Ovládání výhybky

    Abych vyzkoušel přestavník, včetně přídavných kontaktů v praxi, a také návěsti a automatické zastavování pomocí modulu BM1 (Digitál 1), instaloval jsem zapojení podle obr.1. Připomeňme, že pomocí modulu BM1 "umí" zastavovat pouze dekodéry s funkcí ABC (např. Lenz, ZIMO). Zapojení je pochopitelně využitelné pouze pro digitální napájení kolejí (zde Lenz), výhybka může být napájena i analogově (ovládána třeba přepínačem).

    Účelem je zamezení vjezdu do výhybky, která není správně postavena a pomalé zastavení vlaku před návěstidlem v poloze STŮJ. Přestavník je spojen se čtyřmi přepínacími kontakty (KP1 až KP4). Kontakty KP1 jsou využity pro ohlas a KP2 pro napájení srdcovkových kolejnic (jsou to kontakty nakreslené např. na obr. 6,7,8) v Testech 2. Kontakty KP3 přepínají světelnou signalizaci a kontakty KP4 ovládají moduly BM1. Na obr.1 je nakreslena pozice, kdy výhybka je přestavena do odbočky. Na návěstidle N1 svítí VOLNO (zelená), modul BM1-1 je zkratován (izolovaný úsek kolejnice je tedy připojen přímo), takže kolej A je průjezdná. Na návěstidle N2 svítí STŮJ (červená), modul BM1-2 je ve funkci (izolovaný úsek kolejnice B je tedy připojen přes něj), takže na koleji B vlak plynule (to zařídí BM1) zastaví. Po přepnutí přepínače Pr se situace prohodí a vlak, který případně stojí na koleji B, se plynule (opět BM1 ve funkci) rozjede.

    Podotýkám, že toto je opravdu pouze testovací zapojení k ověření funkce přestavníku, zjištění zda spolehlivě fungují všechny přidané kontakty a ověření funkce modulu BM1, případně jeho levnější náhrady (Digitál 1). Zapojení je možno použít i v praxi, je ovšem vhodné pouze pro dvě koleje. Na "druhé" straně (vpravo) bude ještě jednou to samé a máme kompletní zapojení pro jednoduchou zastávku na jednokolejce se dvěma kolejemi. Jakmile potřebujeme zhlaví se třemi a více kolejemi, je nutno použít zapojení jiné (s otočným přepínačem, pomocí PC a pod.).

   

Na začátek článku
Menu

LokoPin    09.07.2007