RailCo - Kudy kam?

 1. Úvod
 2. Možnosti
 3. Cesty
 4. Bloky
 5. Výhybky
 6. Závěr

Úvod

    Pokud nejezdíme jenom "kolečko", bez výhybek, musíme na tuto problematiku jednou narazit. Od Startu do Cíle (z A do B) vede více cest. TrainController většinou "pracuje" za nás a sám vybere jednu z možností. Kterou? Tuto otázku manuál TC moc nerozebírá. Jsou zde sice nějaká pravidla, porovnávající třeba délku kolejí (bloků) s délkou vlaků, ale na ta zpočátku nenarazíme. V zásadě platí, že pokud mezi Startem a Cílem existuje více cest, TC si některou vybere náhodně. Vůbec ho nezajímá, co se uživateli zdá logické, rovnější, jednodušší. Nezbývá, než ten náhodný výběr trochu usměrnit.

    Je ovšem více možností, jak vlak z A do B pustit. Pokud pomineme ruční ovládání, stavění cest, kde se prostě aktivuje jediná cesta, tak, jak jsme ji nakreslili, jsou dvě možnosti automatické. AutoTrain a Plán. V Plánu je možno požadované cesty zvolit, a to by mělo být prioritou. V AutoTrainu to však nejde, tak tomu musíme trochu pomoct.

    Jak už bylo uvedeno, cesty jsou dvojího typu. Ručně udělané a vytvořené automaticky (TC, dispečer). Ty automatické mají navíc záložku Vlaky/Trains, a to je výhoda, kterou zde využijeme.

    Pak je zde ještě další "výběr", a tím je ODKUD jedeme. TC se totiž chová odlišně, je-li Start v bloku těsně před místem "rozhodnutí" nebo už třeba o blok před.

    Pochybuji, zda má někdo další chuť tuto problematiku zkoumat nebo se ji aspoň naučit. Chápu. Jenže pak lze občas narazit na situace, kdy se TC začne chovat nepochopitelně. Nepochopitelně pro neznalého. Takže, chceme-li, aby se řízení modelového kolejiště chovalo podle našich představ a požadavků, nezbývá, než se prostě trochu učit. Snad v tom pomůže tento článek aspoň trochu.

    Především zde bych doporučil praktické zkoušení!!! Layout lokopin_kudykam stáhneme snadno. Teoretická četba je v tomto případě obzvlášť obtížná. Praxe, byť simulovaná, napoví mnohem více.

    A jako obvykle... Důrazně upozorňuji, že popisuji systém Lenz, a že jiné systémy mohou mít stejné nebo podobné jen dílčí části !!!  V článku Komponenty jsou detailnější informace o některých použitých prvcích. Tento článek se vztahuje na verzi RailCo TC 5.8. Zběžně jsem zkoušel i verzi 7 (Gold a Silver), ve které je to už trochu jinak. Mám dojem, že autor verzi 7 upravil tak, že rozdíly mezi lokalizací v bloku B1 a B2 sjednotil na tu správnou variantu (oboje chodí, jako rozjezd z B1) - viz další text. Zřejmě došel k názoru, že v 5.8 to nechodí korektně. Já bych souhlasil.

Na začátek článku

Možnosti

    Základní situace, ze které vycházejí podobné požadavky, je třeba běžná kolejová spojka.

Požadavek je, vyloučit při přejezdu z bloku B4 do B5 vyznačenou cestu.
 
Požadujeme to pouze takto.

    Jak bylo uvedeno, jsou v automatice dvě možnosti, jak vlak pustit z A do B.

 1. AutoTrain - Nástroj, jehož výsledkem je přesun vlaku z místa (bloku) A do místa (bloku) B.
 2. Plán - Hlavní nástroj pro automatický pohyb mašiny (vlaku).

    AutoTrain je ovšem také Plán, jen má v jednodušším případě některé parametry přednastavené, v tom složitějším je lze nastavit. Hlavní rozdíly mezi AutoTrainem a Plánem jsou ve dvou parametrech. Je to Start plánu, i když vlak nemůže opustit stávající blok, tedy Start schedule even if the train cannot leave the current block. AutoTrain tuto možnost nemá, u Plánu lze nastavit. Plán má také možnost "odloženého" startu (Zkusit znovu/Try again), kdy se po určitou dobu pokouší Plán spustit.

