RailCo 8 TrainController - Rozdíly od verze 7.

 

RAILROAD & Co. ©

TrainController ™

Rozdíly mezi verzemi 7 a 8

 

    Následující přehled rozhodně není doslovným překladem originálu. Naopak. Překlad je proveden srozumitelnějším způsobem, někde s doplňujícími údaji. Názvy kapitol a číslování jsou ponechány původní, pro lepší orientaci v originálu. Vynechaná čísla jsou důsledkem zbytečně rozepisovaných nebo zcela nepodstatných skutečností. Přidáno je barevné odlišení významu jednotlivých změn, pochopitelně pouze dle názoru autora překladu.

 

Legenda:

Nepodstatné

 

Důležité

 

Zásadní

 

Všechny edice (Bronz, Silver, Gold)

 

Misc:

1.                 Nové vzhledy aplikace

 

Switchboard:

5.                 Layoutem (i v Dispečeru) lze posouvat myší (při stisknutém kolečku).

6.                 Grafické symboly (návěstidla, vypínače, virtuální kontakty…) lze otáčet.

 

Train Control:

7.                 Funkce lokomotiv lze ovládat přes okno loko/vlak, i když loko/vlak jede pod Plánem.

8.         Waiting time/Čekací doba v Bloku v Plánu je zobrazena.

 

Dispatcher and Automatic Operation:

10.             Lépe ošetřený Spontaneous run/Spontánní jízdy (dříve Interlocking).

16.             Funkce omezené rychlosti a návěsti (žlutá) i pro AT D&D a Spontaneous run/Spontánní jízdy.

 

Message Window:

19.             „Kosmetické“ úpravy v okně Message/Zprávy.

 

 

Jen Gold

 

Misc:

21.             Některé objekty (např. výhybky…) lze editovat i mimo editační mód.

22.             Názvy a adresy lze editovat hromadně.

23.             Konstrukce názvů prvků pomocí zástupných znaků a vazbě na jiné prvky.

24.             Pozice vlaků lze uložit/načíst.

 

Switchboard:

25.             Prvek křížení s polarizací srdcovek (napájení).

26.             Cesty mohou zamykat další provázané prvky cesty (výhybky, přepínače...).

27.             Možnost ovládání dalšího příslušenství (jeřábů, strojů, vícestavových návěstidel…).

28.             Pro angličan a 3-cestnou výhybku lze zadat dva ohlasy.

 

Train Control:

29.             Komfortnější ovládání programovací koleje (PQ).

30.             Adresa loko lze číst a zapisovat přímo z TC.

31.             Spuštění více lokomotivních funkcí najednou.(např. osvětlení všech vozidel jediným stisknutím tlačítka).

32.             Možnost zastavení všech vozidel s jemně nastavitelnou prodlevou.

33.             Lokomotivní operace (osvětlení…) lze zapnout tlačítkem v rozvaděči.

34.             Lepší možnosti spouštění Plánu a AT.

36.             Možnost využití Rampy pro změnu rychlosti.

 

Train Management:

40.             „Vyloučení“ vozidel z podmínek (kromě, NOT).

41.             Rozdělení vozidel na Lokomotivy a Vozy. Označení „Řídící vůz“. Větší možnosti podmínek vozidel v souvislosti s uspořádáním, délkou, hmotností

42.             Na záložce Trains/Vlaky jdou zadávat další, upřesňující informace (délka, hmotnost…).

 

Dispatcher and Automatic Operation:

49.             Během provádění operací je možné vložit náhodné zpoždění.

52.             Prvek Čítač umožňuje zjistit počet určitých procesů nebo událostí a  vyhodnotit je.

53.             Lepší možnosti AutoTrainu a Spontaneous run/Spontánní jízdy.

55.             Možnost uvolnění předchozího bloku před dosažením Stop Markeru (realističtější provoz a zvýšení propustnosti).

56.             Podmíněný vstup do bloků v souvislosti se vztahem délka vlaku/blok.

60.             Detailnější výběr Cest (délka, složitost trati, počet výhybek…).

61.             Detailnější způsob připojení vozů.

66.             Sdílení kritických sekcí pro vlaky, jezdící ve stejném směru.

68.             Markery a Rampa jdou nastavit, vypočítat závisle na předdefinovaných zástupných znacích (loko, vůz…).

75.             Waiting time/Čekací doba v Bloku v Plánu lze rozlišit pro jednotlivé vlaky.

 

Na začátek článku
Menu

LokoPin

15.01.2013

 
  26.02.2013 (poslední editace)