RAILROAD & Co  - tipy a triky 4 - Gold

 1. Úvod
 2. Cesta
 3. Výhybka
 4. Pravidla
 5. Délka
 6. Rychlost
 7. Závěr

Úvod

    V poslední době se použití TrainControlleru rozmáhá především ve verzi 7 Gold (7G). Aby kolegové a potencionální majitelé aspoň trochu věděli, co tato verze skýtá za "vymejšlenosti", budu se zde snažit popsat některé výhody, které Gold přináší. Některé neopominutelné fígle však chodí i ve variantě Silver, takže se na to budu snažit vždy upozornit. Že popisované triky chodí i ve verzi 8, je snad jasné, stejně tak, že do "osmičky" jde "sedmička" natáhnout. Tedy Silver do Silver, Gold do Gold. Jen pro jistotu... do 8 Silver nejde natáhnout 7 Gold !!! Snad se z těch verzí nepo...

    Zde popisovaný software je tedy TrainController, verze 7 nebo 8, varianta Gold, patch (opravy, záplaty, sestavení) F8, produktu Railroad & CO, fy Freiwald Software (dále jen TC). Poslední patch verze 7G je F8, a protože běží už verze 8, nedomnívám se, že se patch "sedmičky" ještě změní. U verze 8 je současné poslední sestavení, patch B5 (27.10.2013). Tady to jistě ještě nějaký rok nahoru "pojede".

    Za největší "bombu" Goldu považuji záložku Trains u virtuálních kontaktů, a tím tedy i u markerů. Popis je v článku RAILROAD & Co  - Zastavení loko/vlaku ve verzi 7 (8) Gold. Tím to ovšem zdaleka nekončí. Ve verzi 7 je obecně (tedy oproti v 5.8) řada vylepšení, která se určitě vyplatí znát. Doplňovat je budu nejspíš postupně, protože na všechny najednou si jistě nevzpomenu.

    Ještě bych se chtěl omluvit za anglicko-české kombinace názvosloví, případně za tvarosloví. Popisovat aplikaci, která je jen v němčině nebo angličtině, je někdy dost těžké, a to ještě já ani jedním z těchto jazyků nevládnu. Snažil jsem se to dělat tak, aby to bylo co nejsrozumitelnější.

Důrazně upozorňuji, že popisuji systém Lenz, a že jiné systémy mohou mít stejné nebo podobné jen dílčí části !!!  V článku Komponenty jsou detailnější informace o některých použitých prvcích.

Na začátek článku

Cesta

    Zadat ve verzi 5.8 Cestu v Plánu, to byl někdy dost problém. Především v situaci, kdy toho bylo na výběr mnoho. Tento nedostatek byl ve verzi 7 odstraněn (Gold i Silver). Změnilo se jen trochu grafické rozhraní Dispečeru, přibyla (mimo jiné) položka Routes in Schedule a bylo.


Okno Dispečer, Routes in Schedule (Cesty v Plánu). Při kliku levou myší se ještě vpravo vybarví. Odstraní se Delete. Perfektní.

    Taková prkotina, co jsem se s tím nazlobil. A to jsem si toho ještě sám nevšiml, musel mi poradit kolega Jaro Hraška.

    V Goldu lze také cestě vybrat rychlost. Maximální i sníženou.


Okno vlastností Cesty má na záložce General možnost nastavit rychlost.

    Funguje to následovně. V dolní části pole Signal and Speed Limits jsou dvě hodnoty. Max. Speed (Rm) a Restricted Speed (Rs). Při:

 Rm = 0 a Rs = 0  Bez efektu.
 Rm > 0 (hodnota vlevo)  Rychlost je omezena na hodnotu Rm. Přilehlá návěstidla signalizují  zelenou.
 Rs > 0 (hodnota vpravo) a zatrženo Request Yellow  Rychlost je omezena na hodnotu Rs. Přilehlá návěstidla signalizují  žlutou .

