Komponenty
  1. Úvod
  2. Digitál
  3. Software
  4. Ostatní prvky kolejiště
  5. Závěr

Úvod

    Množství komponentů, se kterými jsem přišel do styku, se stále rozrůstá. Vývoj jde dopředu, rozšiřují se požadavky i nabídka na trhu. Aby nebylo nutné v každém článku uvádět detailní soupis jednotlivých použitých prvků, budou uvedeny zde. Soupis bude podle potřeby průběžně editován a doplňován. V následujících tabulkách je uveden seznam všech digitálních i ostatních prvků, které mám nebo jsem měl nainstalované.

    Lze zde také částečně vyhledat správné označení některých zařízení. Terminologie je totiž někdy velkým problémem při komunikaci mezi kolegy. Jen třeba takový dekodér může být lokomotivní, funkční, výhybkový, návěstní, spínací atd. 

    Pokud je v ostatních mých článcích výjimečně zmínka o nějakých jiných, dalších prvcích, je nutno to brát s rezervou a bez záruky. Je-li tedy někde uvedeno, že to a to je vhodné, nevhodné, lepší, horší, že to má takové a takové parametry, je třeba vždy brát v úvahu pouze tyto použité komponenty. U některých výrobků hraje také roli měřítko, které je zde 1:120, tedy TT.

    Důrazně také upozorňuji, že popisuji systém Lenz, a že jiné systémy tedy mohou mít stejné nebo podobné jen dílčí části !!!

Na začátek článku

Digitál

 

Lokodekodéry
Název Typ Výrobce Poznámka
Lokodekodér zvukový MX645P22 Zimo Plux22
Lokodekodér zvukový MX646 Zimo  
Lokodekodér zvukový MX658 Zimo  
Lokodekodér MX623P Zimo NEM658 PluX 12
Lokodekodér MX621 Zimo  
Lokodekodér MX620 Zimo  
Lokodekodér Gold mini Lenz  
Lokodekodér Silver Lenz  
Lokodekodér 6558 Fleischmann  
Lokodekodér N025-P Kuehn  
Lokodekodér ??? Uhlenbrock  

 

Spínací dekodéry

Název Typ Výrobce Poznámka
Výhybkový  dekodér LS150 Lenz spínací, výhybkový dekodér pro elektromagnetické (dvoucívkové) i elektromotorické přestavníky (Hoffmann, Conrad, Tillig, Fulgurex...)
Návěstní dekodér ND4 MTBbus spínací, návěstní dekodér pro 2 až 5ti světelná návěstidla, vybavená dekodérem S-com (4 návěstidla + 4 předvěsti)
Návěstní + výhybkový dekodér ND4M MTBbus spínací, návěstní dekodér pro 2 až 5ti světelná návěstidla, vybavená dekodérem S-com + spínací, výhybkový dekodér pro elektromotorické přestavníky (Hoffmann, Conrad, Tillig, Fulgurex...) (4 návěstidla + 4 předvěsti + 4 přestavníky)
Spínací dekodér DP2R Marathon  
Návěstní dekodér DP2N Marathon  
Spínací dekodér DP2U Marathon  
Servodekodér VV1 DIGI-CZ dekodér k ovládání serv + zvuk
Servodekodér SwitchPilot servo ESU dekodér k ovládání serv, především na ovládání výhybek, ale i dalšího příslušenství (závory, vrata atd.)
Servodekodér V3 DCCkoleje 1) dtto
Servodekodér DIGI-CZ 004 DIGI-CZ dtto (J.Fučík)
Spínací dekodér DIGI-CZ 005 DIGI-CZ spínací dekodér příslušenství pro elektromagnetické i elektromotorické přestavníky nebo světla
Točnový dekodér TT-DEC LDT dekodér pro ovládání točny

1) DCCkoleje sloučeny s DCCdoma, ovšem jen částečně

Zpětná vazba (Ohlas)

Název Typ Výrobce Poznámka
Detektor obsazení S88 V2 a V2+smyčka DCCkoleje 1) detektor obsazení (DO) pro 8 úseků na sběrnici S88 (spolu s USB HSI-88)
Detektor obsazení LB101 Lenz detektor obsazení (DO) pro 2 úseky se společným napájením
Kodér zpětného hlášení LR101 Lenz kodér zpětného hlášení s 8mi vstupy
Detektor obsazení DO4 Marathon detektor obsazení (DO) pro 4 úseky s odděleným napájením
Detektor obsazení 006-A 4-násobný detektor DIGI-CZ jednoduchý detektor obsazení (DO) pro 4 s odděleným napájením (J.Fučík)
Kodér zpětného hlášení RS-16-Opto LDT kodér zpětného hlášení s 16ti vstupy
Reverzní modul LK100 Lenz modul pro přepínání zpětné smyčky
Reverzní modul 023 DCC-Reverz STE electronic modul pro přepínání zpětné smyčky
Kodér zpětného hlášení DIGI-CZ 034 DIGI-CZ kodér zpětného hlášení s 8mi vstupy (J.Fučík)
Interface USB HSI-88
DIGI-CZ 018
DIGI-CZ modul připojení sběrnice S88 s počítačem přes port USB (J.Fučík)

