Parkování

 1. Úvod
 2. Popis
 3. Uspořádání
 4. Souhrn
 5. Závěr

Úvod

    Parkování (takto to budu nazývat i nadále).Termín, vhodný spíš pro auta. Zde je tím myšleno umístění, seřazení lokomotiv / vlaků do jednoho bloku, bez spřažení. Nemáme-li nějaké jiné vhodné prostory, depo, lokomotivní stání, přijde tento fígl vhod.

    K dispozici je to ovšem pouze ve verzi 9 Gold.

    V přiloženém layoutu lze vše prohlédnout,vyzkoušet. Verze 9 Gold A4.
    Tady bych chtěl upozornit všechny uživatele nižších verzí, že i vyšší verzi lze nainstalovat a v demoverzi snadno prohlížet.

Na začátek článku

Popis

    Parkování je v základu obdoba najetí vozidla do bloku, kde už nějaké vozidlo je. To je běžné Spojování. Taková klasika je najetí lokomotivy na stojící vozy. Při vjetí mašiny do bloku, obsazeného vozy, se objeví mezi loko a vozy malý červený trojúhelníček. Přijde-li povel pro spřažení, trojúhelníček zmizí, mašina se připojí k vozům. Odpojení je možné, ale vždy jen na jednom místě.


Vozidla v bloku při Spojování.

    Při Parkování je to trochu jinak. Trojúhelníček se objeví také, je však modrý a ke spojení nedojde. Loko / vozy stojí odděleně. Zde třeba podotknout, že takto Parkovat  je možno lokomotivy, ale i vlaky. Třeba několik motoráků, celé vlaky, je to omezeno jen délkou použitého bloku.Vozidla v bloku při Parkování.

    Je jasné, že odjet lze jen s krajní lokomotivou / vlakem, u parkování je doporučeno odjetí ve stejném směru, kterým se do bloku vjíždělo. Jde o známý princip, nazývaný FIFO (First In, First Out), tedy první dovnitř, první ven. Jak snadno zjistíte, opačným směrem to nefunguje korektně. Jen pro jistotu. Napřed vjel zprava Taurus, pak Brejle Najbrt, poslední Brejle zelené. Při odjezdu nejprve Taurus vlevo, pak Brejle Najbrt, poslední Brejle zelené. Vše směrem doleva.

    A teď, jak na to ...

Na začátek článku

Uspořádání


Stav "před akcí". Bloky s loko musí být obsazené (červené). Nejsou-li, nastavíme přes okno Řízení provozu.


Bloky ovšem mohou být uspořádány libovolně ...

    Parkování vyžaduje splnění několika okolností, podmínek, parametrů, které musí být pro správnou funkci nastaveny.

    Vjezd, vstup do bloku

 1. Vozidla musí mít nastaveny délky, mašiny musí být dobře zkalibrovány.
  Na kvalitě těchto nastavení záleží přesnost zastavování. Je také třeba neopominout
  Odsazení kontaktu / Contact Spot, což je vzdálenost první nápravy sbírající proud (nebo třeba magnetu u jazýčkové detekce) od čela loko (nejlépe od středu spojených spřáhel s dalším vozidlem). Při běžném zastavování se víc projeví jiné nepřesnosti (kalibrace a pod.), ale při nízkých rychlostech a krátkých délkách popojetí a zastavení už to vliv má.
 2. V "parkovacím" bloku musí být navíc jeden indikátor, který nebude aktivován stojícími loko / vlaky.
  Jednoduše řečeno, něčím je třeba ovládat zastavovací Markery pro další mašiny, když hlavní indikátor je aktivní (nejméně jedna loko už tam může stát).
  Prakticky jde buď o přidání
  1. fyzické detekce na začátku bloku. Obvyklý proudový detektor, stačí 1 cm nebo optická závora, jazýčkové relé ... nebo
  2. virtuální indikace Flagmanem, jehož spoušť se "vyrobí" třeba z vypnutí nějakého předchozího indikátoru (bloku, zhlaví), jak je to ukázáno v přiloženém layoutu.  
 3. Ovládání Plánem - Toto je celkem jasný argument. Řízení ručním ovladačem nemá smysl, stejně tak ovládání Plynem (tachometrem),  a tak zbývá jen Plán, nebo (potřebně nastavený) AutoTrain (což je také Plán).
 4. Vjezd prvního i dalších vozidel -
  1. Pravidla Plánu - Předně musí být povoleno pravidlo 19 - Rezervovat obsazené bloky / Reserve occupied blocks a pravidlo 63 - Zarovnání v cílovém bloku > 0 / Line up in destination block > 0 (viz obr. dále).
  2. Markery - Nastavení typu Vzorec / Formula s hodnotou 130-%BA-?BA*8, kde 130 je konec, délka bloku a 8 je mezera za první mašinou.
   Stejný vzorec je v Doběhu Brake Markeru i ve Stop Markeru  (viz obr. dále).
   Detaily vynecháme, neboť vzorce by byly na několik stran.
   Podstatná je ta mezera (8), která se nastavuje tak 5 - 10 [cm] a nejlépe je stejná, jako u Pravidla 63 - Zarovnání v cílovém bloku = 8.

