Zobrazení TrainControlleru

  1. Úvod
  2. Okna TC
  3. Módy zobrazení
  4. Tutoriál
  5. Dva monitory
  6. Závěr

Úvod

    Delší dobu jsem sháněl dva monitory. Ke stolnímu PC, pro snadnější práci při tvorbě článků a stejně tak i při vyřizování vašich dotazů. K mašinkovému notebooku, pro lepší zobrazení TrainControlleru. A pak mi lehnul ten PC. Podrobnostmi unavovat nehodlám, ale ti, kteří se dostali do podobné situace, budou vědět, v čem je problém. Oprava? Kde a za kolik? Ceny oprav se pohybují na úrovni nových počítačů. Výrobci prostě dělají, co mohou. Takže koupit nový? Finanční možnosti důchodců také raději pominu, neboť bych se dostal do sféry politiky, jako nejmenovaný kolega HH , a to u mne není preferovaný obor.

    Po marném pátrání ve svém okolí jsem přešel do databáze mašinkových kolegů a ejhle. Kolega Václav, u kterého jsem v ICQ měl přídomek PC, se podobnou činností zabývá. Abych nezdržoval ...

ing. Václav Hauser
Hradecká 250
378 02  Stráž nad Nežárkou
mobil: 602 189 099
mail: vaclav@hauser-cz.cz

    Pokud budete chtít opravit stolní počítač (notebooků a pod. se to netýká), můžete ing. Hausera kontaktovat. Vřele to mohu doporučit. Kolega mašinkář je opravdu machr, o čemž jsem se sám přesvědčil. Výsledkem byl opravený, vylepšený počítač a další dva monitory. Tak a můžeme jít na ta okna.

    Doufám, že zde nebude vadit větší velikost obrázků. Na 17" je to v poho, na menších (notebooky ...) se holt musí občas použít horizontální posuvník (scrollbar). Je to především z důvodů dobré čitelnosti.

    V článku Komponenty jsou detailnější informace o některých použitých prvcích.

Na začátek článku

Okna TC

    I když balík programů fy Freiwald software RAILROAD & Co.™ obsahuje více aplikací, popisován bude TrainController™ (dále TC). V ostatních aplikacích se okna chovají podobně, a to i napříč verzemi. Jednotlivé malé odlišnosti už jistě zvládnete.

    Celá aplikace TC je zobrazována v oknech. Tak, jak je to obvyklé i u většiny jiných programů Windows. Některé vlastnosti a možnosti se však přece jen trochu liší. Vyjmenovávat všechna jednotlivá okna nemá smysl, přehled je víceméně z hlavní nabídky Window. Mezi ta hlavní, patří okna Switchboard, Dispatcher, Train, Engines + Trains a Timetable. Některé jejich vlastnosti lze nastavovat z nabídky View - Název okna - Customize..., zde je také možno třeba Switchboard přejmenovat, lze nastavit barvy, šířku kolejí a mnoho dalšího. Oken vlastností (výhybky, bloku ...) se to netýká. Ta jsou zobrazována jako plovoucí a jsou používána hlavně při editaci. Lze u nich nastavit pouze velikost.

    Při nastavování jakýchkoli atributů oken, musí být vždy příslušné okno aktivní, vybrané (zvýrazněná horní lišta okna).

    V okně Switchboard je nakresleno kolejiště (layout, nákres, plánek). Těchto panelů, oken Switchboard, lze však vytvořit více. Na tyto další panely se pak umístí třeba okna Train, ovládací prvky (tlačítka, vypínače ...) atd.


Kompletní zobrazení TC. Okna: layout Kolejiště, Dispečer (stejný název), další panel Ovládání, Jízdní řád (Timetable), Inspektor a Engines + Trains.


Stejná okna, jen trochu lépe uspořádaná.   

    Z předchozích obrázků je vidět, že tento způsob zobrazení není moc výhodný. Málo místa, v Dispečeru buď není vidět vše nebo je to příliš malé, okna Inspektor a Engines + Trains jsou částečně nebo úplně zakrytá, při ladění  by se hodila i další okna (Messages, Traffic Control, Simulator ...), na které už není místo, prostě bída.

Na začátek článku

Módy zobrazení

    Okna mají několik zobrazovacích způsobů (módů), čímž lze dosáhnout určitého vylepšení.

Mód zobrazení Popis Kl. zkratka Poznámka
Floating Plovoucí Shift + F Proměnná velikost, libovolné umístění
Dockable Ukotvené Shift + D Ukotvené k jinému oknu, ke straně hlavního okna
Tabbed Záložkové Shift + T Vhodné třeba pro hlavní okno, Dispečer, Timetable. (Místo Záložka se také říká Karta.)
Auto Hide Dočasné Shift + A Podobné Tabbed. Okno se objeví při najetí na Nadpis v horní nebo postranní liště.
Po přemístění kurzoru do volné plochy okno zase zmizí. 1)
Hide Skryté Shift + H Okno zmizí (data nikoliv !!!)
1) Mód AutoHide lze nastavit, pokud je nastaveno Dockable. Také pomocí Shift+A.

