RailCo TrainController - výhybky

 1. Úvod
 2. Výhybka
 3. Kolejová spojka
 4. Angličan
 5. Závěr

Úvod

    Jeden typ dotazů se týká také výhybek a jejich nastavení v TC. Není to nic složitého, jen angličan trochu "zlobí", takže si možná zaslouží poněkud více pozornosti. A komu by se zdál tento článek už moc "o ničem", ať se nad prvním, zdánlivě zbytečným obrázkem, více zamyslí. Chytrému napověz... A kdo vyhraje, může mi napsat na mail.

Důrazně upozorňuji, že popisuji systém Lenz, a že jiné systémy mohou mít stejné nebo podobné jen dílčí části !!!  V článku Komponenty jsou detailnější informace o některých použitých prvcích.

Na začátek článku

Výhybka

    Jak se kreslí, snad netřeba opakovat...

Layout je jednoduchý, jen pro ukázku.

    Otevřeme-li okno vlastností na nějaké výhybce, uvidíme následující...

Na záložce Obecné je možnost nadefinovat Klávesovou zkratku. Prakticky použitelné spíše u malých kolejišť. A pozor, nezapomenout na pojmenování...zde třeba V1 !!!
V záložce podmínky je určeno, že výhybku V1 lze nastavit Rovně, pokud není blok B1 obsazen. Pokud blok B1 obsazený je a TC provede pokus o toto přestavení, hlásí to Dr.Railroad, jako chybu, a k přestavení nedojde.
Záložka Připojení. V poli Připojení se nastaví především adresa. Stejnou má pak výstup dekodéru příslušenství, na který je výhybka připojena (LS150, ESU SwitchPilot servo atd.). Pomocí pole Konfigurace výstupu se nastaví, jak výhybka reaguje na pokyn TC.

    Tuto poslední záložku, speciálně položku Konfigurace výstupu, si probereme detailněji. U výhybky je to ovšem jednoduché. Pomocí myši jdou kontakty, znázorněné znaky "+" a "-", prohodit. Výhybka pak reaguje na povel z TC opačně. Stejný efekt dosáhneme prohozením krajních vývodů elektromagnetického přestavníku Tillig. Pokud ovšem používáme Závislou návěstní soustavu MTBbus, je nutno, aby výhybka byla v TC nakonfigurována právě tak, jak je to na předchozím obrázku. Tedy "+" do Odbočky.

    Pokud chceme prohodit polohy výhybky, máme asi 3 možnosti.

 1. U elektromagnetických přestavníků je to jednoduché, v případě potřeby prohodíme vodiče jednotlivých cívek.
 2. U servodekodéru ESU SwitchPilot servo to jde také snadno. Protože obě krajní polohy lze nastavit nezávisle a libovolně, prostě je "prohodíme". Původně "levou" nastavíme doprava a opačně.
 3. U servodekodérů jednodušších konstrukcí (ala Paco`s, tedy třeba DCCkoleje) předchozí trik ovšem nejde.1) Máme dvě možnosti. Buď otočit servo o 180° nebo servo rozebrat a prohodit krajní vývody potenciometru a také vývody motoru. U některých serv to jde snadno, u jiných hůře. Prý, zatím jsem to nezkoušel.

1) To už ovšem naštěstí neplatí. Nová verze firmwaru umožňuje i prohození krajních poloh.

Na začátek článku

Kolejová spojka

    Kolejová spojka je zařízení, umožňující přejet z jedné koleje na paralelní, třeba na dvoukolejce. Nebudu rozebírat všechny varianty, od té jednosměrné až po dvojité kolejové křížení (DGV), protože nejsem odborník-železničář, ale něco za pozornost určitě stojí.

 1. Kolejová spojka na rovných kolejích, zde 4 x EW2. Rozteč 43 mm.

 2. Kolejová spojka na rovných kolejích, zde 4 x EW1 + K2. Rozteč 62 mm.

 3. Dvojité kolejové křížení DGV v TC nenajdeme, nakreslit se musí jako typ B. Rozteč 43 mm. Ovládání viz Servo a výhybky.

 4. Kolejová spojka v oblouku, zde 4 x IBW. Rozteč 43 mm.

    Předchozí obrázek platí pro modelové kolejivo TT (nakresleno ve WinTracku). Případy A, B, C jsou jasné. Jen si všimněte různé vlastní délky kolejové spojky. Někdy je každý centimetr dobrý. Případ D by mohl někoho přivést k rozpakům. Podle informací, které jsem ověřil u fundovanějšího kolegy (Jaro Hraška, Šala), se průjezd po vnější koleji (zelené šipky) bere jako Rovně. Maximální rychlostí. Průjezd po vnitřní koleji (žluté šipky) se bere jako Odbočkou. Sníženou rychlostí. Je to logické, jede to přece přes dvě odbočky. A v TC to tedy musíme nakreslit odpovídajícím způsobem. Nastavení Závislé návěstní soustavy MTBbus bude zcela standardní.

