Nabídka - seminář a tvorba kolejiště v TC

  1. Úvod
  2. Nabídka
  3. Semináře
  4. TC kolejiště
  5. Závěr

Úvod

    V poslední době došlo v softwaru fy Railroad & Co.TM  k velkým změnám. Verze "7" je k dispozici už déle a na přelomu let 2012/13 se objevila verze "8". Základní rozdíly mezi verzemi 7 a 8 jsou k nahlédnutí v článku RailCo 8 TrainController - Rozdíly od verze 7. Odlišnosti jednotlivých programů (především TrainController) dělají potíže nejen uživatelům, ale i školitelům. Naštěstí je podstata hlavní aplikace, tedy TrainControlleru, do značné míry stejná.

    Mám za sebou přechod od verze 5.8 na 7 Gold a testy "osmičky". Verze 8 nějaké zcela zásadní změny nepřinesla. Varianty Silver jsou blízké předchozí verzi 5.8. Lze tedy říct, že jsem obeznámen s činností tohoto softwaru "napříč verzemi" a doufám, že to bude vyhovovat všem Vašim požadavkům.

Na začátek článku

Nabídka

    Počet digitalistů se stále zvyšuje. Soudím tak dle narůstajících dotazů. V Knize, mailem, telefonicky, na diskuzních fórech... Stále více kolegů "školím" po Skypu, mailu či telefonu. Proto jsem se rozhodl opět oživit a rozšířit svoji nabídku.

Nabídka Seminář Návrh kolejiště TC (verze 5.8, 7 a 8)
Termín libovolný, nejlépe soboty dle pořadí
Délka cca 6 hodin cca týden až měsíc
Poznámka Digi, RailCo, základy, návěstidla, serva atd. komplexní tvorba kolejiště v RailCo TC

Na začátek článku

Semináře

    Nedávno jsem se zúčastnil jako lektor několika seminářů. Na téma RailCo TC a Návěstidla. Měl jsem z toho celkem dobrý pocit, ale o tom by spíše měli vypovídat účastníci. V každém případě jich zvláště na téma RailCo TC nebylo mnoho. Důvody mi moc jasné nejsou, ale třeba to bylo momentální zaneprázdněností či místem mimo Prahu. Praha by možná vyhovovala lépe. Nebyla by potíž zajistit vhodnou místnost. Pokud ovšem není k dispozici kolejiště pro názorné ukázky, jsou výsledky docílené seminářem mnohem horší. Není prostě nad to, ukázat si vše v praxi. Na to, abych vytvořil mobilní ukázkové kolejiště, nemám ani čas, ani prostředky. Jinde, než u mne, to prostě nejde.

Téma 1) 
Základy digi, především systém Lenz
a
RailCo TrainController verze 5.8 (a většinou i v.7 a 8).
Základy
TC a Návěstidla MTBbus
Servodekodéry a serva
Místo   Písek, Tyršova 12 (tedy u mne doma) 2)
Rozsah 1) dle požadavků
Délka   cca 6 hodin
Počet účastníků 1 až 10
1) Jako příklad může také posloužit obsah minulého semináře, případně článek Návěstidla 2, který je vlastně rozsahem totožný s částí semináře, kterou jsem přednášel v srpnu 2010 v Království železnic v Praze. Současnou aktuální a velmi požadovanou novinkou v tématech je servo, servodekodéry atd.
2) Prostředí a zhodnocení můžete omrknout v článku Seminář RailCo TC - zhodnocení. Testovací kolejiště, které je k dispozici, je jistě nezanedbatelnou výhodou .

    Nebudu dělat žádné další ankety a přihlášky. Stačí zavolat, napsat a domluvit se. Kontaktní údaje jsou k dispozici.

    U seminářů se rozšiřuje obsah. Tak, jak postupuje technický rozvoj, přibývají nové technologie, komponenty. Za všechny možno jmenovat především serva a jejich ovládání. Témata seminářů se vždy přizpůsobí požadavkům zúčastněných.

    Moje znalosti nejsou encyklopedické, neznám toho mnoho. Nejlépe se orientuji v softwaru RailCo fy Freiwald software. Oblast hardwaru je dnes velmi široká a zde mohu fundovaně konzultovat především nad komponenty, které vlastním, mám vyzkoušené. Důrazně upozorňuji, že popisuji systém Lenz, a že jiné systémy mohou mít stejné nebo podobné jen dílčí části !!!  V článku Komponenty jsou detailnější informace o prvcích, které používám. Také vládnu základními znalostmi z elektroniky a tedy vlastně i z "analogu", ten jsem ovšem provozoval jen "na stole", takže žádná sláva. To jen na vysvětlenou, co může být obsahem seminářů.

