Extended Accessories

  1. Úvod
  2. Grafické ovládací prvky
  3. Návěstidlo 5 světel
  4. Přejezd
  5. Popis YRRG
  6. Závěr

Úvod

    Extended Accessories / Rozšířené příslušenství (dále i jen EA) je prvek, objevující se ve verzi 8 Gold, ale teprve ve verzi 9 Gold se mu dostalo dalšího vylepšení. Předesílám, že programování, nastavení tohoto prvku, a především jeho možnosti jsou ve verzích 8 a 9 odlišné. Verzi 8 zde probírat nehodlám. EA není prvek zrovna jednoduchý, a analyzovat a popisovat rozdíly by bylo nadlouho.


    Malý výtah z manuálu ...

V TrainControlleru ™ Gold lze předdefinované typy prvků (např. pro výhybky, návěstidla, přepínače, tlačítka a pod.) rozšířit pomocí dalších vlastních symbolů. Takto označené Rozšířené příslušenství lze použít k ovládání následujících položek:
• Příslušenství s více než dvěma digitálními adresami.
• Příslušenství (např. Návěstidla) s více než čtyřmi stavy.
• Příslušenství, které jsou vybaveny dekodéry lokomotivy a které jsou ovládány příkazy rychlosti, směru nebo funkce.
• Příslušenství, které jsou řízeny různými dekodéry a příkazy (výhybky a lokomotivy).
• Příslušenství, které nejsou ovládány pouze příkazy, ale také zpětnou vazbou (ohlasem) do počítače.
• Příslušenství Selectrix, které jsou řízeny několika adresami sběrnice nebo v nichž je nutno současně měnit více než jednu bitovou adresu sběrnice.
Výše uvedené funkce lze libovolně kombinovat. To umožňuje ovládání libovolného zařízení (např. jeřábů, strojů, pracovních modelů, osvětlení a pod.).

Rozšířené příslušenství se vždy skládá ze dvou součástí. Vzhled a funkčnost jsou uloženy jako samostatná data. Tato data se nazývají Template / Šablona rozšířeného příslušenství. Šablonu může vytvořit každý uživatel sám, ale může být vytvořena také výrobcem zařízení nebo zkušenými uživateli a univerzálně poskytnuta. Proto je možné uložit šablonu do samostatných souborů (*.yrz) a pomocí Export / Import je přenášet mezi layouty, distribuovat přes internet atd.

Druhá část EA pak obsahuje jen informace o konkrétních adresách, které mohou být pro činnost EA potřebné.

Rozšířené příslušenství se vždy skládá ze základních stavebních prvků (ovládacích prvků). U těchto kompozic nejsou žádná omezení, takže mohou být vytvořeny jakékoliv kombinace.

K dispozici jsou následující ovládací prvky:

Tlačítko pro dočasnou aktivaci stavu pomocí myši.
Kontaktní indikátor, který je spojen se snímačem zpětné vazby.
Přepínač pro přepínání stavů pomocí myši. Takové přepínače mají alespoň dvě polohy (např. Zapnuto / vypnuto, vlevo / vpravo nebo červená / zelená a pod.). Přepínače mohou mít také více než dva stavy. To může být například použito pro řízení návěstidel s libovolným počtem aspektů.
Posuvník rychlosti, s nímž lze nastavit rychlost na dekodéru lokomotivy posunutím posuvníku myší.
Indikátor zobrazení stavu. Ten má alespoň dva stavy, ale může mít také více stavů, jako přepínač. Ovšem na rozdíl od přepínače se používá pouze pro účely zobrazení a nelze ho ovládat myší.

 


    Autoři si to představují velmi jednoduše. Výrobce udělá jeřáb, ovládaný třeba 4mi prvky, každý na jedné adrese. K tomu bude možno koupit příslušný dekodér. Přiložená šablona pro TrainController (dále jen TC) bude samozřejmostí. Na uživatele bude zbývat pouze nastavení požadované adresy. Hm, tak to chci vidět, jak dlouho bude trvat, než se něco takového objeví. Rád bych se spletl.

    Funkcionalita, uvedená úvodem, je ale přesto velice lákavá. Má to jednu malou chybičku. Chybí mi většina HW podpory, zařízení, dekodéry, takže mohu zatím vyzkoušet jen něco. Přesto si myslím, že by následující informace mohly být nejen přínosné, ale také motivační pro další "badatele a výzkumníky". No, zase zřejmě přeháním.