Start plánu, i když vlak nemůže opustit stávající blok a ...
 
... Zkusit znovu/Try again nastaveno na 60 vteřin ().

    Pro ukázku použijeme jednoduchý layout, návrh kolejiště.

Takovéto rozložení kolejí bez bloků je sice nesprávné, ale pro výklad vhodné. Ukázkový layout je v souboru lokopin_kudykam.

    Jednoduchý Plán 1 má Start v bloku B1 i B2, Cíl je v bloku B3. Plán je spuštěn a zastaven (v simulaci) tlačítky Start a Stop. Mezi bloky B2 a B3 jsou tedy celkem 2 možné cesty (v prohlížeči C1 a C2).  Cesty mají v Podmínce/Condition stav vypínačů PC1 a PC2 ve stavu vypnuto . Nastavením stavu zapnuto , není podmínka splněna, cesta je pak vlastně zamčená.

Aby cestu bylo možno zvolit (zapnout, aktivovat), musí být podmínka splněná. Vypínač musí být neaktivní .
 
Na záložce Vlaky/Trains je vlastně další podmínka. Sem lze vložit vlak (mašinu, i více mašin, vlaků). Pro jiný vlak, než Ragulin, pak cesta nejde zapnout.

    Tak to bychom měli úvodní parametry. A teď ... jak to přehledně sesumírovat?

Na začátek článku

Cesty

    Na předchozím obrázku je tedy výchozí situace. Postupně vyzkoušíme pěkně všechny možnosti. Pomocí vypínačů lze měnit Podmínku. Spodní cesta má v záložce Vlaky/Trains jen Ragulina, takže výměnou mašiny se mění vlastně druhá podmínka. Výsledky jsou nejlépe vidět v tabulce...

Způsob 1) Volby 2) Odkud B1 B2
Podmínka Nic vždy  (do povolené cesty) vždy
Start plánu, i když vlak nemůže opustit stávající blok vždy vždy
Zkusit znovu vždy vždy
oboje vždy vždy
Vlaky Nic vždy náhodně spustí-nespustí plán
Start plánu, i když vlak nemůže opustit stávající blok vždy vždy
Zkusit znovu vždy spustí, pokud Zkusit znovu trvá dost dlouho
oboje vždy vždy

1) Záložka Podmínky/Condition se může měnit podle stavů prvků kolejiště. Vlaky/Trains je naopak vždy pro danou situaci stejné.
2) Další Volby jsou nastavovány systémem žádná-první-druhá-obě.

    Z tabulky pak vyplývá...

 1. Pokud je Plán spuštěn z bloku B1, vybere se vždy volná, povolená (požadovaná) cesta.
 2. Pokud je Plán spuštěn z bloku B2, je nutno použít volbu Start plánu, i když vlak nemůže opustit stávající blok. Jinak se Plán nemusí spustit.
 3. Pokud je Plán v nějakém "čekacím" módu a podmínky se během čekání změní na platné, Plán se pak spustí.

    Výsledek je dost jednoduchý. Na to, jak dlouho mi trvalo, než jsem to zjistil.

Na začátek článku

Bloky

    A co když se do cest vloží Bloky a záložky Podmínky/Condition a Vlaky/Trains budou nastavovány stejně, jako tomu bylo u Cest?

    Není nutno dělat žádnou tabulku, ani výsledky. Je to zcela stejné, jako tomu bylo u Cest.

Na začátek článku

Výhybky

    Ani tady není tabulky třeba. U výhybek není záložka Vlaky/Trains. Je zde pouze Podmínka, a ta funguje stejně, jako u Bloků či Cest. Vždy se vybere povolená Cesta.

Na začátek článku

Závěr

    Nic není tak složité, jako se zdá na počátku. Nakonec, odstavec Možnosti lze přeskočit. Zbytek je podstatně jednodušší. Nebo se to zdá jenom mně?  

    V každém případě je třeba vybírat požadovanou cestu (-y) v plánu. Jak už bylo řečeno, to by mělo být prioritou. Využití zde popsaného způsobu mě napadá jen v AutoTrainu, možná při nějakých jiných poloautomatických a manuálních módech.

Na začátek článku
Menu

LokoPin  

20.12.2011

 
 

29.04.2018

(poslední editace)