Elektrické spřáhlo

 1. Úvod
 2. Hardware
 3. Lokodekodér
 4. Ovládání
 5. TrainController
 6. Závěr

Úvod

    Přesnější název by byl Elektromagnetické spřáhlo fy SD-modell, ovládané lokodekodérem Zimo. Hardware bych však zmínil jen okrajově, neboť se může lišit prakticky ve všem. Různá měřítka, různé mašiny, různé digitální centrály a ovladače, nejspíš i různé typy lokodekodérů, dokonce i jiný typ elektrického spřáhla ... jen ten TrainController je stejný.

    Abych navnadil hned na začátku, mrkněte na video      Jirky Hocmanna.

Na začátek článku

Hardware

    Jen pro úplnost uvedu vlastní "sestavu", i když většina je v článku Komponenty. Měřítko TT, mašina Brejlovec Roco (36259) , osazený lokodekodérem Zimo MX646N (tedy NEM651), centrála Lenz LZV100, ovladač Lenz LH100 a Roco multiMAUS, spřáhlo SD-modell. Faktem je, že řada věcí bude stejná, či podobná, i pro jiné varianty, nebo, jako obvykle, bude aspoň inspirace.

Technické parametry spřáhla SD-modell:

 • Odpor cívky 500 Ω
 • Napájení  16 Vss max
 • Proud 50 mA max
 • Čas sepnutí 4 (max 10) s
 • Instalace do šachty NEM358 (výběr ze dvou poloh)
 • Spřáhlo nelze rozpojit mechanicky zdola, tedy běžnými kolejovými rozpojovači. Magnetem shora to jde.
 • Nutno dodržet polaritu (označený plus na přívodním vodiči), neboť správně orientované elektromagnetické pole magnet na kotvě, zobáčku spřáhla, odpuzuje, tedy zdvihne.

      Zobáček protějšího (normálního) spřáhla nezapadá, takže spojení je docíleno jen tím zobáčkem u spřáhla SD-modell. Ten má poněkud ostřejší úhel (něco na způsob zpětného rybářského háčku), takže drží velmi slušně. I na tom mém nepřilepeném, vlnícím se a hrbolatém testovacím kolejivu, s výhybkami EW1 a častými protioblouky, došlo k rozpojení jen jednou za celou dobu testování, a to ještě nejspíš spřáhlo vůbec nezapadlo. Faktem je, že stejně, jako běžná spřáhla, i toto je citlivé především na správnou vertikální polohu (výšku). Jeden zápor se tu ovšem najde, spřáhlo SD-modell nelze spojit (spřáhnout, svěsit) s dalším spřáhlem SD. Není za co.

      Spřáhlo SD-modell stojí v současnosti 20 €. Mým dodavatelem byl Jiří Hocmann,  ale doufám, že tentokrát místní prodejci zareagují rychle, takže bude tento výrobek brzy běžně na trhu. Můj osobní názor, zatím naprosto super !!!

      SD-modell vyrábí spřáhlo jen v měřítku TT, aspoň zatím, aspoň pokud vím. Spřáhlo má jednu zásadní, vynikající vlastnost, a to, že

  "protějškem" je normální spřáhlo Tillig 08840, příp. Kuehn.


  Spřáhlo SD-modell, měřítko TT, výrobek č. 1501.
  (Zdroj upraveného obrázku je SD-modell a Radek Strnad)


  Spřáhlo TT Tillig, 08840.
  (Obr. ze stránek výrobce.)

      Mašinu jsem vybíral podle zvuku, neboť absence zarachocení spřáhla je velkým ochuzením. U druhé zvukové mašiny (pára BR23.10) jsou dokonce zvuky dva, svěšení i rozvěšení, ovšem udělat z této mašiny posunovou, to se mi opravdu nechtělo. Brejle taky nejsou na posun zrovna ažůr, ale jinou zvukovku nemám.

      Způsob instalace do mašiny popisovat nehodlám. Stejně jediným problémem je, kudy vést vodiče, a to bude u různých mašin stejně rozdílné. Snažil jsem se vést vodiče prakticky po kinematice, středem vzhůru, což se celkem povedlo a dokonce jsem si ani nepomáhal lepidlem. Spřáhlo má po stranách dva vodorovné čepy pro zasunutí do šachty, ale použil jsem jen ten první. Tím zacvaknutím až na druhý čep se docílí zmenšení vzdálenosti mezi nárazníky, ty první čepy se však musí odštípnout, a to se mi moc nechtělo.

  Na začátek článku

  Lokodekodér

      Jak už bylo řečeno, zde už je dost značná závislost na lokodekodéru. Pomineme-li zvuk, stačí jeden volný funkční výstup a namapování na funkční tlačítko, včetně správné směrové závislosti. Ten volný výstup je vlastně jediným požadovaným parametrem. U zvukového lokodekodéru je to stejné, jen je třeba ještě skloubit funkci spřáhla s funkcí zvuku spřáhla. Ani to by neměl být problém. Určité informace jsou v článcích Lokodekodéry - mapování funkcí a Brejlovec Roco - zvuk.