 Na začátek článku

TC kolejiště

    Další nabídkou je tvorba layoutu (návrhu) kolejiště do programu RailCo TrainController (TC), verze 5.8 i 7.

    Podle nákresu kolejiště provedu kompletní návrh (layout) pro software TrainController RailCo, verze 5.8 nebo 7 Gold či Silver. Nezáleží na tom, zda používáte ostrou verzi nebo zatím jen demo. Zadání může být jen prostý nákres kolejiště s rozměry nebo lépe ve Wintracku 8. Výsledný layout může obsahovat vše, co software RailCo umožňuje. Loko (včetně ikon), vlaky, výhybky, cesty, návěstidla, plány, časovou tabulku, popisy, pomocné ovládací prvky, osvětlení atd. Jediné, co nemohu udělat na dálku, je kalibrace mašin, i když pro měřítko TT jsem schopen udělat i to, pokud mi mašinu zašlete. Pro loko, které mám k dispozici, můžu nastavit alespoň základ kalibrace dle mé vlastní mašiny.

    Tvorba layoutu TC je naštěstí na hardwarových komponentech závislá jen málo, vlastně jde jen o místa týkající se připojení, a tak je vlastní programování stejné pro všechny komponenty a pochopitelně i pro všechna měřítka (... N, TT, H0 ...).

    V tomto případě je to s místem velmi zajímavé. Nejprve jsem se domníval, že na dálku tohle dělat nejde. Zpočátku jsem řešil jen různé menší problémy, většinou zcela konkrétního charakteru. V pohodě. Pak jsem dospěl i ke komplexní tvorbě celého kolejiště. Na základě zkušeností jsem došel k závěru, že většinu věcí udělám dřív a lépe doma. Pěkně v klidu, většinou dlouho do noci, vždycky s výsledkem. Naštěstí je doba technologicky vyspělá, takže je k dispozici průběžná komunikace (mail, ICQ, Skype, mobil), která je zde nutná. Přeposílat hotové layouty ke schválení a dalšímu posouzení není problém. Rychlost většinou řídil zadavatel. Čím lépe informuje, formuluje požadavky, tím dřív to je hotové. Proto stále hlásám, že informací není nikdy dost. Tady se to projeví především.

    Rozsah a cena spolu pochopitelně souvisí. Cena se stanoví dohodou, většinou až následně. Základní návrh lze udělat velmi rychle, pak ale většinou následují další upřesňující požadavky, které práci mnohonásobně navýší. Tady udělat nějaký přesný ceník skutečně nejde.

 Na začátek článku

Závěr

    Semináře mám vyzkoušené, funguje to, nikdo si nestěžoval. Naopak, ohlasy byly jen pozitivní. Matou mě jen dvě protichůdné reakce. Malý zájem by napovídal, jak jsou modeláři schopní a šikovní. Stačí jim manuály, samostudium, nic jiného nepotřebují. Na druhou stranu ke mně dorazí dotazy takové, že nechápu, jak dotyčný dokáže posadit mašinu na koleje. A to ještě není nic proti dotazům, které čtu v diskuzních fórech. Navíc jakmile se v nějaké diskuzi objeví úvaha o případném setkání na téma DCC, RailCo a pod., vypadá to na velký zájem. Ovšem jen do doby, než se začnou probírat témata, termíny, místa atd. Pak většinou co pisatel, to jiný názor. A pak pořádejte školení... Pokud najdete jiného blázna, který uspořádá seminář kdy chcete a jaký chcete, dejte vědět. Rád si s kolegou potřesu rukou.

    O nabídce na tvorbu layoutu pro TC uvažuji už nějaký čas. Pár layoutů jsem už udělal. Většinou zdarma. Ale je to obsáhlá práce, někdy v řádu mnoha desítek i stovek hodin. Tohle prostě zadarmo dělat nejde. Moje motivace je pořád stejná. Snažím se pomoct kolegům tam, kde je to pro ně těžší, než pro mne. Jsem programátor ve výslužbě, k problematice mám blíž. To je to celé. A jako prémie, k layoutu ve verzi 5.8 je k dispozici i česká lokalizace. Kompletní, včetně chybových a ladících hlášek.

Takže... ať žije digi.

Na začátek článku
Menu

LokoPin  

05.10.2011  
  19.03.2013 Úvod
     
  03.01.2017 poslední editace