    Omezení trvá, dokud vlak nedojede na konec následujícího bloku (aktivní Stop marker), případně není uvolněn Dle obsazení / By Occupancy (viz dále Pravidla). Toto je výborná možnost. Nemusí se to dělat u Cest jednotlivě, v jednotlivých Plánech. Grafické znázornění je také v kapitole Rychlost, Příklad 2 nebo Příklad 3. Jenže jak se dále ukáže, jde to ještě jednodušeji. Na výhybce.

Na začátek článku

Výhybka

    Rychlostní fígle, které šly udělat u Cesty, jdou i u výhybky. Opět pouze Gold.


Okno vlastností Výhybky má na záložce General rovněž nastavení rychlosti. Pro stav ROVNĚ nastaveno 160 km/h,...


...pro stav ODBOČKOU nastaveno 60 km/h.

    Funguje to stejně, jako u Cesty, jen je to zde ještě zvlášť pro každou polohu výhybky. Dokud vlak nedojede na konec dalšího bloku (za výhybkou) nebo není výhybka uvolněna (viz Pravidla), jede rychlostí, která je na výhybce (pro daný stav, R nebo O) nastavena. Možnost nastavení rychlosti na výhybce obrovsky ulehčuje rozsáhlost programování. Malý příklad je na dalším obrázku.


Nastavení snížené rychlosti na jediné výhybce (V01).

    Všechny Cesty mezi bloky B1 a B3 až B8 (tedy celkem 6 cest) budou mít vlastností jediné výhybky nastavenou sníženou rychlost. Stejně tak budou správně reagovat všechna přilehlá návěstidla. A to pochopitelně nejen ve všech Plánech, ale i při Interlockingu a AutoTrainu. Pokud by bylo třeba některé cesty "rychlostně" rozlišit, použilo by se nastavení rychlosti u Cesty (viz výše).

    Velké zjednodušení při programování!!! Grafické znázornění je také v kapitole Rychlost, Příklad 2 nebo Příklad 3.

Na začátek článku

Pravidla

    Pravidla (Rules) jsou vlastně předpisy, které určují, jak se mašina/vlak má chovat při automatickém pohybu. Tím automatickým pohybem je Interlocking, AutoTrain a především Plán. Pravidla, platící pro tyto tři automatiky, jsou téměř stejná, mají jen nějaké drobné odlišnosti a nastavují se z různých míst.

Název Popis Pravidla
Interlocking Samočinný pohyb systémem "pokud to jde" Train-Driving-Rules...
AutoTrain Pohyb z A do B Schedule-AutoTrain-Rules...
Plán Pohyb naplánovaným způsobem Schedule (Properties..., tedy okno vlastností Plánu) zál. Rules.
 • Interlocking je vlastně jen taková legrace. Loko/vlak se spustí a jede, pokud to jde. Hledá si volné cesty a dokonce se i otočí do protisměru (pokud to navolíme). Veškeré zabezpečení, návěsti a případné ovládání rychlosti je funkční.
 • AutoTrain je vlastně dočasný Plán (přesto jej lze i uložit) a používá se na pomocný přesun Loko/vlaku. Zabezpečení, návěsti atd. opět funkční. Tady je třeba zmínit jednu možnost. Spuštění přesunu vlaku AutoTrainem v editačním módu vznikne Plán. Ten lze posléze upravit, doladit podle dalších požadavků. Je to takový pomocný a výhodný tvůrce Plánu, zejména v počátečních krocích, když chybí větší praxe při tvorbě Plánu.
 • Plán je automatický pohyb z A do B, který je připraven do všech podrobností, včetně nejrůznějších akcí, návazností, náhodných činností, zastavení atd. Finálním krokem je jeho spouštění z Timetable, což je vlastně harmonogram, jízdní řád.
 •     Předem je třeba říct, že Interlockingů, Autotrainů i Plánů lze spustit více. Nezjistil jsem kolik, ale to asi důležité nebude. Jak je v této aplikaci obvyklé, řada nabídek je přístupná (někdy i viditelná) jen za určitých okolností. Provozní vs. editační mód, vybrané okno (layout, dispečer), vybraný blok, loko/vlak atd..

      Chceme-li nastavit Pravidla pro Interlocking je nutné, aby byl zapnut provozní (ostrý) mód, a také je nutno vybrat blok (klepnout myší), ze kterého se Interlocking spustí. Každý spuštěný Interlocking tedy má svoje vlastní Pravidla.

