Popojetí

  1. Úvod
  2. Popis
    1. Verze 9 Gold
    2. Nižší verze
  3. Závěr

Úvod

    Krátké popojetí mašinou/vlakem je občas potřebné. V TrainControlleru to lze provést více způsoby, a to také v závislosti na použité verzi. Záleží ovšem na tom, jak přesné popojetí je požadováno (o jakou délku) a jak je schopen se s tím TC vypořádat.

    Pokud jde o hardware, důrazně upozorňuji, že popisuji systém Lenz, a že jiné systémy mohou mít stejné nebo podobné jen dílčí části !!!  V článku Komponenty jsou detailnější informace o některých použitých prvcích.

Na začátek článku

Verze 9 Gold

    V této verzi přibyla lokomotivní operace Short Distance Move / Pohyb na krátkou vzdálenost.

    Rychlost pohybu je Prahová. Jednoduché. Má to však pár chybiček. Ta první je zřejmá už z názvu odstavce, je to k dispozici až ve verzi 9G. Druhou chybou je nepřesnost, rozdílnost pro jednotl. loko, a to i při celkem jednoduchém zadání parametrů. Zadá se prostě 1 cm, jedna mašina se nehne, druhá popojede o 2 cm. Dalším problémem je, že směr mašiny není vztažen k mašině, ale k bloku. Zřejmě to byl záměr autorů a možná je to v některých případech výhodné, mně se to ale moc nelíbí. Jedním tlačítkem v jednom bloku pošleme mašinu vpřed, v jiném bloku vzad. No,je to ovšem věc názoru.

Na začátek článku

Nižší verze (vyjma Bronze), už od verze 5.8

    Není-li k dispozici verze 9G, lze stejnou funkci sestavit z jednotlivých lokomotivních příkazů.


V okně vlastností loko přidáme novou funkci, ikonu asi bude nutno vyrobit přes knihovnu.
Nastaví se Seznam a Tlačítko ...


... a do Seznamu se vloží tyto Operace.

    Délkou zpoždění se pak nastaví požadováná délka dráhy popojetí. Na rozdíl od varianty 9G lze použít i vyšší rychlost, případně upravit i rozjezd a dojezd zadáním více rychlostí spolu s několika zpožděními..


Minimální rychlost musí být aspoň Prahová (nebo vyšší).

    Pro druhý směr to je stejné, jen ta ikona bude jiná a místo Vpřed bude Vzad.

    Tady nutno ještě poznamenat, že jedna ikona může být svázána jen s jedním povelem, nebo skupinou povelů operací. Myšleno u jedné mašiny. Když se tam funkce s jistou ikonou přidá víckrát a pokaždé jsou tam povely rozdílné, začne se to míchat dohromady. Pokud bychom tedy chtěli mít na jedné mašině třeba funkci popojetí o 1 cm a také o 2 cm, nutno udělat i ikony dvě.

Na začátek článku

Závěr

    Přesnost pohybu, rychlost, doba je závislá na několika věcech. Především je to kalibrace, a to zejména kolem Prahové rychlosti a nízkých rychlostních stupňů. To je snad jasné. Dalším vlivem přispívají také vůle v převodech, což se projevuje při změně směru, kdy je první pohyb opačným směrem obvykle kratší.

    Je to taková blbost, že jsem váhal, zda to vůbec prezentovat. Ale informací není nikdy dost a snad to někomu pomůže. Takové krátké, pomalé popojetí se může hodit třeba při najíždění k rozpojovači, při svěšování vozidel, v depu a pod. Tak si vyhrajte ...

Na začátek článku
Menu

LokoPin

07.02.2021  
  11.07.2021 poslední editace