Hromadné změny

 1. Úvod
 2. Popis
  1. Indikátory
  2. Pravidla
 3. AutoTrain trik
 4. Závěr

Úvod

    Hromadné změny/Multiple Changes. Jeden z klíčových prvků programových aplikací, značně usnadňující nastavování, programování. U TrainControlleru dlouho chyběl. Teprve u verze 8 Gold začali autoři s hromadnými změnami trochu laškovat (obvykle jen název, příp. připojení) a ve verzi 9 Gold přibyly další eventuality (někde barva), ale hlavně dvě velmi významné možnosti, a to záložka Reset/Memory u Indikátorů a především Pravidla/Rules u Plánů.
    Zde se budeme zabývat pouze verzí 9 Gold. Sice ji zatím mnoho zdejších kolegů nepoužívá, počty se ale stále zvyšují. V podverzích Silver Hromadné změny/Multiple Changes nejsou.

    Pokud jde o hardware, důrazně upozorňuji, že popisuji systém Lenz, a že jiné systémy mohou mít stejné nebo podobné jen dílčí části !!!  V článku Komponenty jsou detailnější informace o některých použitých prvcích.

Na začátek článku

Popis

    Vybere se více stejných prvků (Indikátorů, Plánů, Markerů ...) a z hlavní nabídky se zvolí Hromadné změny/Multiple Changes. Ten výběr lze udělat různě, i na layoutu, ale nejpraktičtější a vždy dostupné je to v Průzkumníku/Exploreru.


Průzkumník, dole vybráno 7 Indikátorů, a po stisku Hromadné změny ...


... se otevře Okno vlastností daného prvku s tím rozdílem, že k dispozici jsou jen některé parametry.

   Zatržítka možno zaškrtnout (nastaví se zaškrtnutí u všech vybraných Indikátorů), nechat volné (vše nezaškrtnuté), nebo nechat (modře? vyplněné), jako je tomu u parametru Nucený reset (viz předch. obr.), což znamená, že původní volba u vybraných Indikátorů je ponechána beze změn. U číselných parametrů je to snad zřejmé.

    A teď pár příkladů ...

Indikátory

        U Indikátorů je důležitý způsob a čas vypnutí. Pokud je na záložce Reset/Memory nastaveno Automaticky, reaguje prvek okamžitě na fyzický stav proudového indikátoru. To není výhodné z důvodu výskytu zákmitů, přechodových stavů, ke kterým dochází při postupném najíždění náprav s odběrem do úseku. Výsledkem je pak rozdílná doba trvalého sepnutí Indikátoru a tím i odlišný čas aktivace markerů, tedy následně nestejné, nepřesné zastavení.

    Odstranit to lze jednoduše. Stačí všechny Indikátory nastavit tak, jak je uvedeno na předchozím obrázku, tedy Časovačem - po vypnutí a Doba trvání 1 vteřina. Funguje to tak, že Indikátor naskočí při prvním, sebekratším sepnutí a pokud není vypnutý aspoň 1 vteřinu, je stále aktivní. Pokud nejsou Hromadné změny k dispozici, je nutno pracně nastavovat jeden indikátor po druhém, což třeba při počtu mnoha desítek není zrovna nejpříjemnější.

    Jediný zádrhel je v tom, že zpoždění lze nastavovat jen po celých vteřinách, a 1 vteřina je zbytečně dlouho, stačilo by pár desetin. Takto vozidlo opustí blok a indikace je ještě 1 vteřinu aktivní. Zbytečné zpomalení provozní propustnosti. No, snad v nějaké další verzi ...

    Nutno poznamenat, že některé enkodéry mají možnost zpožděného vypnutí k dispozici, takže tam je to ošetřeno hardwarově a v TC může klidně zůstat Automaticky.

Na začátek článku

Pravidla

    Zde je určitá možnost už zakomponována i bez Hromadných změn.


Tlačítko pro zkopírování stavu jednoho pravidla do všech Plánů.

    Nejprve určité shrnutí. Plány jsou vlastně tří typů.

 1. Plán/Schedule - běžný plán
 2. AutoTrain (AT) - pomocný plán pro přesun vlaku z bodu A do bodu B
 3. Spontánní jízda/Spontaneus Run (SR) - Vhodný např. pro údržbu kolejí čistícím vagonem, soupravou, nebo jen pro prosté "pobavení"

Dále tedy Plán, AT a SR.

    Všechny tyto typy lze spustit i vícenásobně. Rozdíly jsou předně v tom, že jsou zvláštní Pravidla pro běžné plány, pro AT i pro SR. A kde je tedy najít ...