      AutoTrain lze také spustit vícenásobně, ale Pravidla pro AutoTrain jsou společná (Menu-Schedule-AutoTrain-Rules...). Jinak řečeno, každý AutoTrain pojede podle těchto jediných společných Pravidel.

      Plány (Schedules) jsou vidět v okně Dispečera. Každý Plán svoje vlastnosti, takže každý Plán má na záložce Rules svoje vlastní Pravidla. A právě na Plánu si ta Pravidla více rozebereme.

      Přestože popis pro verzi 5.8 už se konal, zde je to pro Gold a je tu toho mnohem více. Do překladu verze 7 se zatím nikdo nepustil, myslím do úplného a kvalitního překladu, tak jsem přeložil zatím aspoň ta Pravidla. On totiž překlad, který je především významově správný, není jednoduchý. A zrovna u těch pravidel je důležité pochopit, co že to pravidlo vlastně dělá, jak funguje. Překlad je vidět na následujícím obrázku a neméně důležité jsou vysvětlující poznámky, které ke každému jednotlivému pravidlu naskakují dole v okně. Instalace je jednoduchá, stačí stáhnout soubor railres32_58_7_cz.zip, rozbalit, railres32_7gf8_cz.dll přejmenovat na railres32.dll a zaměnit za původní. Pozor, jen pro verzi 7 Gold F8 !!!


  Okno vlastností (Properties...) Plánu, záložka Rules (Pravidla). Tlačítka v dolní části okna (Obnovit... a Použít...) se také jistě hodí. Nastavit nějaké pravidlo, stejným způsobem do 50ti plánů, je pak snadné.

      Nebudeme se detailně zabývat záložkami Trains (Vlaky) a Conditions (Podmínky). Stačí si uvědomit, že jsou to vlastně další dvě podmínky, které spolu s Pravidly určují, zda a jak je Plán spuštěn. Na úvod jen pár poznámek.

  Plán může být spuštěn vždy jen pro jeden vlak. Vyhovuje-li podmínkám více vlaků, stejně je spuštěn pouze jeden (který, to asi nelze identifikovat).

      Vlak je možno určit tím, že je buď ve startovním bloku nebo je kdekoliv na trati (ale jen jeden). Současně platí omezení v zál. Trains a také pravidlo 5. Klasický případ nepřípustné situace je, když vlak nemusí být ve start bloku, na trati je více vlaků, není aktivováno pravidlo 5 a dle záložky Trains je podmínka splněna pro více, než jeden vlak (z těch, co jsou na trati). Tratí se samozřejmě myslí bloky, které jsou pro daný Plán vybrány.

