RAILROAD & Co  - tipy a triky 3

 1. Úvod
 2. Simulace
 3. Popojetí v bloku
 4. Blok bez DO
 5. Závěr

Úvod

    I když balík RAILROAD & Co.™  fy Freiwald software obsahuje více aplikací, zde je prioritou TrainController™  (dále TC). V současnosti se zabývám verzí 7 Gold (příp. 8 Gold). a nadále se k nižším verzím nebudu vracet. Zase tak velký problém by to být neměl, neboť základní funkčnost je stejná, jen prostě v Goldu toho jde udělat trochu víc nebo trochu snadněji, takže ekvivalentní způsoby určitých triků nemusí směrem "dolů" (třeba ve verzi 5.8) fungovat. Na podobné problémy se budu snažit upozornit, ale ne vždy se mi to povede, protože ověřovat vše i pro nižší verze je velmi pracné.

    Vzorové layouty (návrhy kolejiště, *.yrr) budou tedy tvořeny ve verzi 7 Gold F8. Kdo má nižší patch, nainstaluje F8. Kdo má nižší verzi (5.8...) musí si nainstalovat 7G demo a prohlédnout si to tam. Rovněž nižší varianta TC (Silver, Bronze) neumí natáhnout Gold. Tedy, do 8 Silver nejde 7 Gold natáhnout.

    Dalo by se říct, že některé následující triky už jsou taková "vyšší dívčí". Jistě si řada z vás řekne, "Co to ten blázen zase vymejšlí?". Nenechte se odradit. Všechno se to zdá složité jen na první pohled. Já sice jsem programátor v.v., ale žádnou školu na TC jsem neabsolvoval. Je to jen a jen systém pokus - omyl. Pokud někomu stačí přejet z místa A do B, zvládne to za chvilku, pokud chce třeba popojíždět, už to nějakou chvilku zabere. Prostě si k tomu sednete a chvíli zkoušíte. Ta chvíle trvá někdy pár minut, někdy pár měsíců. A když se to povede, bylo by to škoda nechat v šuplíku nebo jen v hlavě. Co myslíte?

   Důrazně upozorňuji, že popisuji systém Lenz, a že jiné systémy mohou mít stejné nebo podobné jen dílčí části !!!  V článku Komponenty jsou detailnější informace o některých použitých prvcích.

Na začátek článku

Simulace

    Pokud vše jezdí, jak má, netřeba nijaké simulace. Jakmile je zapotřebí odstranit nějakou chybu, ověřit funkčnost nově upraveného layoutu, je třeba "ladit". Ladění programu je ovšem možno dělat i na skutečném, reálně připojeném kolejišti. Pokud to nejde, přijde vhod simulace provozu. Tedy provoz se vším všudy, který se ovšem odehrává pouze na obrazovce počítače. Je asi zřejmé, jaké které výhody tento způsob umožňuje. Bez simulace by nebylo vůbec možno pomoci někomu jinému, navíc lze ladit všude, jen třeba s noťasem. Kolejiště zatím v klidu počká, až to u počítače vykoumáme.

    Ve verzi 5.8 se spustil třeba nějaký plán a ručně se aktivovaly (myší) jednotlivé kontaktní indikátory (dále jen Indikátory). Stejně, jako by je spínal jedoucí vlak/loko. Na aktivaci  Indikátoru slouží okno Traffic Control, ve kterém se příslušný blok vždy zapne nebo vypne. Bezva, jen je třeba vždy před tím na požadovaný blok kliknout levou myší, takže je to trochu těžkopádné. Jen z tohoto důvodu jsem zpočátku kreslil Indikátory vedle bloku. Mačkání myší bylo daleko pohodlnější a rychlejší. Indikátory se vytvořily předem, a pak se přiřadily příslušnému bloku.


Indikátory IB14 a IB15 vedle bloků B14 a B15.