    Přiznávám, že zatím celé problematice moc nerozumím. Jako obvykle je v manuálu nepříliš jasný popis a chybí především příklady. Tak jsem se dal do laborování. Zkušeností je zatím málo, něco jsem však přece jen otestoval. A časem poznatky snad přibudou, nebo se přece jen přidají nějací konzultanti. Ach jo ...

Jednoduše řečeno, Rozšířené příslušenství je sdružený prvek, obsahující libovolné množství ovládacích i indikačních prvků.

 A teď, na co je to dobré ...

Na začátek článku

Grafické ovládací prvky

    Začneme tím nejjednodušším. Pro někoho (spíš pro většinu), není nad příklad přímo v TC, něco je tedy v přiloženém souboru.

Tlačítko, větší než mřížka 1x1.


Třeba takové, tedy 5x2. Push Button / Tlačítko lze normálně zadat jen o velikosti 1x1.

    Ještě je třeba vybrat akci, která se má po stisku tohoto tlačítka provést, pro příklad zvolíme třeba vypnutí TC, nebo Freeze / Zmrazení.

Pokusím se o popis stylem Krok za krokem, učeně se tomu říká Tutoriál.


    Není-li k dispozici Template / Šablona, Manažer Rozšířeného příslušenství je prázdný, je nutno ji vytvořit.


Otevře se Manažer Rozšířeného příslušenství ...


... vytvořit New / Nový.


Lze ho pojmenovat, vytvořit ikonu ...


Pak na záložce Controls / Řízení (Ovládací prvky) upravíme Dimensions / Rozměr (5x2) a vložíme do oblasti tlačítko.


Současně ho lze roztáhnout na požadovanou velikost (zde na max).


Ikonu tlačítka ovšem lze editovat a vytvořit vlastní, a to pro oba Stavy / State tlačítka.


Pak poklepáním na ikonu nebo přes ikonu Properties / Vlastnosti otevřeme další okno ...


... kde v Operaci přiřadíme doprava Switch Command / Příkaz přepnutí.
Zde je možno nastavit vyslání trvalého nebo mžikového příkazu pro každý stav zvlášť, včetně případného posuvu adresy.


Prvek Exit vložíme běžným způsobem.


Zál. Connection / Připojení - Po vložení prvku na Switchboard / Panel zde není nutno zadávat žádné adresy (i tady ale pozor na duplicitu ), jen se přejde na Properties / Vlastnosti ...


... a tady se vpravo přiřadí požadovaná Operace.


A to je všechno.

Osobní názor, blběji už to snad vymyslet nešlo.


A pokud se vám to zdá obtížné, vězte, že se s tím dají tvořit krásné věci.
Vlevo jsou moje první pokusy, vpravo práce mistra (autor Ruud Boer).

Na začátek článku

Návěstidlo 5 světel 

    TrainController umí vytvořit návěstidla pouze dvou-, tří-, nebo čtyřstavová. Defaultně lze vybrat z několika zobrazení, editací lze vytvořit i další, vlastní, ale vše je to jen v rozměru 1x1.


Defaultní zobrazení čtyřstavového mimoblokového návěstidla.


    Rozšířené příslušenství dává možnost vytvoření a zobrazení vlastního návěstidla, a to v libovolné velikosti. Malým nedostatkem je, že zobrazení nezvládá animovaný GIF, takže blikání je nutno naznačit jinak.
    Nebyl bych to však já, kdyby se mi to nepodařilo udělat. V
přiloženém souboru už je to se vším všudy. Těm zdatnějším to bude stačit, ti méně zkušení tento článek ani nečtou a těm "mezi" to můžu dovysvětlit na Skypu, případně bych sem ještě něco dopsal.
   
Obecně lze říct, že je možno vytvořit návěstidlo libovolné velikosti, tvaru, vzhledu, počtu návěstí, ovládající libovolný počet adres.

     
Různá zobrazení návěstidel ...


... zobrazení v TrainControlleru.


    Zde uvedený příklad se týká návěstidla MTBbus ND4 S-com, ale obdobně by bylo možno vytvořit zobrazení a ovládání nejspíš i pro jiné typy.

    Při vytváření návěstidel záleží na mnoha požadavcích. Velikost zdroje, velikost návěstidla, velikost zobrazení Panelu / Switchboardu. Něco je na ukázku v přiloženém souboru, jinak si můžete vyhrát do sytosti.

    Nejprve je tedy třeba vytvořit šablonu a zobrazení jednotlivých stavů. Dělá se to obdobně, jako v předchozím případě.


Jen místo Tlačítka, které má dva stavy, vložíme Přepínač / Switch, kde je počet stavů libovolný.