  Start plánu (Schedule) Za jakých podmínek může být spuštěn plán. 1
     Pouze vlaky ve start blocích Spustí plán pouze pro vlaky, které jsou umístěny ve start blocích. 2
     Vlak smí zůstat ve start bloku Spustí plán, i když vlak nemůže opustit aktuální blok. 3
     Zpoždění rozjezdu Zpoždění (v sekundách) po uvolnění tratě před rozjezdem vlaku.
  Použité na začátku plánu a po každém zastavení.
  4
     Spustit nejstarší vlak Je-li možné spustit více vlaků, spustí se ten, který čeká na aktuální pozici nejdelší dobu. 5
     Pouze vlak v aktuálním směru Spustí pouze vlaky v jejich aktuálním směru jízdy. 6
     Pouze vlak ve směru dopředu Lokomotivy pouze ve směru dopředu.
  Vlakové soupravy (TrainSets) pouze při tažení vlaku.
  7
     Pouze vlak ve směru dozadu Lokomotivy pouze ve směru dozadu.
  Vlakové soupravy (TrainSets) pouze při tlačení vlaku.
  8
  Rezervace bloků a cest Nastavení rezervace a vstupu pro bloky a cesty. 9
     Obsazení bloků a cest Nastavení obsazení pro bloky a cesty. 10
        Vstup do obsazených bloků Vlaky v tomto plánu mohou rezervovat a vstoupit na obsazené bloky. 11
        Vstup na obsazené cesty Vlaky v tomto plánu mohou vstoupit na obsazené cesty. 12
        Rezervovat obsazené bloky Obsazené bloky mohou být rezervovány pro tento plán (ale možná není zapsán). 13
        Rezervovat obsazené cesty Obsazené cesty mohou být rezervovány pro tento plán (ale možná není zapsán). 14
     Vybrat cestu s nejméně výhybkami Pokud existuje více cest mezi dvěma bloky, je vybrána ta s nejmenším počtem výhybek. 15
     Vybrat nejstarší blok nebo cestu Vybere trasu přes ty bloky a cesty, které nebyly navštíveny současným vlakem
  po nejdelší dobu (vhodné pro čistící vozidla).
  16
     Rezervace Nastavení rezervace bloků a cest před vlakem. 17
        Inteligentní rezervace Pokud po bloku, který má být vyhrazen, je volná další cesta a blok, jsou rovněž rezervovány. 18
        Pevná rezervace Rezervuje vždy pevný počet bloků před vlakem. 19
  Uvolnění bloků a cest Možnosti uvolňování bloků a cest. 20
     Způsob uvolnění Možnosti způsobu uvolnění bloků a cest. 21
        Na Stop Markeru Bloky a cesty v tomto plánu jsou uvolněny, až když vlak dosáhne Stop Markeru
  v následujícím bloku.
  22
        Inteligentní Předchozí bloky a cesty s vlastními indikátory obsazení jsou uvolněny, pokud nejsou obsazeny.
  Sekce bez ukazatelů jsou uvolněny na Stop markeru následujícího bloku.
  23
        Podle Obsazení Předchozí bloky a cesty jsou uvolněny, pokud nejsou obsazeny, bez ohledu na to, zda
  obsahují vlastní ukazetele, či nikoli.
  24
     Uvolnit cílový blok Uvolní cílový blok, když je ukončen plán. 25
     Ponechat dříve aktivní cesty Cesty, které byly aktivní již před rezervací plánu, zůstávají zapnuté, když jsou
  ponechány samy nebo když je plán ukončen.
  26
     Nevymáhat uvolnění bloků
     nebo cest při ukončení
  Bloky nebo cesty, které nemohou být uvolněny v průběhu normálního běhu programu,
  také nejsou uvolněny, když je plán ukončen.
  27
  Délka vlaku Možnosti nastavení v souvislosti s délkou vlaku a bloků. 28
     Vlaky se musí vejít
     do cílových bloků
  Jako cílové používejte pouze takové bloky, které jsou dostatečně dlouhé pro daný vlak. 29
     Hledat nejkratší cílový blok Vlaky jsou směrovány na nejkratší cílový blok, který je dostatečně dlouhý pro uložení
  vlaku.
  30
     Nezastavovat v krátkých blocích Vlaky nesmí zastavit v blocích, které jsou příliš krátké. Tyto bloky jsou považovány
  za 'kritické' bloky.
  31
     Neuvolňovat bloky nebo cesty
     u dlouhých vlaků
  Bloky nebo cesty nejsou uvolněny, pokud vlak není zcela v následujícím bloku. 32
  Vlakové soupravy (TrainSets) Možnosti nastavení u vlakových souprav (TrainSets). 33
     Cílové bloky pro spřažení Vlaky v tomto plánu rezervují cílový blok pro spřažení s vozidly, která jsou tam umístěna. 34
     Povolit spuštění bez lokomotivy Plán může být spuštěn s vlaky, které obsahují pouze vozidla bez napájení
  (vozy nebo řídící vozy).
  35
  Zabezpečení Možnosti zabezpečení. 36
     Hlídač Čas (v sekundách) bez očekávané zpětnovazební činnosti, po které se předpokládá,
  že vlak uvízl (0 = bez hlídače).
  37
     Ochrana omezení vad Vlak se zastaví, pokud je pomocí 'sledování vlaku' zjištěn v nečekaném bloku.
  (Nedetekuje všechny možné vady podmínek.)
  38
  Různé Další nastavení. 39
     Sdílet kritické sekce Dva vlaky, jedoucí na tomto plánu, mohou vstoupit do stejné kritické sekce. 40
     Předvídat Stop Snížení rychlosti na ... km/h, když signál v následujícím bloku je Stůj kvůli neplánovanému
  zastavení.
  41

  Na některá pravidla může být odkázáno v jiném textu, článku, proto je přidán i sloupec s očíslováním.