Plán - Vlastnosti (v editačním módu)

AT - Vlastnosti (v editačním i provozním módu). Pravidla pro AT jsou jedna, společná. Jdou ale změnit při spuštění AT z nabídky Panel nástrojů AutoTrain - Vlastnosti. Pravidla pak platí pouze pro tuto jízdu. Ta původně nastavená v Dispečeru zůstávají v platnosti pro všechny AT spuštěné AutoTrain Přetažením/AutoTrain by Drag and Drop nebo z blokové nabídky Operace.

SR - Každá lokomotiva má svoje vlastní pravidla. Pro jejich nastavení je tedy třeba loko zvolit (kliknutím na tachometr, nebo blok, ve kterém loko je, nebo v seznamu Lokomotivy a vlaky. Pak jsou pravidla přístupná z nabídky Vlak ...


Pravidla, která se otevřou, platí pro loko Ragulin, okno vlaku (tachometr) je aktivní.

    Pokud zde stiskneme Aplikovat vybrané pravidlo na všechny plány, provede se změna jen pro plány SR. U plánů SR tedy nelze měnit nějaké pravidlo jen pro určité plány SR, a to ani pomocí Hromadných změn. Aspoň já na to dosud nepřišel. Protože SR je opravdu spíše pro údržbu, kde se nastavují pravidla jen pro jednu loko, není to ani tak moc na závadu.

    Možností je tedy dost. Chceme-li však nastavit určitá pravidla stejně, pro určitou skupinu běžných plánů, bez Hromadných změn se neobejdeme. A provede se to stejně, jako třeba u těch indikátorů. Požadované Plány se vyberou v Průzkumníku a po stisku Hromadných změn se objeví okno se záložkou Pravidla ...


Okno Hromadných změn pravidel.

    A opět ... modrá pravidla se nezmění, zatržená se zatrhnou, prázdná se nastaví nezatržená. Jen u Plánů, vybraných v Průzkumníku. Tak je možné velmi rychle nastavit požadovaná pravidla pro skupiny plánů třeba pro Depo, pro najíždění na vozy atd. atd. Super !!!

    Může se to zdát trochu komplikované, a proto malé shrnutí jistě nezaškodí.

 1. Plán/Schedule - běžný plán. Každý plán má svoje vlastnosti, pravidla. Jedno pravidlo lze prokopírovat do všech ostatních plánů, pomocí tlačítka Aplikovat vybrané pravidlo na všechny plány. Pomocí Hromadných změn lze nastavit více pravidel do více jiných plánů.
 2. AutoTrain (AT) - pomocný plán pro přesun vlaku z bodu A do bodu B. Plány typu AutoTrain mají jedna společná Pravidla. Ta jdou ale změnit při spuštění AT z nabídky Panel nástrojů AutoTrain - Vlastnosti. Pravidla pak platí pouze pro tuto jízdu.
 3. Spontánní jízda/Spontaneus Run (SR) - Každá lokomotiva má svoje vlastní pravidla. Při použití tlačítka Aplikovat vybrané pravidlo na všechny plány se provede změna pro všechny plány SR.

Na začátek článku

AutoTrain trik

    Protože AT a jeho Pravidla byly zde zmiňovány, uvedu jeden zajímavý fígl. Původním autorem je pochopitelně výrobce softwaru TC, mně ho ale poradil kolega Jaroslav Hraška.

    Přesun pomocí AT je známá věc. Tuším, že od verze 9 se u AutoTrain by Drag and Drop (ATDD) změnila poněkud technika a zobrazení.


ATDD verze 9.

    Nevím, jak komu, ale mně se to moc nelíbí. V předešlých verzích to sice nešlo zamknout, nebyla tam ani volba pro nádraží, ale šlo to jednodušeji. A tak jsem uvítal jednoduchý fígl, který TC nabízí (a to už od verze 7G).

    Ke každému bloku (nebo jen tam, kde AT chceme spustit) se přidá tlačítko, kde spuštění AT z daného bloku nadefinujeme do Operace. Celé to vypadá takto ...


Tlačítko a jeho Operace pro spuštění ATDD z bloku B5 směrem vpravo.

    Celé to pak funguje tak, že stisknutím tlačítka se nadefinuje ODKUD a na požadovaném bloku a směru se stiskne toto tlačítko také, tedy KAM. Stiskne-li se stejné tlačítko dvakrát, mašina (je-li v bloku) objede dokola (je-li kudy). Nejprve mi to připadalo pracné nainstalovat a moc se mi nelíbila ta tlačítka u každého bloku, ale zvykne se na to rychle a je to velmi přínosné. Komplet je např. v testovacím layoutu.

Na začátek článku
 

Závěr

    Hromadné změny jsou základním prvkem všech dobrých aplikací. To je právě to pravé ořechové, co mnohonásobně ulehčuje práci, nastavování, programování. Sice to v TrainControlleru trvalo dlouho, ale lépe pozdě, než nikdy.

Na začátek článku
Menu

LokoPin

06.07.2021  
  09.03.2022 poslední editace
     
Spolupracovali: Jaroslav Hraška