Přes Properties / Vlastnosti ...


... nadefinujeme potřebný počet stavů.


Přes Edit vytvoříme ikony pro jednotlivé stavy.

    Teď vložíme Návěstidlo, Šablonu na Panel.


 Dvojklikem otevřeme Vlastnosti a přes tlačítko se dostaneme na ...


... zál. Trigger / Spoušť, kde každému stavu nadefinujeme, kdy se má tento zobrazit. Jako obvykle, stav pro Červenou / Stůj, necháme prázdný.

    Pro další taková vjezdová návěstidla jen vložíme stejnou šablonu a nadefinujeme jinak Triggery / Spouště. Většinou bývá výhodné zkopírovat celé návěstidlo a Triggery jen upravit.


V "devítce" krásně funguje schránka (CTRL-C, CTRL-V) a kontextové menu nabízí podobné prvky. Odpadne pak zdlouhavé vyhledávání a výběr z levého okna.

    Konečně se na layoutu objeví návěstidlo, zobrazující skutečné návěsti ND4.


V TC to pak vypadá např. takto. Blokové návěstidlo můžeme samozřejmě zneviditelnit.

    A třešnička nakonec, jak udělat to blikání ... jako ostatně všechno, je to zcela jednoduché. Za příklad vezmeme třeba dvě žluté, z nichž horní bliká , tedy Rychlost 40 km/h a očekávejte 40 km/h.

    Do EA přidáme další stav, kde je jen ta spodní žlutá a přidáme do Triggeru / Spouště blikající prvek (třeba V-blik-signal), viz dále Blikače.


Trigger / Spoušť pro dolní žlutou, s přidaným prvkem blikače.


A tady je Trigger / Spoušť pro horní i dolní žlutou. Bez blikání.

    Tyto dva stavy se pak pro požadovanou návěst střídají v rytmu blikacího prvku (zde vypínač V-blik-signal). Lépe řečeno, ten stav "Dolní žlutá", s blikačem, překrývá v době aktivního stavu prvku V-blik-signal stav "Dvě žluté". Rozdíl v kódu je pak rozdílem mezi návěstí na dalším návěstidle, buď Očekávej 40 km/h, nebo Stůj.

    Ostatní už je jen na správně nastavených podmínkách. Podobné je to třeba u Přejezdového Zařízení, kde blikající bílou vytvoří bílá, která se střídá se třemi šedými.

    Nerozumíte? Tak to máte smůlu, já už to lépe popsat neumím. Prohlédnout v připojeném souboru, důkladně prohlédnout a číst znova, a znova, a znova ...

Na začátek článku

Přejezd

    Přejezdové zařízení (PZ), které jsem se snažil zakomponovat do TC, patří asi k těm nejrozšířenějším. Přejezdový kříž, dvě červená a jedno bílé světlo. Samotné nebo se závorami. Železničním expertem rozhodně nejsem, zvídaví ať si to nastudují v normách a předpisech.

    Když bliká osmistavové návěstidlo, tady ty dva stavy jsou brnkačka. Zopakuji už předešlé ...  V přiloženém souboru je to udělané. Těm zdatnějším to bude stačit atd. atd. ...

Na začátek článku

Popis YRRG

    Popis přiloženého layoutu, souboru *.yrrg (dále jen layout), je podle mne zbytečný, vše je jasné a jednoduché. To je však názor poznamenaný tzv. autorskou slepotou. Autorovi se vždy zdá vše jasné a nechápe, že ti ostatní tomu moc, často vůbec, nerozumí. Abych to tedy trochu napravil, uvedu alespoň nějaké základní poznámky a vysvětlivky. Snad to pomůže jak kolegům, tak i mně, až budu podle toho za nějaký čas zase něco podobného vytvářet.

    Upozorňuji, že jako obvykle, většinu věcí lze udělat více způsoby. Následující poznámky tedy nutno brát především jako inspirativní.

1. Blikače

    Chceme-li na layoutu použít nějaké blikající prvky (většinou jsou to světla), je k tomu potřeba blikač. Nějaký prvek, který mění svůj stav. Vhodný je Flagman , Vypínač , Přepínač . Je možné použít i prvek, který má více stavů, než dva, a vytvořit jakýsi posuvný registr, přepínač, ovládající něco jako reklamní panely a pod.

1.1. Blikač 1

    Blikač 1 je udělán pomocí dvou maker, Blinker1 a BlinkZpet. Je to z toho důvodu, aby tento blikač fungoval i v nižších verzích (7, 8S a 9S). Sice pak už musíme oželet Přejezdové Zařízení, vytvořené pomocí EA, ale to lze nahradit jednoduchými světly návěstidel, viz článek RailCo 5.8 - tipy a triky 2.