      Další detailní popis by byl příliš rozsáhlý. Mnohá pravidla souvisejí s jinými, a tak by vyčerpávající popis obsahoval mnoho různých variant. Záměrem je tedy spíš inspirace a pomoc kolegům, kteří ovládají pouze češtinu. Pokud bude chtít někdo hloubat dále, má možnost. Přesto si některá pravidla zvýšenou pozornost zaslouží.

  1 Plán sice nemusí jít spustit hned, ale jeho spuštění může být "odloženo".
  Čeká se nastavenou dobu (Try again - viz záložka General, okno vlastností Plánu).
  Pokud se změní situace, podmínky pro spuštění plánu se změní tak, že budou splněny, plán se spustí.
  Nezmění-li se podmínky tak, že budou vyhovovat spuštění, je po uplynutí doby Try again plán ukončen.
  Odložený start se používá tehdy, nejsou-li splněny základní podmínky (Condition, Trains), chybí třeba vlak.
  Takto lze tedy plán spustit a čekat (nastavenou dobu), zda do start bloku vlak, splňující podmínky, nepřijede.
  Pokud se tak stane do nastavené doby, je plán spuštěn.
  3 Plán nemusí jít spustit i pro "běžné" problémy, třeba není volná cesta (ani první blok) nebo není volný cílový blok atd.
  Pokud není nastaveno toto pravidlo (a Try again = 0, tedy se "nečeká"), plán se nespustí.
  28 Pravidla, související s délkou vlaku a bloků, viz níže v kapitole Délka.
  36 Zabezpečení. Moc toho není, ale aspoň něco. Tuto problematiku řeší násl. dvě pravidla.
  37 Pokud se vlak neobjeví v očekávaném bloku do nastavené doby, objeví se chybová hláška.
  38 Pokud se vlak objeví v neočekávaném bloku, tedy jinde, než má, i zde se objeví hláška, navíc se vlak zastaví.
  41 Možnost nastavit "přibrzdění" v předchozím bloku, pokud je v následujícím bloku Stůj,
  to opět zjednodušuje řízení rychlosti a především zastavení.

      To by asi zatím stačilo, pokud bude zájem, časem bude doplněno.

  Na začátek článku

  Délka

      Mašiny, ale především vlaky by měly mít nastavenu délku (length). Rovněž tak bloky. Krátký blok a dlouhý vlak, to je kombinace, která někdy způsobuje poněkud potíže. Délka vlaku se nastavuje nejlépe od první nápravy po poslední, délka bloku pak podle Stop markeru. V základu by mělo platit Délka bloku = Distance Stop markeru. To je však ovlivňováno některými dalšími skutečnostmi, jako je výběr markerů (může jich být více), poloha vlaku vůči Stop markeru (Head, Middle, Tail) atd. Tady je to třeba vztáhnout na konkrétní situaci. TC pak pracuje s údaji délek, jak jsou nastaveny pro konkrétní loko/vlak a blok.


  Délka loko/vlaku (Length) se nastavuje v oknu vlastností loko/vlaku, na záložce General (Length = 0, nic se neporovnává, nekontroluje).


  Délka bloku (Train Length) se nastavuje v oknu vlastností bloku, na záložce General (Maximum = 0, nic se neporovnává, nekontroluje).

  Skupina pravidel 28 obsahuje 4 pravidla (29-32), vztahující se k délce loko/vlaku v souvislosti s délkou bloků
  Délka vlaku Možnosti nastavení v souvislosti s délkou vlaku a bloků. 28
     Vlaky se musí vejít do cílových bloků Jako cílové používejte pouze takové bloky, které jsou dostatečně dlouhé pro daný vlak. 29
     Hledat nejkratší cílový blok Vlaky jsou směrovány na nejkratší cílový blok, který je dostatečně dlouhý pro uložení vlaku. 30
     Nezastavovat v krátkých blocích Vlaky nesmí zastavit v blocích, které jsou příliš krátké. Tyto bloky jsou považovány za 'kritické' bloky. 31
     Neuvolňovat bloky nebo cesty u dlouhých vlaků Bloky nebo cesty nejsou uvolněny, pokud vlak není zcela v následujícím bloku. 32

      Podle vysvětlivek lze asi snadno dovodit, co které pravidlo způsobí, přesto trochu detailů nezaškodí. Jde sice především o Plány, ale pro Interlocking a AutoTrain to platí obdobně.