    Nastavení módu se provede z hlavní nabídky menu Window - Window Status, Klávesovými zkratkami (Shift + ...) nebo přímo z lišty příslušného okna (vpravo malá šipka dolů s bublinou Options).


Aby bylo možno nastavit mód okna, musí být toto aktivní, vybráno (zvýrazněná, zde oranžová lišta u okna Inspector).

    Samozřejmě je možné nastavit pro jednotlivá okna odlišné módy. Takto lze i s jedním monitorem dosáhnout uspokojivého zobrazení.


Okna Kolejiště (layout), Kolejiště (Dispečer) a Timetable jsou nastavena Tabbed.
Okna Inspector a Engines+Trains jsou Dockable.
Simulator, Traffic Control a druhý panel s tachometry (Throttle) jsou Floating.

    Je jasné, že všechna tato okna při provozu nejsou zapotřebí. Simulator, Traffic Control, Inspector jsou především nutná při ladění, hledání chyb. Při běžném provozu se schovají (Hide). Pak už to vypadá docela slušně.

Na začátek článku

Tutoriál

    Protože mnoho kolegů s touto problematikou stále víceméně bojuje, asi neuškodí takový menší tutoriál, tedy postup krok za krokem. Doufám, že termíny, jako uchopíme levou myší a pod., vysvětlovat nemusím. (Kdo to neovládá, poradí se s nějakým 6ti letým kamarádem.)

TC 8 Gold, Nový layout (New) ...


Okno může vypadat třeba takto. V dolní části nabídky Window jsou vidět otevřená okna - žlutě (zde Engines + Trains a Switchboard) a aktivní okno tučně (zde Switchboard). Právě zde je tedy možné zmizelé okno znovu obnovit. Chceme mašinky dokovat vpravo? Uchopíme levou myší okno Engines + Trains za jeho horní lištu a potáhneme. Objeví se dokovací značky, pomocí kterých okno ukotvíme k některé straně (tmavé pole napoví).

 
Obrázek dokovacích značek jsem si musel půjčit z manuálu, takže autorem je fa Freiwald software.

Switchboard přejmenujeme na Panel I.

Vybereme Switchboard. Z hlavní nabídky View - Switchboard - Customize...

... se otevře okno pro přizpůsobení okna Switchboard.


Do položky Name napíšeme Panel I.

    Můžeme na layout (teď Panel I.) něco nakreslit. Také vytvořit nebo Importovat (nabídka Train) nějaké mašiny.


Přes nabídku Window (nebo z lišty WindowBar) lze otevřít také další okno, třeba Zprávy (Messages).

Velikost prvků na layoutu jde měnit.


Ne/zobrazení nějakého okna v liště WindowBar lze nastavit (při aktivním okně) zatržením Show in WindowBar.


Ne/zobrazení jednotlivých lišt (bar) lze nastavit po klepnutím pravou myší vedle lišt z kontextového menu.

    S lištami (bary) lze dělat ještě jiná kouzla. Lze je samozřejmě přesouvat (za levý konec, tečky), ale pokud klepneme vpravo na malou šipku dolů ...


... lze jednotlivá tlačítka odstranit (zpětně i přidat).

Přes volbu Customize...

... lze i vytvořit a pojmenovat vlastní, novou lištu a přidat na ni určitou skupinu tlačítek, nástrojů, operací. Klávesové zkratky (shortcut keys) lze upravit, vytvořit.


Vytvoření
klávesové zkratky pro otevření nového Tachometru (Train Window). Stačí se postavit do pole Press new shortcut key:, stisknout požadovanou klávesu (zde Alt+N), a pak použít Assign. Tím se zkratka překopíruje do pole Current keys: a je hotovo. Při práci, v libovolných oknech, při provozu i editaci stačí pak stisknout Alt+N a objeví se nový tachometr. Další fígle, které jdou v okně Customize s lištami dělat jistě objevíte sami.


Za zmínku jistě stojí tato volba. Zde (Always show full menus) lze nastavit (při zatržení), že jednotlivá podmenu z hlavní nabídky (Menu Bar) se objevují hned kompletní. Bez této volby (defaultní nastavení) se objeví jen většina a zbytek až po chvilce. To mě pěkně štvalo.


Okno Dispečera bude také zapotřebí.


Nastavíme ho Tabbed ...


 ... takže se objeví jako další záložka, karta. Také můžeme přidat Timetable.

    Jak se přejmenuje Switchboard třeba na Panel I., bylo už napsáno. Okno Dispečer má stejné jméno, jako layout, teď tedy Panel I. Chceme-li mít Dispečer pojmenovaný jinak, třeba Dispečer, udělá se to přes volbu (kupodivu) Blok. Lze to udělat ovšem pouze v Goldu !!! Ale pouze do verze 8 !!! Pro verzi 9 to autoři přesunuli (celkem logicky) do Spravovat řídící panely.


Z hlavní nabídky přes volbu Dispatcher Settings...


... se otevře okno Manage Block Diagram. Název okna Dispečer je tam, jak je kurzor.