      Abych usnadnil práci aspoň těm, kteří použijí lokodekodér Zimo, aktualizoval jsem příslušný datový soubor pro TrainProgrammer právě o ty registry (CV), související s ovládáním spřáhla a také trochu popíšu některé zvláštnosti a háčky, na které jsem narazil. I zde se jich totiž pár najde. Ve stejném balíčku je i výpis ve formátu *.pdf, to pro ty, kteří nemají TrainProgrammer.

      Lokodekodéry Zimo mají tu dobrou vlastnost, že všechny (alespoň ty základní typy) mají stejné registry CV. Stejné rozložení, význam. Jenom prostě u některých lokodekodérů nefungují všechny CV, a to i přesto, že hodnoty do nich lze většinou i zapsat a uložit. Výsledkem je, že pomocí šablony MX6xx_zvuk_cz (viz soubor), pak lze programovat (nastavovat CV) u všech lokodekodérů Zimo, tedy třeba i u těch jednoduchých, nezvukových, které mají např. méně funkčních výstupů, a mnoho registrů, např. ty "zvukové", pochopitelně nemá smysl nastavovat.

  Zde bych ještě zmínil pár poznámek o značení výstupů. Není to jednotné, liší se to u výrobců, mezi typy, napříč jazykovými verzemi. Čert aby se v tom pak vyznal. Lokodekodér má výstupů více. Co do počtu, co do typu.

  1. Za prvé výstup na motor, ten pomineme, zde je to jasné a ani to do "funkčních" výstupů nepatří.
  2. Funkční výstupy. Označení Function Output, tedy FOn (Fó, ne Fnula), kde n je pořadové číslo výstupu. První dva výstupy jsou "natvrdo" směrově závislé, používají se na světla a mají označení FOf (front/vpřed) a FOr (rear/vzad). Už zde vzniká nesrovnalost, neboť někdy je značení FO1, FO2, FO3, FO4 ... , jindy FOf, FOr, FO1, FO2 ... (toho posledního se držím já).
   +12V pro neaktivní, 0 V pro aktivní, sepnutou úroveň. Spíná tedy společné "+" proti nule. Povolená zátěž je uvedena v manuálu a bývá řádově ve stovkách mA, pro MX646 je to dohromady za všechny výstupy 0,8 A (tedy i včetně F0f, F0r - světla). Zkrátka, bohatě postačující.
  3. Logické (TTL). Logický výstup je cca 0 V pro neaktivní, +5 V pro aktivní výstup. Povolená zátěž je zde 0,5 mA. (Údaje Zimo.). Značení se může lišit, ale v podstatě jde o další funkční výstupy, jen s odlišnými parametry. U Zimo MX646 je označení SUSI CLOCK a SUSI DATA, při vypnutí SUSI jsou to výstupy FO3 a FO4.
  4. Zbytek můžeme shrnout do "různé", kam patří SUSI, servovýstupy, nízkonapěťové a další.

  Jediným správným vodítkem je zde manuál, u Zimo příp. rozbalení nabídky příslušného výstupu v tabulce dekodérů.

      Zde popíšu lokodekodér Zimo MX646N, protože právě ten je většinou osazen ve zmiňovaném Brejlovci Roco, i když i tady je možno narazit na určité rozdíly. To jsou věci ...


  Zvukový lokodekodér Zimo MX646N, tedy rozhraní NEM651 (6-pin). Repro na vodičích.

      Na předchozím obrázku je rozložení MX646N. Připojení spřáhla je pak velmi jednoduché. Ve skutečnosti je PLUS ve stejném místě, jako FO1, FO2, jen z opačné strany DPS.

      Takto to tedy připojí ti šťastnější, s plnohodnotným lokodekodérem Zimo MX646N, příp. i s jiným typem. K dispozici jsou dva funkční výstupy, zde připojeno na FO2, které napětí cca +12Vss spínají při aktivaci do "nuly". Samozřejmě jde použít i druhý výstup (FO1), nebo použít oba, pro spřáhla na obou stranách mašiny.

      "Spolupráce" Roco a Zimo však "vymyslela" fígl, nad kterým mi zůstává rozum stát, ale je to prostě ve stylu "kšeft je kšeft". Roco má zřejmě k dispozici (a nemalý) počet podobných lokodekodérů, které jsou určitým způsobem "oholené", neplnohodnotné. Nemám tušení, co všechno jim chybí, ale jsou to např. právě ty funkční výstupy FO1,2. Součástky, žlutě označené, tam prostě nejsou, takže tyto výstupy nejsou funkční. Naštěstí je možno použít výstupy "logické", které po vypnutí SUSI jsou na pinech SUSI clock a SUSI data. Logické výstupy je třeba jen "posílit", na což stačí jeden tranzistor s odporem do báze. Datový signál se mapuje tak, jako by šlo o výstupy FO3 a FO4.