  1. Cílových bloků může být více. Pokud se nenalezne aspoň jeden, pro který platí délka bloku ≥ délka vlaku, Plán se nespustí.
  2. Pokud je cílových bloků více, TC vždy hledá ten, který je nejkratší, ale dostatečně dlouhý pro daný vlak. Tím je zajištěno, že kratší vlaky zbytečně neobsazují dlouhé bloky, které by pak naopak mohly chybět, pro vlaky delší.
  3. Jede-li vlak přes blok, který je kratší, než délka vlaku, funguje to stejně, jako by blok byl nastaven, jako kritický, tzn. že vlak musí mít k dispozici i nějaký další a dostatečně dlouhý blok.
  4. Pokud vlak zastaví v bloku, který je kratší, než délka vlaku, není uvolněn předchozí blok (zůstane v něm ikona vlaku, čímž je tedy pro jiný vlak nepřístupný). Dokonce to funguje tak, že se logicky správně sčítají délky bloků, které se porovnávají s délkou vlaku. Může tak být rezervováno, neuvolněno i více předchozích bloků (Příklad 4 v připojeném layoutu - viz Závěr).

      Je třeba si uvědomit, že všechno souvisí se vším (nebo alespoň něco s něčím ). A zdaleka to není nějak zabezpečeno. Lze nastavit i protichůdné věci a na něco lze přijít spíš náhodou. Tak třeba... Nastavíme-li pravidlo 16, aby se vybírala nejstarší trasa, nebude fungovat pravidlo 30.

      Jak je ošemetné zacházet s Délkovými a Rychlostními triky, ukazuje Příklad 5 v připojeném layoutu - viz Závěr. Nezafunguje tu snížení rychlosti před výhybkou V42. "Podmínky" jsou:

 • V bloku B43 je Action marker (Operace je Speed 200 km/h).
 • Blok B43 je kratší (Length=70cm), než vlak (ICE=84cm).
 • Blok B44 má délku (Length≠0).
 • Rezervace (viz Pravidla/Rules) je nastavena na více, než 1 blok.
 • Je nastaveno Pravidlo 32 (Neuvolňovat bloky...).
 •     Jakmile není splněna jediná z těchto podmínek, funguje vše OK. Je to tak složité, že si nejen nejsem jist, zda jsem to analyzoval správně, ale ani nechápu podstatu. A stejně se to chová i v "osmičce". Je to záměr nebo chyba aplikace?

      Délková pravidla nastavuji obvykle 29, 30 a 32. Zdaleka to neznamená, že by to byla nutnost, mně to prostě takto vyhovuje nejlépe.

  Na začátek článku

  Rychlost POZOR !!! Informace v tomto odstavci jsou neúplné a z části chybné. Nové poznatky vedly k prezentaci nového samostatného článku Rychlost !!!

      Rychlostní hrátky také doznaly všelijakých vylepšení i změn. Tady pro jistotu uvedu, že výklad se týká verze 7 Gold. Silver je v něčem totožný, něco mu chybí.

      Na začátku "rychlostní" problematiky je třeba uvést, na čem závisí čas, dráha, během kterých dojde ke změně rychlosti. A je třeba rozlišit, zda je to zrychlení nebo zpomalení, neboť se to liší. Ke změně rychlosti dochází ve více případech (rozjezd, dojezd, blok, výhybka, příkaz (Speed), pravidlo 41 a pod.).

      Nutno podotknout, že základem pro stanovení rychlosti, je rychlost maximální. Ta je dána především rychlostí mašiny/vlaku (okno vlastností loko/vlak), a pak rychlostním limitem traťových prvků (bloky, cesty, výhybky). Těmito traťovými prvky můžeme rychlost jen omezit, nikdy ne zvýšit. Stejně to platí i u lokomotivních příkazů (Train Operations), viz dále.