    Od verze 7 autoři TC tuto problematiku poněkud vylepšili. Indikátory lze přiřadit do bloku na záložce Block Editor, jsou pojmenovány závisle na jménu bloku vč. pořadí a na layout je prakticky není nutno dávat (nebo se alespoň v "provozním" módu zneviditelní, což by mělo být standardem). Pokud je na layoutu chceme, musíme vytvořit Indikátor se stejnou adresou připojení, pak to vypadá stejně, jako ve verzi 5.8. I ve verzi 7, 8... je okno Traffic Control, které funguje obdobně. Na kontrolu chování Indikátorů a především Markerů je výborné.


Okno Traffic Control.

    TC má ovšem další "vymoženost" a tou je Simulátor.


Okno Simulator.

    Pokud se zapne (kolečka mašiny se začnou točit), bude sám zapínat a vypínat všechny potřebné Indikátory. Bude to prostě "jezdit" samo. Nemusíme už nikde nic mačkat myší, stačí jenom sledovat, zda software pracuje správně. Nebo se třeba po hodině podívat, zda to ještě jezdí. Pochopitelně lze spustit celý provoz, tedy mnoho Plánů (třeba přes Timetable, Harmonogram) najednou. Prostě paráda.

    Simulátor má určitá omezení.

 1. Kolejiště nesmí být připojené - softwarově, TC musí být v módu Offline.
 2. Jsou pouze spouštěny Indikátory, přiřazené do bloku, k cestě, k výhybce.

    Přestože je toto skutečně jeden z nejlepších pomocníků při programování TC, k Simulátoru bych nějaké výhrady měl. Jakmile se do bloků začnou přiřazovat místo Indikátorů Flagmany, nechová se Simulátor úplně korektně. Ani točna místo bloku ke správnému chování Simulátoru nepřispívá. Detaily raději vynechám. Uvádím to především v souvislosti s triky, které tento článek dále obsahuje. Nevadí, máme k dispozici Traffic Control a ovládání Indikátorů myší. A především, v reálu, myšleno s kolejištěm, se to chová naprosto korektně, a to je to hlavní.

Na začátek článku

Popojetí v bloku

    Vlak dojede do bloku, zastaví. Nebo tam prostě už stojí. Požadavek zní, popojet. Myšleno programově, na základě nějakých vyhodnocených událostí. O vagon (postupné vykládání), o kousek, k návěstidlu (na kterém je Stůj) a pod. Také spřáhla Kadee potřebují podobnou činnost, jak si pamatuji z tvorby pro jednoho z kolegů.

    Nechci se mýlit a možná jsem jen špatně hledal, ale v TC žádný jednoduchý příkaz pro pohyb mašiny neexistuje. Pouze Plán, AutoTrain, Interlocking, jinak řečeno, pouze automatika. A k tomu jsou třeba minimálně dva bloky. V jednom bloku Plán nespustíte, kdybyste to zkoušeli "letapáně". Dva bloky jsou k dispozici vždy, neboť jeden, nikam nepřipojený blok, je na nic.

    Popojet v bloku B01 vpravo, tedy směrem k B02, není problém. Vytvoří se Plán z B01 do B02 a po požadovaném popojetí se zastaví. Trochu horší je to směrem vlevo, neboť tam cílový blok není. Ale pomůže jednoduchý trik. Plán se spustí, mašina se zastaví, dá se příkaz Reverz, a pak opět nastavení rychlosti (Speed).

Postup...

 1. Vytvoří se Plán z B01 do B02 (i když pojedeme vlevo).
 2. V bloku B01 se nastaví Akce Continue (což je okamžik rozjezdu, Pokračovat) na požadovaný sled příkazů.


Sled operací může obsahovat spoustu jiných akcí, osvětlení, postupné změny rychlosti atd. Není-li k dispozici List, jako na předchozím obrázku, použije se Makro (to lze spustit na záložce Akce i v 5.8), kde se požadované akce uvedou.

    Na předchozím obrázku jsou klíčové akce:

 1. Stop - zastaví rozjetí.
 2. Reverse - obrátí směr jízdy.
 3. Speed 10 km/h - rozjede loko/vlak.
 4. Delay - Zpoždění, prodleva = doba jízdy.
 5. Stop - po uplynutí zpoždění loko/vlak zastaví.
 6. Vypne (ukončí) Plán Popojetí_B01.

    Systém má určité "mouchy".