  "Posílení" logického výstupu.

      Při vypnutí SUSI (CV124) jsou na pinech SUSI clock a SUSI data "logické" výstupy FO3 a FO4. Pokud tedy nejsou osazeny výstupy FO1 a FO2 je třeba vypnout SUSI. Vypnutí SUSI je provedeno nastavením bitu 7 (tedy nejvyššího) v CV124. Dekadicky tam tedy "přičteme" číslo 128. Je-li tam tedy třeba =3, což je nastavení plné deaktivace rozjezdu a dojezdu (nastaveny bity 0 a 1, dekadicky=3), výsledná dekadická hodnota, kterou je třeba zapsat je 3 + 128 = 131. Jsou-li funkční výstupy FO1 a FO2 na desce osazeny, fungují bez ohledu na to, zda je SUSI zapnuto, či vypnuto. Nejsou-li osazené "posilovací" součástky, nutno dodat posílení "externí", tedy tranzistor s odporem, příp. i s ochrannou diodou a využít výstupy "logické". Diodu je možno i vynechat, ale já bych ji tam raději nechal. Slouží pro ochranu průrazu tranzistoru napětím z indukční zátěže (cívky spřáhla) při vypnutí (běžné zapojení, používané třeba při spínání relé tranzistorem). No, tady asi ta indukce moc velká nebude, ale co kdyby náhodou. Tranzistor vyhoví kdejaký N-P-N, hodnota odporu taky není kritická (možná by šel i vynechat, podle Zimo je "uvnitř", na log. výstupech sériový odpor 10kΩ).

      A teď to nejdůležitější, jak nastavit registry CV.

  CV hodnota (dekadicky)

  Význam

  Poznámka
  38 1 Mapování výstupu FO2 k funkci (funkčnímu tlačítku) F2. Sesouhlasit se zvukem !
  115 60 Účinné, pokud je v CV125…132 nastaven funkční efekt „odpojení“ (tedy hodnota „48”):
  Desítky (0 až 9): časový interval (v sekundách) podle následující tabulky,
  během nějž je spřáhlo napájeno plným napětím:
   
  hodnota x10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  čas [s] 0 0,1 0,2 0,4 0,8 1 2 3 4 5

  Jednotky (0 až 9): Zbytkové napětí (0 až 90%) pro napájení spřáhla
  během zbylé doby sepnutí (pro spřáhlo ROCO, ne pro KROIS). Pro SD-modell jednotky=0

  Příklad: CV115 = 60, čas napájení spřáhla = 2s.

   
  116 169 Desítky (0 až 9): Doba, během níž má lokomotiva poodjet od vlaku; kódování jako CV115.
  Jednotky (0 až 9) = ×4: interní jízdní stupeň pro poodjetí (jeho zrychlení dle CV3)
  Stovky = 0: bez stlačení před poodjetím,= 1: stlačení pro odlehčení spřáhla.
  Příklad: CV116 = 169 (stlačení, poodjetí 2s, rychlostí 36st.)
   
  124 131 Nastaveny bity 0,1, 7, úplná deaktivace času rozjezdu/brzdění, SUSI vypnuto Bity 0,1 nesouvisí se spřáhlem.
  128
  (125-132
  )
  49 Bity 1, 0
  = 00: aktivní v obou směrech
  = 01: pouze vpřed
  = 10: pouze vzad

  Bity 7, 6, 5, 4, 3, 2 = Effect kód, tj.:
  Rozpojovač - 00110000 = "48"

  Příklad: CV128 = 49, rozpojovač, pro směr vpřed, na výstup FO2 (viz Poznámka).

  CV pro výstup
  125 FOf
  126 FOr
  127 FO1
  128 FO2
  132 FO6

      A teď zkráceně, jednoduše ...

 • CV38 ... mapování, přiřazení výstupu k funkčnímu tlačítku ovladače (CV35 .. CV46). Bude se lišit s ohledem na použití normálních, či logických výstupů.
 • CV115 ... čas sepnutí spřáhla
 • CV116 ... čas a rychlost poodjetí, zda stlačit vagony před zvednutím spřáhla
 • CV124 ... vypnutí SUSI
 • CV128 ... funkce "Spřáhlo", směr, pro FO2 (pro jiné výstupy CV125-132)
 • Na začátek článku

  Ovládání

      Ovládání spřáhla se děje aktivací funkce lokodekodéru, tedy funkčním tlačítkem na ovladači. Číslo funkce možno zvolit a pokud je k dispozici lokodekodér zvukový, je pochopitelně třeba sladit ovládání spřáhla s jeho zvukem. Některé zvukové projekty obsahují dokonce dva zvuky, a to svěšení i rozvěšení. Funkce musí aktivovat funkční výstup po celou dobu činnosti spřáhla, tedy několik sekund. Lokodekodér Zimo MX646 toto sám neumí, je tedy třeba zajistit, aby příslušná funkce trvala aspoň těch pár sekund.