  Zrychlení je závislé na vlastnostech loko/vlaku, záložka Speed.


  Okno vlastností loko/vlaku, záložka Speed. Zrychlení ovlivňuje posuvník akcelerace a výkon mašiny (Power)...


  ...dále pak její váha (Weight) na záložce General.

       Zpomalení je naopak závislé většinou na dráze stanovené Brake a Stop markery příslušných bloků, jak je vidět na dalším obrázku. V bloku B03 je nastavena snížená rychlost. Na Brake markeru předchozího bloku B02 začne mašina brzdit a brzdí až do dosažení Stop markeru B02. Tak vjede do bloku B03 správnou rychlostí.


  Základní průběh rychlosti během jízdy v blocích pro verzi 7. Zeleně, čárkovaně je naznačeno chování ve verzi 5.8.

      Je jasné, že zde je podstatný rozdíl proti verzi 5.8. Zatímco postaru (5.8) se rychlost měnila vlastně vždy jeden blok předem, v sedmičce sice nasazuje stejně, ale k původní hodnotě se začne vracet až v okamžiku aktivace Stop markeru následujícího bloku, a trvá to zase další blok. V praxi to znamená, že se rychlost vrátí zpět až o tři bloky později. O dva bloky později, než ve verzi 5.8. Když se nad tím zamyslíte, je to celkem logické. V bloku B03 je nastavena nižší rychlost a vlak ji dodržuje, dokud celý z bloku B03 nevyjede. Každopádně je zbytečné rozebírat, co je lepší. V "sedmičce" to je prostě takto a basta.

      Ale ještě k předchozímu obrázku. Zpomalení, které přijde jako příkaz od bloku, cesty, výhybky, je tedy závislé na dráze, určené Brake a Stop markerem bloku (B02), kdežto zrychlení je závislé na nastavené akceleraci, výkonu a váze loko/vlaku.

      Jak lze měnit rychlost nastavením vlastností výhybky je v kapitole Výhybka. Znázornění je na násl. obrázku.


  Průběh rychlosti nastavením vlastností výhybky.

      Funkce je jednoduchá. Výhybka je mezi bloky B12 a B13. Mezi Brake a Stop markerem bloku B12 se rychlost sníží (pro variantu, že by se pomocí výhybky rychlost zvýšila, mě to ani nenapadlo zkusit). Po dosažení Stop markeru bloku, následujícího za výhybkou (B13), se opět rychlost začne zvyšovat (dle nastavení akcelerace, výkon, váha).

      Výhybkou se mi to líbí nejvíce. Lze to nastavit pro odbočku nebo rovně (i oboje). Ovlivňuje to správně i návěstidla. Vliv se projevuje, jak u Interlockingu, tak u AutoTrainu a pochopitelně i u Plánu. Lépe řečeno u všech Plánů, jedoucích přes tuto výhybku. Toto se tedy tvůrcům rozhodně povedlo.

  Je to zřejmě nejjednodušší způsob, jak nastavit průjezd sníženou rychlostí přes výhybky.

      Příkazy ke změně rychlosti však mohou přicházet nejen od bloků, cest, výhybek. Existují i další příkazy, operace v balíku Train Operations (lokomotivní/vlakové operace), které lze nastavit na záložkách Operace (Operations), jakou má řada prvků TC, mezi nimi i virtuální kontakty, tedy i markery. Kromě Brake (žlutý) a Stop (červený) markeru existuje i Speed marker (zelený) a Action marker (šedý).


  Action marker (šedivý), lze přiřadit bloku stejně, jako třeba Brake marker. Jak naznačuje název, lze jím spustit nějakou činnost, operaci, a to většinou na záložce Operations. Poklepáním (nebo přes Properties...) se dostaneme na okno vlastností Action markeru...