Makro Blinker1 ovládá přepínač Pblik1, v časové posloupnosti dané nastaveným zpožděním, ...


... makro BlinkZpet pak pouze znovu spouští makro Blinker1. Je to vlastně náhrada za GoTo, které v nižších verzích chybí.

    Vypínačem se blikač zapne/vypne, zpoždění a frekvence kmitání, se dociluje nastavením Delay / Zpoždění. Stavy přepínače Pblik1 jsou pak následně využity pro požadované přepínání dalších prvků nebo jejich částí (zde např. pro Přejezdové Zařízení PZ1).

 

1.2. Blikač 2

    Blikač 2 je vytvořen trochu jinak. Levý vypínač slouží pouze pro zapnutí tří blikačů. Aktivním prvkem každého je vypínač , ovládaný Flagmanem. Flagman pak má v operaci ovládací kód, kde je možno nastavit dobu aktivního a neaktivního stavu.


Vpravo je kód, který umožňuje nezávislé a přesné nastavení aktivity vypínače V-blik-red.
Samotné provedení příkazů, vyhodnocení Prerequisite /Podmínky, GoTo / Skoku atd. také něco trvá, takže pokud je zapotřebí naprostá přesnost, je třeba běh ověřit experimentálně, což platí obdobně i pro Blikač 1.

    Blikač 2 je tedy udělán hodně podobně, jako Blikač 1, jen namísto dvou maker se pouští v Operaci přímo potřebný kód. Takto to však lze provést pouze ve verzích, kde jsou k dispozici potřebné příkazy Control Flow Operation / Řízení toku operací, tedy Podmínky, GoTo a pod.

    Takto lze tedy vyrobit libovolný počet nejrůznějších blikačů, s rozdílnými časy, pro rozdílné účely.

2. Start

    Každý takový blikač je třeba nejprve spustit, např. při startu aplikace, tedy TrainControlleru. Zde k tomu slouží vypínače Vblik1 a Vblik2. I když však ukončíme TC se zapnutým vypínačem blikače, při znovuotevření TC sice bude tento vypínač zapnutý, ale blikač nespustí. Trochu podivné, ale logické. Většina prvků totiž zafunguje, třeba operací, při změně svého stavu. A je jedno, zda při aktivním, nebo neaktivním stavu. Důležitá je právě ta změna. A té se pouhým otevřením TC nedosáhne. Autoři TC se po dlouhé době rozhoupali a do verze 9 Gold konečně zabudovali příkaz Begin of Session / Začátek relace, což není nic jiného, než událost při začátku, otevření TC, tedy to, co je obvykle nazýváno Start Up.


Begin of Session / Začátek relace, jinak též Start Up.

    Touto událostí lze pak spouštět při otevření TC nejrůznější akce, počáteční nastavení, různé kontroly a v našem případě též spuštění blikačů. (Pokud tedy chceme, aby se při otevření rozblikala např. i bílá na Přejezdovém Zařízení.) Do Flagmanu Start-Up je doplněno i tlačítko pro manuální spuštění, obvykle ale jen pro ladící účely. V praxi to pak může vypadat tak, že při spuštění TC se nejprve nastaví nějaký "nulový" stav, a potom jsou spuštěny, provedeny další požadované akce.

Na začátek článku

Závěr

    Špatný manuál, málo konzultantů, vlastní neschopnost, to všechno přispívá k tomu, že řadu věcí nechápu, neumím používat, natož vysvětlit. Doufám, že se to časem zlepší, a já to pak postupně budu doplňovat, editovat. Uživatelů verze 9 Gold je u nás asi zatím dost málo. Vzhledem k ceně produktu se tomu ani nedivím. Technologie jdou však vpřed kroky mílovými, a některým z nás to nakonec nedá.
    Nemusím opakovat, že každého konzultanta, "výzkumníka", rád poznám. Ve dvou (i více) se to lépe táhne, to je jasná věc.
   

Na začátek článku

Menu

LokoPin  

20.07.2018 Grafické ovládací prvky
  21.07.2018 Návěstidlo 5 světel
  25.07.2018 Návěstidlo 5 světel - blikání
  26.07.2018 Přejezd
  30.07.2018 Popis YRRG, editace, změna přiloženého souboru
     
  08.04.2022 poslední editace
     
Spolupracovali: Bohuslav Partyk , Jaroslav Ivanov