Na začátek článku

Angličan

    V kolejivu TT máme k dispozici pouze dva angličany (třeba znáte další), a to Tillig č.83300 (DKW) a 83391 (Baeseler). Předpokládám, že ovládání je obdobné, ale mohu mluvit jen o prvním. Baeseler nemám.

    Tato dvojitá křižovatková výhybka (DKW - Doppelkreuzungsweiche) je konstrukčně udělaná tak, že, představíme-li si ji, jako dvě výhybky, spojené srdcovkovými kolejnicemi od sebe, pak unašeč ovládá vždy protější výhybku.

 

    Okno vlastností angličanu vypadá následovně.

Posuneme-li kurzor nad kontaktní pole, změní se ukazatel v matkový klíč a můžeme upravovat. Tohle je okno s defaultním nastavením.

Serva (přestavníky) mohou být i jinak otočena (o 180°), takže nějaký přesný návod nastavení v TC neexistuje.
Pole Konfigurace výstupu slouží k tomu, aby angličan fyzicky fungoval stejně, jako TC zobrazuje na layoutu. Levé (červené) pole patří k přestavníku s nižší adresou, pravé pole (modré) k přestavníku s adresou o jedna vyšší (Počet kontaktů musí být nastaven na 3/4). Tohle defaultní nastavení podle mne nikdy nemůže chodit. Rozhodně ne u angličanu Tillig 83300. První dvě polohy, řádky 1 a 2 (vždy Rovně) jsou rozlišeny změnou jen u jednoho přestavníku, a tak tento Tillig 83300 nefunguje. Obdobně je to i u řádků 3 a 4.
Jedna z variant správné Konfigurace výstupu u angličanu Tillig 83300.

    Nějaký přesný návod nastavení v TC tedy neexistuje. Konfigurace výstupu bude vždy záležet na konstrukci angličanu (ta je v našem případě daná) a na fyzickém uspořádání ovládacích přestavníků (serv), tedy na orientaci ±180°, na přidělení adres (který přestavník má adresu n a který n+1) a případně i na připojení (třeba vodičů k cívkám) a nastavení dekodéru příslušenství (třeba u ESU jde orientace prohodit).

    A aby to nebylo tak jednoduché, ještě přidáme zakomponování angličanu do Závislé návěstní soustavy MTBbus. Otázka zní, jak vlastně chceme, aby to fungovalo. U výhybky to bylo jednoduché, Rovně normální rychlostí, do Odbočky sníženou. U angličanu máme dvě možnosti. Buď pro oba přímé směry (nebo jen jeden) vybereme maximální rychlost a pro ostatní sníženou nebo bude snížená vždy. Bylo mi řečeno (Jaro Hraška, Šala), že první možnost, pouze s jedním přímým směrem, je správná.

    Pokud v nastavení závislé soustavy uvedeme vlastně dvě výhybky, s oběma adresami angličanu, bude ND4 reagovat zcela požadovaně. Je to stejné, jako by tam byly dvě výhybky Rovně. Nastavení Konfigurace výstupu ovšem musí být, aspoň pro tu Rovnou cestu tak, jako na předchozím obrázku. Tedy "-" a "-" v prvním řádku. Pro ten "náš" Rovný směr.

    Také lze použít nastavení závislé soustavy podle virtuální výhybky. Ta na kolejišti ve skutečnosti nebude (nemusí být ani vidět) a pomocí Spouště (Triggeru) ovládacího Flagmanu ji budeme nastavovat podle stavů angličanu. Tuto výhybku pak vybereme do příslušné cesty při programování ND4. Oproti předchozí variantě bude stačit jedna výhybka a na nastavení Konfigurace výstupu nebude záležet.

    Tohle je totiž poněkud problematické přesně vysvětlit, neboť je třeba vycházet z konkrétního uspořádání zhlaví. Tady jsem se jen snažil rozebrat některé argumenty, které to pak celé ovlivňují, aby se případní "programátoři" moc nezapotili. Jestli se to povedlo...?

    Mimochodem u dvojitého kolejového křížení DGV to máme usnadněno tím, že takový prvek v TC neexistuje. Kreslíme tedy čtyři výhybky a nastavení v ND4 je podle nich.

Na začátek článku

Závěr

    Pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se. Dovysvětlím, případně dopíšu nebo upravím.

Na začátek článku
Menu

LokoPin      16.01.2011  
  16.02.2016 (poslední editace)
Spolupracoval: Jaro Hraška