    Odjezd, výjezd z bloku

 1. Výjezd z parkovacího bloku je možný běžným Plánem, či AutoTrainem, jen je nutno vyjíždět na opačnou stranu, než se tam vjelo (FIFO), jak už bylo popsáno výše.
 2. Po vyjetí každé mašiny se ostatní vozidla posunou na její místo, ke kraji bloku. Pěkně postupně, jedna loko (skupina) po druhé. Docela legrační ...
 3. Poslední mašinou lze už vyjet na libovolnou stranu. Jakmile zmizí modré trojúhelníčky, přestane být funkční "parkovací" systém, chování.


Nastavení Pravidel / Rules.


Vzorec u Brake Markeru. Obdobný je i u Stop Markeru.


Stav "po akci".

Na začátek článku

Souhrn

    Lze to shrnout do pár řádků ...

 1. Další indikátor do "parkovacího" bloku.
 2. K němu Markery BM a SM s nastavením Vzorec 130-%BA-?BA*8.
 3. Vytvořit Plán pro vjezd do bloku.
 4. Nastavit mu pravidla Rezervovat obsazené bloky a Zarovnání v cílovém bloku = 8.

    A můžeme Parkovat ...

Mezeru mezi první a druhou mašinou určuje poslední položka vzorce v Markerech (zde 8).

Mezeru za druhou a dalšími, pak stanoví pravidlo Zarovnání v cílovém bloku = 8 (zde rovněž 8).

Na začátek článku

Závěr

    Dalo by se říct, že Parkování je věc zbytečná, která lze nahradit běžným vstupem do obsazeného bloku. Tam ovšem není možno stejným způsobem, jako při Parkování, použít víc, jak dvě soupravy. Jakmile vjedeme se třetí, stávající dvě se spojí (myšleno softwarově, v TC). Rovněž se neprovádí žádné automatické posouvání ke kraji bloku. Parkování prostě pár výhod má.

    V přiloženém layoutu lze vše prohlédnout,vyzkoušet. Jen upozorňuji, že Simulátor zde nefunguje zcela korektně. Umí správně nastavovat jen Indikátory a jak se do toho zamíchají Flagmany, není to ono. Projeví se to např. tím, že blok nemusí svítit, jako obsazený a pod. Při připojeném kolejišti je to ovšem vše OK. A pozor! Verze je 9 Gold A4. Silver, ani nižší verze nestačí. Jo, parkování je holt jen pro "horních deset tisíc".

    "Autorská slepota" (vše je naprosto jasné, ale jen autorovi) ovšem platí i pro tento článek. Klidně se ozvěte, rád pomůžu, do článku dopíšu, dovysvětlím, upřesním. Když tak koukám na ten Souhrn, nechápu, jak jsem se s tím mohl babrat skoro dva týdny. Že by to bylo způsobem popisu v origo manuálu?

Na začátek článku
Menu

LokoPin      13.05.2019  
     
  13.04.2022 Poslední editace