      Oba ovladače, Lenz LH100 a Roco multiMAUS (červená, dále MM), mají odlišný způsob nastavení funkcí, s ohledem na dobu jejich trvání. Jednodušší MM umí nastavit všechny funkce pro všechny mašiny na trvalé SWITCH nebo mžikové PUSH BUTTON. LH100 toto pak nastavuje nejen pro každou mašinu zvlášť, ale i pro každou funkci zvlášť (Momentary ON/OFF), a to pro centrálu LZ(V)100, verze 3 a vyšší. U obou ovladačů se ještě chování liší.

  Ovladač Nastavení Význam Chování Poznámka
  Lenz LH100 Temporary operation
  momentary ON
  mžikové Po uvolnění tlačítka se vypne, při držení tlačítka je zapnutá. Jednotlivě pro každou funkci,
  pro každou loko.
  Continuous operation
  momentary OFF
  trvalé Jeden stisk zapne, druhý stisk vypne.
  Roco multiMAUS
  (červená)
  PUSH BUTTON (default) tlačítko Jeden stisk zapne, druhý stisk vypne.
  Je-li tlačítko stisknuté víc, než 1s, po uvolnění se vypne.
  Společné pro všechny funkce
  i loko.
  SWITCH vypínač Jeden stisk zapne, druhý stisk vypne.

      Každému tedy, jak libo. Nutno si uvědomit, že třeba zvuk spřáhla odběhne celý vždy, i když dojde jen k mžikové aktivaci, kdežto akce rozvěšení se buď neprovede, nebo nedokončí. Tato nastavení (trvalé/mžikové) jsou pochopitelně popsána v příslušných manuálech ovladačů. U MM asi nemá smysl nic nastavovat, default bude nejspíš nejlepší. U LH100 je nastavení přístupné po postupném stisku F - 1 - 1. V dolním řádku jsou vidět trvalé funkce. Změna se provede stisknutím příslušného čísla, a pak <Enter>.

      Činnost spřáhla závisí tedy na správném nastavení příslušných CV lokodekodéru, na době, po kterou je příslušná funkce aktvní a také na směru. Spřáhlo může být jedno nebo dvě (na obou stranách). I to jedno může fungovat jen v jednom směru nebo v obou. Dvě spřáhla na dvě funkce, nebo na jednu stejnou. Nastaví-li se třeba jen jeden směr (CV128, bity 0,1), pak se při aktivaci funkce ozve zvuk spřáhla vždy, akce rozpojení se však provede jen v tom nastaveném směru, čehož lze využít třeba při svěšení. Existuje ještě více různých posloupností a variant, na ty však během praxe jistě přijdete sami.

  Na začátek článku

  TrainController

      Pro TrainController (TC) je to už prkotina.


  Do Functions se vloží dvě funkce. Jedna (Coupler) ovládá dekodér přes požadované tlačítko (F2) a současně i zvuk spřáhla. Funkce je nastavena jako Hidden, tedy Skrytá.


  Druhá (Spřáhlo) pak spouští připravené makro.


  Makro ovládání spřáhla.

      V makru jsou podstatné akorát ty vymodřené příkazy. Před tím je zajištěn správný směr (Forward), příkaz pro případné odpojení v TrainSetu (Odpojit loko). Nastavení přepínače je už jen pro potenciální identifikaci probíhající akce (bude-li např. třeba spustit nějakou další akci, Plán, až bude akce odpojení ukončena).


  Takto to vypadá na "tachometru". Je-li třeba, může se zviditelnit i druhé tlačítko, např. pro samotný zvuk spřáhla, lepší by však bylo opět makro.

      Je to tak jednoduché, že tentokrát ani není třeba přikládat layout.

  Na začátek článku

  Závěr

      Snad jsem vám při instalaci tohoto skvělého prvku trochu pomohl. První zmínky na diskuzních fórech jsem viděl už někdy na podzim 2015. Je mi docela divné, že eshopy tento produkt zatím nenabízejí. Nebo jsem špatně hledal ? V každém případě se mi toto elektrické spřáhlo osobně velice líbí, a dávám palec nahoru.

  Na začátek článku

  Menu

  LokoPin  

  12.06.2015  
    18.02.2018 poslední editace
       
  Spolupracovali: Jiří Hocmann, Radek Strnad