MX6xx_cz - šablona YRC    ¬ stáhnout lze už zde

  1. Úvod
  2. TrainProgrammer
  3. MX621
  4. Ke stažení
  5. Závěr

Úvod

    Stáhnout šablonu lze už z nadpisu nahoře. Domnívám se však, že poněkud více informací tady nebude na škodu. Lokodekodéry a jejich programování je téma, které má obrovský rozsah. Nečekejte nějaké podrobné, detailní údaje, ale některé poznatky však považuji za natolik zajímavé, že alespoň dílčí informace musím uvést. Snad to bude někomu ku prospěchu. Údaje se týkají ovšem většinou pouze softwaru TrainProgrammer™, firmy Freiwald Software , a to verze 5.8F1 (i když pro vyšší verze platí obdobně). Navíc zde bude řeč pouze o jediném lokodekodéru, a to o MX621, fy Zimo. Nebo spíše o řadě, kterou tvoří výrobky Zimo MX6xx (MX620 - MX622, MX630 - MX632, MX640 - MX648, kromě části CV zvukových dekodérů).

    Základy programování lokodekodérů jsou popsány v článku Lokodekodéry.

Důrazně upozorňuji, že popisuji systém Lenz, a že jiné systémy mohou mít stejné nebo podobné jen dílčí části !!!  V článku Komponenty jsou detailnější informace o některých použitých prvcích.

Na začátek článku

TrainProgrammer

    TrainProgrammer™ (TP) slouží k programování (nastavování registrů CV) lokodekodérů (LD). S ohledem na uchovávání parametrů jednotlivých LD pro každou mašinu a na jejich snadné a přehledné nastavování, si nedovedu představit, že bych se bez něj obešel. Jsou sice i jiné aplikace, dokonce typu freeware, tedy zdarma, ale TP je rozhodně můj favorit. Aplikace je poměrně velmi jednoduchá, a to i bez české lokalizace. Nastavení pro jednotlivé mašiny lze snadno uložit do souborů s příponou YRP a uchovat pro další použití. Při náhodném "přeprogramování", při nastavování nového LD, stejného nebo podobného, pro stejnou nebo podobnou mašinu, to vždy s velkou výhodou použijeme. S programováním jednotlivých CV přes ruční ovladač centrály se to prostě nedá srovnávat.

    Je zde ovšem jeden malý háček. Abychom mohli nějaký lokodekodér programovat, musí být k dispozici šablona, konfigurační soubor. Tyto soubory jsou uloženy v tzv. databázi dekodérů (Decoder Database) a mají příponu YRC. Databáze velkého množství lokodekodérů je k dispozici na stránkách výrobce softwaru, ale nejsou zde zdaleka všechny soubory. Je to pochopitelné, neboť nové výrobky stále přibývají, přesto bych však očekával poněkud pružnější systém. Něco se dá nají také na JMRI ve formátu xml, který lze rovněž do TP importovat. Upozornil mě na to kolega Pavel Mihula, který import na svých stránkách popisuje. No, pořád ty šablony trochu chybí, halvně ty novější...

    Naštěstí existuje jednoduchá možnost, jak si soubor YRC vytvořit nebo upravit stávající. Stačí otevřít nabídku Decoder Database a příslušné volby jsou k dispozici. Tak byly udělány šablony pro servodekodéry DCCkoleje, ESU SwitchPilot Servo, lokodekodér Zimo MX621. K tomu poslednímu pár poznámek.

    Původní inspirace vzešla od Josefa Lindušky. Dostal jsem od něho už téměř hotový český YRC, s žádostí o revizi a doplnění. Z toho "téměř" se pak vyklubala revize, předělání a doplnění skoro celého souboru. Při tvorbě jsem konzultoval ještě s dalšími kolegy, jejichž jména jsou na konci článku. Hlavním zdrojem ovšem byl manuál ze stránek Zimo a český překlad (zřejmě ze stránek Marathon Model) lokodekodéru Zimo MX620.

Na začátek článku

MX621

    Sytém uspořádání CV je u každého výrobce poněkud odlišný. V lokodekodérech Zimo je jeden konfigurační soubor pro celou řadu dekodérů. Prakticky to znamená, že obsahuje všechny registry CV, bez ohledu na to, zda je určitý jeden typ dekodérů vůbec schopen je používat. Tyto registry jdou zcela normálně číst, zapisovat, uchovávají si údaje. Jednoduchý příklad...i LD Zimo MX621 má registry CV (161-182) pro ovládání výstupů pro serva, ačkoliv MX621 žádný funkční výstup pro servo nemá.

    Jen pro úplnost ještě poznámku. Jako by to nebylo už tak dost složité, mají ještě LD obvykle měnící se verze firmwaru, což je program, který je nahrán v lokodekodéru a kterým se některé parametry částečně mění, inovují. (Verze jsou uvedeny v příslušném manuálu na první straně vpravo nahoře.) Zimo dokonce má i hardware, kterým lze tento firmware (ale i třeba zvuky) v LD přehrávat a tím updatovat vlastnosti lokodekodéru. Bohužel nemám k dispozici.

Na začátek článku

Ke stažení

    Do stávajícího balíku railco_tp_db.zip byly přidány soubory Zimo_MX6xx_cz.yrc a Zimo_MX621_cz.yrc. První obsahuje obecnou šablonu pro dekodéry Zimo MX620 - MX622, MX630 - MX632, MX640 - MX648. Registry CV, týkající se zvuku, tedy CV265 - 399, tam ovšem nehledejte. Zvukový dekodér nemaje, těžko mohu něco zkoušet a popisovat. (Nyní viz Brejle Roco - zvuk.) Druhý soubor je přímo pro dekodér Zimo MX621.

    Jako prémii ještě přidám šablonu osvětlovacího modulu Kuehn LT10, k jejímuž zvěřejnění svolil autor, David Koprnický. POZOR !!! Je to ale až pro TP verze 7. Pro verzi 5.8 tedy může sloužit pouze jako vzor.

Na začátek článku

Závěr

    Část registrů CV, která se týká mapování funkcí, tedy CV33 - 46, je omezena jen na dvě přidané funkce (které má Zimo MX621) a na ovládání tlačítky F1 a F2. Další "výzkum" se mi zatím moc nedaří a marně sháním někoho fundovanějšího. Pokud nějaký kolega informacemi tohoto druhu oplývá, prosím o kontakt.

    Rovněž chybí registry pro zvukové LD (Zimo MX645, 646 a 648), tedy CV265 - 399. Žádný z těchto LD nevlastním a tudíž ani příslušné CV jsem do šablony nezakomponoval. Nechám vyniknout ostatní.

Na začátek článku
Menu

LokoPin

06.05.2012

 
  15.02.2016 (poslední editace)
     
Spolupracovali: Josef Linduška, Jaroslav Hraška, Pavel Mihula