 1. Vlak nelze zastavit na daném místě, nýbrž po ujetí dráhy, která je stanovená zpožděním (časem) a rychlostí. Teoreticky je dráha rovna součinu rychlosti a času, v = s * t. Na nějaký hrubý odhad to jistě stačí, ale ve hře jsou ještě setrvačníky, akcelerace, nepřesnosti atd. Lepších výsledků lze dosáhnout zkusmo. Na parametrech Delay a Speed tedy závisí to, jak daleko loko/vlak popojede. Pozor, Speed musí být větší, než je nastavena Prahová rychlost použité lokomotivy, jinak se nerozjede vůbec!!!
 2. Blok B02 musí být volný. Ve vyšších verzích to sice jde zařídit lépe, ale ani tam to není ono. Pokud tedy nelze zajistit, aby se "popojetí" konalo v době, kdy je blok B02 volný (neobsazený), je třeba raději "přikreslit" další blok doleva (varianta C). Může být zcela "virtuální", pomyslný, bez markerů, jen Indikátor tam musí být přiřazen, jinak TC se do něj nerozjede. Tento Indikátor stačí bez připojení (Without connection). Jakmile tam takový blok je, dá se do něho udělat Plán z bloku B01. Ze sledu operací pak pochopitelně vypadne ten Reverse.

    ad 1) Je tu ještě jedna možnost. Nelze sice použít žádné vypočítané, virtuální kontakty, ale kontakt fyzický, umístěný v kolejišti, použít lze. Flagman je přidán kvůli možnosti podmínky (třeba jen pro správný směr), kontakt indikátor podmínit nelze. Jenže při potřebě vícenásobného popojetí to, jak je asi zřejmé, není výhodné (varianta B).


Všechny tři varianty. Layout (TC 7G F8) je v sekci Ke stažení v lokopin_triky3.zip.

    Nejuniverzálnější (i vzhledem k funkčnosti ve verzi 5.8) je tedy varianta C, přidaný pomyslný, virtuální blok. Pochopitelně do něj, mimo akci "popojetí", můžeme (raději musíme) zakázat vjezd.


Blok je třeba uvolnit před spuštěním Plánu Popojetí_B01 C, ...


... před vypnutím Plánu se opět vjezd vlevo zakáže.

    Možností je jistě, jako obvykle, více, ale snad to pro inspiraci stačí. A třeba někdo zná jednodušší způsob. Ozve se?

Na začátek článku

Blok bez DO

    Časem prošel tento systém menším vývojem. Novější (v praxi vyzkoušená) verze je např. v souboru lokopin_7GF8_turn_2.yr*, který je v balíku lokopin_7gf8_tocna.zip.

    Zdánlivě věc nemožná, přesto celkem v pohodě uskutečnitelná. Výchozím bodem byla točna, vedoucí na 15 výjezdů (kusé koleje, rotunda). Dát na každou kolej Indikátor DO, to by ještě šlo. Ale pak je nutno také přidat kodér zpětného hlášení (KZH), a to už se mi zdálo nepřiměřeně drahé. A všechno také moc pracné. Ale k věci ...


Layout (TC 7G F8) opět v sekci Ke stažení v lokopin_triky3.zip.

    Na první ukázce, bloky B01, B02 a B03_bez, si vysvětlíme detailně princip činnosti. Blok B03_bez je (kupodivu ) bez detektoru obsazení, bez DO. Činnost zajišťují čtyři Flagmany, Fpre, Fi, Fon a Foff.

    Princip je jednoduchý. Místo Indikátoru (DO) je bloku bez DO (B03_bez) přiřazen Flagman (Fi). Nahazuje se v okamžiku, když "spadne" Indikátor předchozího bloku (B02). Při opačném směru, opuštění bloku B03_bez, se Flagman Fi shodí ve chvíli, kdy se nahodí DO bloku, do kterého se vyjíždí (B02). Pro jednodušší pochopení je činnost rozdělena na jednotlivé Flagmany. Jak bude později vidět, leccos lze sloučit nebo vynechat.