  ...a tady lze z levé nabídky vybrat nějakou operaci (-e), zde příkaz ke změně rychlosti na 70 km/h, která je po aktivaci tohoto markeru spuštěna. Takové operace je možno stejně přiřadit i k Brake nebo Stop markeru. Jde jen o to, co a kde chceme provést. Action marker se od Brake a Stop liší jen v tom, že nemá nic společného s brzděním, rampou a zastavením.

      Musím dodat, že funkci Speed markeru (zeleného) se mi nepodařilo správně aktivovat. Speed marker by měl fungovat stejně, jako Action marker. Jako operace by se měla zadávat pouze rychlost (tedy Speed, možná i další...) a změna rychlosti by měla proběhnout během rampy. Takto to ovšem nechodí a ani dotaz na autora nevedl k cíli. Odpověď zněla, že to funguje a že neumím. Až mi to někdo ukáže, vysvětlí, má u mě pivo. Spíš karton Pilsner Urquell. Všude tam, kde jsem chtěl rychlost upravit, použil jsem tedy Action markery. V manuálu je napsáno, že ty se používají tam, kde je třeba rychlost neměnit. A mně to funguje. Z toho jsem jelen, srnec a daněk. Rozumíte tomu někdo líp?

      Zpomalení, které přijde jako příkaz operace, třeba Train Operations, je závislé výhradně na nastavené deceleraci, zrychlení je pak stejně, jako v předchozím případě, závislé na nastavené akceleraci, výkonu a váze loko/vlaku.

      A ještě...
      Lokomotivní operací (Train Operations) Speed lze rychlost změnit. Nahoru i dolů. Nahoru však jen do výše, která je dána tou nejmenší hodnotou, danou traťovými prvky a rychlostí loko/vlaku. A nesmí to také být ve chvíli, kdy "brzdí" TC (před výhybkou, při zastavení...). Existuje ještě druhá rychlostní operace, a tou je Temporary Speed Limit. Pokud je hodnota různá od nuly, omezí maximální rychlost na tuto hodnotu. Do konce Plánu nebo než je opět zadána s hodnotou nula.

      Na závěr kapitoly Rychlost by to chtělo nějaké shrnutí. Možná raději dvě připomínky. Ta první zní:

  S příkazy pro změnu rychlosti je třeba zacházet opatrně, střídmě, s rozmyslem.

      TC není zrovna z aplikací, které mají zabudovanou dobrou "blbuvzdornost". Nastavit lze leccos, ale výsledky pak neodpovídají požadavkům. Raději tedy méně, než více. Adruhá připomínka... Možná bude lepší, když stručně popíšu, jak to dělám já (viz násl. obrázek).

      Na sníženou rychlost používám nastavení vlastnosti výhybky. Pokud chci po průjezdu inkriminovaného místa zvýšit rychlost dřív, použiji Action marker s operací Speed s požadovanou rychlostí (většinou je to rychlost bloku následujícího za výhybkou). Aby tyto Action markery nezafungovaly i při ručním ovládání plynem, vyblokuji je na podmínce (Condition) Action markeru třeba stavem některého návěstidla (to je při ručním pohybu většinou na Stůj). Kapišto? Ne? To jsem si myslel. Tak znovu číst a hlavně zkoušet. A pozor, v Silveru to takto jednoduše nejde!!! Sorry.

  Na začátek článku

  Závěr

      Pod názvem lokopin_triky4.zip je v sekci Ke stažení nejen layout ke kapitole Rychlost a Délka, ale i knihovna railres32.dll ke kapitole Pravidla. Pro otevření je třeba verze 7 Gold, patch F8 (stačí demo).

      Když si přečtete, co která verze obnáší, případně prostudujete manuál (pokud dobře vládnete angličtinou či němčinou), pořád víte kulový . Teprve když se začnete aplikací zabývat, zkoušet, otevírat okna vlastností jednotlivých prvků, najednou se začnou objevovat věci, o kterých jste neměli ani tušení. V Goldu funguje spousta věcí, které možná nevyužijete. Ale současně jsou tam i takové, které programování sice jen usnadňují, někdy ovšem dost značně. Byla by škoda o nich nevědět a nevyužít je. Tak ať se daří...

  Na začátek článku
  Menu

  LokoPin

  28.07.2013

   
    13.05.2015 (poslední editace)