1) DCCkoleje sloučeny s DCCdoma, ovšem jen částečně

Na začátek článku

Ostatní digi komponenty

Název Typ Výrobce Poznámka
Centrála + zesilovač LZV100 v.3.6 Lenz koupeno v setu SET100
Ovladač LH100 v.3.6 Lenz ruční ovladač, koupeno v setu SET100
Ovladač multiMAUS v.1.02 Roco ruční ovladač s centrálou, vč.10810
centrála při propojení (přes LA152) s LZV100 nevyužita
Rozbočovač XpressNet LA152 Lenz Adaptér pro připojení dalších zařízení přes XpressNet
Interface LAN/USB 23151 Lenz modul připojení centrály (XpressNet) s počítačem přes port USB
Interface Gen-LI USB (mini)
DIGI-CZ 016
DIGI-CZ dtto (J.Fučík)

Na začátek článku

Software

Název Verze 2) Výrobce Poznámka
TrainController 5.8  až  9 Gold Silver Freiwald Software Ovládací program pro řízení modelové železnice (zkráceně TC)
TrainProgrammer 5.8  až  9 Freiwald Software Ovládací program pro programování lokodekodérů (zkráceně TP)
TrainAnimator 5.8  až  9 Freiwald Software Ovládací program pro tvorbu lokomotivních ikon pro TC (zkráceně TA)
ostatní     další software, jako jsou běžně stahovatelné, volně šířené aplikace (např. Stopky)

 2) Nainstalované demoverze.

Na začátek článku

Ostatní prvky kolejiště

Název Typ Výrobce Poznámka
Kolejivo Tillig/PILZ TT Modell track Tillig TT modelové kolejivo Tillig, flexi koleje i od dalších výrobců (Litomyský...)
Přestavník MWA 02 S Hoffmann elektromotorický výhybkový přestavník
Přestavník č.v. 219998 Conrad elektromotorický výhybkový přestavník
Přestavník č.v. 830, 830/1 Fulgurex elektromotorický výhybkový přestavník
Přestavník č.v. 86110 Tillig elektromotorický výhybkový přestavník (nevyrábí se)
Přestavník č.v. 83531,2 Tillig elektromagnetický, dvoucívkový výhybkový přestavník
Servo HXT900 Hextronik servo k ovládání výhybek, ale i dalšího příslušenství (závory, vrata atd.)
Servo HXT500 Hextronik nedoporučuji, někdy nedojíždí
Návěstidlo TT-480 www.navestidla.cz Odjezdové návěstidlo, 4 světelné (z-č-b-ž)
Návěstidlo TT-580 www.navestidla.cz Vjezdové návěstidlo, 5 světelné (ž-z-č-b-ž)
Návěstidlo TT-230 www.navestidla.cz Seřaďovací návěstidlo, 2 světelné (b-m)
Točna č.v. 35900 Roco elektrická točna TT, dříve Fleischmann 6680
Spřáhlo TT 1501 SD-modell elektromagnetické spřáhlo
Počítač 3) MSI GF75 THIN 10SCXR-600CZ/i5 MSI CPU i5 2.50GHz, SSD 512GB, OP 8 GB, 17", OS Windows 10 Home
Monitor 4) BenQ FP93G 19" BenQ další, přidaný, digitální monitor 19"  38 x 30 cm (4:3)
Počítač 5) notebook Lenovo B70-80 Lenovo CPU i5 2x2.2 GHz, HD 1TB, OP 4 GB, 17", OS Windows 10 Home
Monitor 6) Samsung C27F390F Samsung další, přidaný, digitální monitor 27" (prohnutý)  58,16 x 36,35 cm (16:9)
Počítač 7) notebook Dell Latitude E5430 DELL CPU i5 2x2.7 GHz, HD 300GB, OP 4 GB, 14", OS Windows 10 PRO
Monitor 7) BenQ G900 19" BenQ další, přidaný, analogový monitor 19"  38 x 30 cm (4:3)

3) Školící počítač (propojen s TV).
    Připojen další monitor  4).
4)
Monitor připojen k 3).
5) Online připojeno ke kolejišti.
6)
Připojeno k 5).
7) Vyřazen

 

Na začátek článku

Závěr

    Existuje řada jiných modulů, prvků, komponentů. Jiných typů, od jiných výrobců. Některé jsou zcela kompatibilní s těmi, které zde uvádím, některé částečně, některé vůbec. Liší se parametry, cenou, dostupností atd. Před nákupem je třeba přemýšlet, informovat se, případně vyzkoušet jeden kus.

    Stále se zvyšuje počet komponent, nabízených tuzemskými malovýrobci. Některé jsou zdařilé, jiné méně. V každém případě je to výborný trend, velice chvályhodný. Porovnání všech vlastností bývá pro běžného uživatele sice trochu obtížnější, neboť většina z nich je odkázána na převzaté informace, výsledek však občas stojí za to. Jako příklad lze uvést třeba rozhraní (interface) Gen-LI USB (mini), kterým je propojena centrála (Lenz, NanoX...) s počítačem. Jednoduchost, bezchybná funkčnost, velmi nízká cena. Má jedinou chybu, už se neprodává.

    K údaji Výrobce je ovšem třeba někdy přistupovat s rezervou. Přestavník Fulgurex přiletěl nejspíš z dalekého východu a se Švýcarskem má společné možná tak hodinky pilota. Kupodivu i na komponentech fy Lenz je napsáno Made in China.

Na začátek článku
Menu

LokoPin      01.06.2010  
  18.03.2022 poslední revize