Flagman
Název  Funkce    Zapnutí (Trigger) Vypnutí (Memory)
Fi indikátor bloku bez DO Fon Foff
Fpre Okamžik vypnutí indikátoru předch. bloku Vypnutí indikátoru předch. bloku po 1 sekundě
Fon Nahazuje (zapíná) Fi viz Trigger, popis a obrázky dále automaticky
Foff Shazuje (vypíná) Fi viz Trigger, popis a obrázky dále automaticky


Fi je přiřazen bloku B03_bez.


Zapíná (spouští , nahazuje) se Flagmanem Fon.


Vypíná (shazuje) se Flagmanem Foff.


Flagman Fon se nahazuje v okamžiku, kdy se vypne Indikátor IB02 (DO) předchozího bloku B02, je aktivní (nahozen) Flagman Fpre, blok B03_bez je ještě neobsazen, ale už je rezervován mašinou , jedoucí vpravo, do bloku B03.
Je to tedy okamžik, kdy mašina opustí předchozí blok (B02), ten, ze kterého se do bloku bez DO (B03_bez) vjíždí.


Flagman Fpre se tedy nahodí Indikátorem IB02 ...


... a padá 1 sekundu po jeho vypnutí. Flagman Fpre je přidán proto, aby definoval okamžik vypnutí DO bloku B02 (IB02 se právě vypnul).


Flagman Foff, slouží k vypnutí bloku B03_bez, když jej loko opouští, jede tedy pryč směrem doleva, do předchozího bloku B02, kde nahazuje indikátor IB02. Flagman Foff tedy vypíná, shazuje Flagman Fi.


Ve skutečnosti může být layout složitější. Mezi bloky mohou být výhybky, "kolem" může být i více jiných bloků, s detekcí, či bez. Pak je třeba některé podmínky v Triggerech doplnit podle požadavků. Princip však zůstává stejný.

    Druhý příklad, tedy bloky bez DO, vedoucí z točny, je udělán už komfortněji. Každý blok bez DO má pouze dva Flagmany. Fi a Fon jsou sloučeny do jediného, Fpre není nutný. Vynechání Fpre je možné proto, že točna (vlastně místo bloku B02) má tu vlastnost, že při jejím přejezdu mašina nejede plynule, ale nuceně na točně zastaví. Pak je teprve rezervován blok bez DO (B06_bez) a dojde k dalšímu pohybu mašiny (tedy vjezdu do bloku B06_bez). Indikátory jsou "schovány" přímo v blocích, pomocné indikátory (IB0n_bez_pom) jsou viditelné pouze v Editačním módu a pro vlastní provoz mohou být jednoduše vymazány (jsou potřeba pouze pro simulaci pomocí okna Simulátor).

    Jediným nedostatkem tohoto systému je fakt, že zastavení v bloku není odvozeno od nějakého fyzického místa, ale od časové události, tedy od okamžiku, kdy se "vypne" detekce bloku předchozího, s čímž je nutno počítat (především při rozdílné délce loko/vlaku). Zastavovací Markery (Brake i Stop) v bloku bez DO však fungují zcela běžným způsobem. Systém je výhodný třeba právě pro točnu, pro koleje skrytého nádraží (SN), pro dobu, kdy třeba dočasně nejsou k dispozici detektory (DO) nebo kodéry zpětného hlášení (KZH) atd.

    Časem prošel tento systém menším vývojem. Novější (v praxi vyzkoušená) verze je např. v souboru lokopin_7GF8_turn_2.yr*, který je v balíku lokopin_7gf8_tocna.zip.

Na začátek článku

Závěr

    Doufám, že podobné popisy přijdou někomu vhod. Byl bych moc rád, kdybyste mi poslali nějaké ohlasy, kladné či záporné. Aspoň bych věděl, že o takové triky je zájem. Taky je možné, že přijdete na další, lepší, jednodušší varianty. Vždy se rád podívám, poučím.

    Jak je vidět, TrainController toho umí opravdu hodně. Někdy i dost neuvěřitelné věci. Opravdu by mě zajímalo, zda o takových fíglech něco aspoň tuší Herr Freiwald. Jak tak občas koukám na diskuzi na jeho stránkách, není to tam o moc lepší, než tady v tuzemsku.

Na začátek článku
Menu

LokoPin  

14.07.2013  
  15.02.2016 poslední editace