lenz
1 1,3,5,7 5 1
5 5,7,9,11 6 2
9 9,11,13,15 7 3
13 13,15,17,19 8 4
17 17,19,21,23 9 5
21 21,23,25,27 10 6
25 25,27,29,31 11 7
29 29,31,33,35 12 8
33 33,35,37,39 13 9
37 37,39,41,43 14 10
41 41,43,45,47 15 11

|

89 89,91,93,95 27 23
93 93,95,97,99 28 24
97 97,99,10,103 29 25
101 101,103,105,107 30 26
105 105,107,109,111 31 27
109 109,111,113,115 32 28
113 113,115,117,119 33 29

|

493 493,495,497,499 ? 124
497 497,499,501,503 ? 125
501 501,503,505,507 ? 126

1) Každé 4sv. návěstidlo má 2 adresy. Celkem 8 adres pro 4 návěstidla.
    První návěstidlo adr. 1 a 2, druhé 3 a 4 ...atd.
2) Pro centrálu Roco platí posun +4 (viz manuál). Nemohl jsem ověřit.
3) Pro zobrazení DCC adresy (Lenz, Roco) jsem nenašel uplatnění.
    Zda to má význam pro nějaké jiné HW a SW uspořádání, netuším.

Je jedno, zda se použije řada zelená nebo šedá, třeba i na přeskáčku.
Jde jen o zamezení překrývání adres.
A to samozřejmě i s dalšími komponenty (výhybka, příslušenství …).

Samozřejmě lze použít třeba adresy 1-4 na něco jiného, a pak na 4 návěstidla se použije 5,7,9,11 a na další 4 zase 13,15,17,19 atd. V nouzi pomůže systém pokus-omyl a zadávání od adresy 1, postupné zvyšování a sledování připojených návěstidel, to je asi nejjednodušší způsob, jak si pomoci.

Nastavení závislosti. Pro každé návěstidlo zvlášť.
 1. První návěstidlo je vlastně nezávislé, dále je širá trať, bez autobloku. Jako by tam na dalším návěstidlu svítila zelená.
 2. Druhé je naopak závislé na následujícím návěstidlu a definovat to budeme v Definici návěstní cesty.
 3. Třetí má následnou rychlost nastavenou pevně na 40kmh, jako by tam dalším návěstidlu svítila dolní žlutá.
 4. Čtvrté vlastně říká, že další návěstidlo je nastaveno pevně na Stůj, jako by tam svítila červená.

Běžná odjezdová návěstidla tedy mají definováno VOLNO. Vjezdová naopak většinou definováno tabulkou. A definice je následující. V hlavním oknu programu nd4cfg je pro návěstidla 1A a 2A vždy osm řádek, pro návěstidla 1B a 2B, vždy 4 řádky. 1 řádek = 1 definice návěstní cesty. Tou definicí je myšleno, kudy (přes jaké výhybky a jak nastavené) dojedeme k následujícímu návěstidlu a jakou má toto návěstidlo adresu. Pokud je možností více, každá tato možnost se nastaví v jedné definici, v jednom řádku.

Vraťme se teď tedy k našemu příkladu a nastavujme.

Na záložce Následná rychlost nastavíme pro jednotlivá návěstidla, zda budou závislá a zda pevně, či pomocí definice v tabulce.

První dvě návěstidla jsou odjezdová, následná rychlost bude tedy VOLNO. Tady žádná závislost nebude.

Z bloku B3, tedy od návěstidla 1B (NV3) můžeme dojet na dvě různé staniční koleje, tedy do bloku 1 nebo 2. K návěstidlům NO1 nebo NO2.

Nastavíme návěstidlo 1B, tedy naše vjezdové návěstidlo NV3. Poklepáním (nebo z hl. lišty) otevřeme Konfiguraci návěstní cesty 17. To je první (z 8mi možných) cesta, pro definici návěstní cesty návěstidla 1B.

Tady je tedy první možnost, přes výhybku V1 (adresa 11), k návěstidlu NO1 (adresa 1). V roletě musíme nastavit následná rychlost.

Teď ještě druhou...

Odbočkou výhybky V1 (adr.11) a odbočkou výh. V3 (adr.13) dojedeme k návěstidlu NO2 (adr.3).

To samé uděláme pro druhé návěstidlo 2B (NV5). Tady je možnost jen jedna. Rovně přes výhybku V3 do bloku B2, tedy k návěstidlu NO2 (adr.3).

Tři možnosti, tři definice cest. Tady je vidíme v hlavním oknu (ř.17,18,21).

Nastavení je pro náš příklad kompletní. Teď ho "pošleme" do ND4.

Obvykle jsem musel po uložení do ND4 vypnout a zapnout napájení, někdy to šlo i bez toho. Dodávám, abyste nebloudili, jako já.

Data takto nakonfigurovaného modulu ND4 si rovněž můžeme uložit na disk PC.

V sekci Ke stažení je i soubor lokopin_nd4_1.txt, kde jsou uložena data právě z tohoto příkladu.

A pak to můžeme spustit...

Zde je zachycen okamžik, kdy je Plán 5-2-4 spuštěn, Herkules se rozjel na plnou rychlost a vjíždí rovně přes výhybku  V3 do bloku B2. Vjezdové návěstidlo NV5 nastavil TC na zelenou, odjezdové NO2 na žlutou.
 
A tady vjel Herkules do bloku B2. Odjezdové návěstidlo nastavil TC na žlutou, protože cestu B2-B4 jsme v Plánu nastavili na sníženou rychlost.

Takže TC nastavil naše návěstidlo NV5 na zelenou a  NO2 na žlutou. ND4 to ale "opraví". Ve skutečnosti pošle na NV5 návěst č.21, "Očekávejte rychlost 40 km/h", tedy horní žlutou. Na návěstidlu NO2, jsme žádnou závislost nenastavovali, takže tam bude svítit návěst č.5, "Rychlost 40 km/h a volno", protože vlak by jel normálně přes blok B4 dál na širou trať. Svítit tam bude tedy zelená-dolní žlutá.

    Na začátek článku

Závěr

    Zpočátku jsem se snažil předkládat články někomu k revizi. Bál jsem se, abych neprezentoval nějaké nesmysly. Je to však problém, nikdo to nechce dělat. Ani se nedivím, je to hrozná práce. Tenhle článek mi dal kupodivu dost zabrat, tak pokud objevíte něco chybného, nezlobte se na mne, ozvěte se, opravím to.

    Tentokrát si odpustím závěrečnou rekapitulaci. Jistá věc je, že praktická ukázka téměř vždy předčí veškerá popisování a výklady. Nabízím proto všem kolegům, kteří to chtějí "vidět na vlastní oči", není nic jednoduššího, přijeďte, ukážu, předvedu, dovysvětlím. A cena? Stačí říct "děkuju".

A jako minule...dávám všem návěstidlo na........JEĎTE, CO TO DÁ........

Na začátek článku
Menu

Ke stažení:   navestidla2.zip obě verze konfigurátoru, návod MTBbus
  Zdeněk Pacholík: Návěstidla - Skutečnost a model
     

LokoPin  

01.09.2010

  11.01.2015 Nastavení v TC, doplněno zobrazení
  03.08.2020 Snížená na výhybce a + do odbočky
  01.04.2022 Editace a rozšířená tabulka
     
  02.04.2022 (poslední editace)
     
Spolupracovali: Jaroslav Hraška, Miloš Reček