Na název klepneme dvakrát (pomalu, po 1 sek.), položka zmodrá ...


... přepíšeme na Dispečer  a dáme Enter.


A je to. Okno Dispatcher už se jmenuje Dispečer.

Pro verzi 9 ...


Z nového rozhraní ...


... a z Klasického.


Pak už je to stejné, obdobné.

    No, moc často už takovéto detaily uvádět nebudu. Někdy mi to připadá, že tam k těm změnám dochází schválně, aby to uživatel měl těžší najít. Ach jo ...


Záložky: Panel I. (switchboard, layout), Panel I. (Dispečer) a Jízdní řád, Harmonogram (Timetable). Pěkně vedle sebe, snadno přepínat.

Ještě Tachometry (Throttle), okna Train Window, opět přes Menu Window - New Train Window (nebo teď už pomocí Alt+N ?).


Otevřít, nastavit, srovnat, to není problém. Horší to je při přesunu. Tahat několik oken, jedno po druhém, trochu nepraktické. A co takhle umístit je na jeden nový panel.

Otevřeme nový Switchboard (Menu Window - New Switchboard) a jednotlivé tachometry (Train Window). Všechna tato okna, tedy nový Switchboard i okna Train Window nastavíme na Dockable (vybrat okno, Shift+D). Jednotlivé tachometry pak do tohoto nového panelu přesuneme, přetáhneme pomocí dokovacích značek.


Takto to vypadá při ladění ...


... takto při provozu.

    Při úpravách oken vstupuje do hry jedna nepříjemná vlastnost TrainControlleru. Všechny parametry oken, tedy velikost, pozice, uspořádání switchboardů atd. je ukládána do souboru s příponou yrw. Ukládání bohužel probíhá automaticky, při zavírání aplikace TC. Pokud se dostaneme při úpravách oken do nějaké nepříjemné situace, okna prostě nejsou v požadovaném stavu, nelze jednoduše bez uložení aplikaci ukončit tak, že bychom se vrátili k poslednímu uloženému stavu. Automaticky se nám uloží i ten nepožadovaný stav oken. Jediným pomocníkem v tomto případě je defaultní nastavení (u některých oken lze) a zrušení a znovuvytvoření oken do požadovaného stavu.

    Doufám, že většinu poznatků se mi podařilo sdělit. Něco jsem vynechal záměrně (nepodstatné), něco možná zapomněl (případně doplním). Samozřejmě, že velký monitor není k zahození. Jenže u mašinek se dost často používá notebook, a tam obvykle větší zobrazovací plocha chybí.

    Je tu však ještě jedna možnost, kterou pokládám osobně za nejlepší.

Na začátek článku

Dva monitory

    K některým schopnostem těchto aplikací lze mít jistě výhrady. Jedna možnost je však výhodná, přestože to není úplně běžné. Jednotlivá okna je možné umístit mimo okno aplikace. To lze výhodně použít. Např. k notebooku, který má obvykle monitor menší, se přidá další monitor, třeba 19" (i 17" je good). Stačí připojit do konektoru notebooku (stačí VGA) a nastavit rozšíření pracovní plochy.


Asi se to bude lišit podle operačního systému (toto jsou Windows XP), podstata by měla být ale stejná.

    Cena 17" monitoru + 15" v notebooku je v poměru k celkovým rozměrům mnohem příznivější, než třeba 23" 16:9.


Takto to vypadá ve skutečnosti. Na levém 19" monitoru je kolejiště, ovládání mašin a ještě se tam vešel Inspektor, okno mašin (Engines + Trains) a Řízení (Traffic Control).
Na
pravém monitoru (to je notebook 14,5") je pak jen Dispečer, za to ve slušné velikosti.

    Takovéto rozdělení TC pokládám za nejvhodnější, a to i poměrem, jak se říká, cena/výkon.

    Dalším možným způsobem zobrazení, je jednoduché roztažení aplikace TC přes oba monitory. Lze to udělat celkem bez omezení, je však asi jasné, že stejné rozlišení, poloha a velikost budou rozhodně vhodnější, než když bude něco z toho (nebo všechno) značně rozdílné.

Na začátek článku

Závěr

    Článek opět slouží především jako inspirativní. Každý má pochopitelně jiné požadavky, jiné nároky a vkus, jinak velké kolejiště. Jako další možnost se může jevit třeba promítání na stěnu, plátno o podstatně větší velikosti, než jsou monitory. Osobně jsem to viděl jen jednou, kvalita a čitelnost mě zrovna nenadchla. Je to však poplatné kvalitě zobrazovacího zařízení a ovšem také jeho ceně. Spolu se světelnými podmínkami a vhodným umístěním promítací plochy vstupuje do hry možná více potíží, než výhod. Ale to už si jistě rozhodnete sami.

Na začátek článku
Menu

LokoPin    07.12.2013  
  29.01.2014 Přejmenování okna Dispatcher
  27.09.2021 Přejmenování okna Dispatcher v. 9
  27.09.2021 (poslední editace)
     
Spolupracovali:  Arnošt Dvořák, Jaroslav Hraška