Připojení kolejiště k počítači

 1. Úvod
 2. Komponenty
 3. Postup připojení
 4. Závěr

Úvod

    Konečně je to tady. Mé dosavadní snažení bylo jen malým předkrmem. I když musím přiznat, že i ta skutečná "modelařina" mě začíná pomalu vtahovat do svých tenat. Teď se však dostávám k mému hlavnímu cíli a tím je ovládání kolejiště počítačem (dále jen PC). Aby se dala posílat data mezi PC a centrálou, která ovládá kolejiště (a to duplicitně, tedy oboustranně), musí být mezi PC a centrálou zařízení, které to umožňuje, zprostředkuje. To je interface, rozhraní, které je buď samostatné zařízení (malá krabička) nebo je někdy i součástí centrály. (Přesto, že to nemám rád, budu dále používat počeštělý tvar interfejs, neboť ten anglický nelze skloňovat nebo to vypadá směšně.) Centrála Lenz (LZV100 a asi i jiné Lenz centrály) interfejs neobsahuje. Lenz nabízí dvě varianty interfejsu, a to buď pro připojení do sériového portu PC (LI101F) nebo do portu USB (LI-USB).

Důrazně upozorňuji, že popisuji systém Lenz, a že jiné systémy mohou mít stejné nebo podobné jen dílčí části !!!  V článku Komponenty jsou detailnější informace o některých použitých prvcích.

Na začátek článku

Komponenty

    Dle mého zvyku budu opět popisovat pouze zařízení, která vlastním. Ve většině případů existuje vždy více možných variant, o kterých se okrajově zmíním. Ale to jen pro úplnost. Když napíšu, že mám PC ten a ten, nemohu přece detailně popisovat všechny možné další varianty. Znovu dodávám, že používám zařízení fy Lenz, Set100, tedy centrálu se zesilovačem LZV100 a ruční ovladač LH100.

    Co je k tomu třeba:

 1. PC (počítač). PC vyhoví značně jednoduchý. U mne notebook, Intel Celeron 850 MHz, operační paměť 192 MB, HD 10 GB, CD mechanika (stačí čtecí), USB port, nainstalovaný OS Windows XP. Tady je variant mnoho.
 2. Software. Software fy Freiwald Software, produkt  Railroad & CO, ver.5.8E2. Software obsahuje tři jednotlivé programy, TrainController, TrainProgrammer a TrainMonitor. První (nejdůležitější) je na ovládání lokomotiv a dalších komponentů kolejiště, tedy na výhybky, návěstní soustavu a další případné příslušenství. Pomocí TrainProgrammer lze programovat lokodekodéry podstatně příjemněji, než z ručního ovladače (třeba LH100). TrainMonitor slouží k zobrazení jednotlivých lokomotiv na PC a slouží ke tvorbě ikon lokomotiv, které se používají v TrainControlleru. Upozorňuji, že existuje i řada jiných softwarových produktů (programů), jejichž nabytí nebo jiné vlastnosti se mohou zdát někomu příjemnější. RailCo zřejmě ale patří ke špičce. Některé další produkty jsou i ve verzi freeware, tedy zdarma. Pro vlastní propojení kolejiště s PC, software vlastně nepotřebujeme, poslouží jen k závěrečnému ověření, zda propojení skutečně funguje.
 3. Interfejs. Je to zařízení, kterým se digitální centrála (LZV100) spojí s PC. Pokud vím, pro centrálu, kterou vlastním (LZV100), existují dvě varianty. Jedna se připojí do sériového portu počítače, druhou (tu mám) možno připojit do portu USB. Je to v podstatě malá krabička, která se kabelem spojí s PC. Proběhne nainstalování ovladače (je dodáván na CD) a tím je počítač připraven. Na "druhé" straně se interfejs připojí do centrály. Tady začaly první problémy. K interfejsu je kabel, opatřený 6-pól. "telefonní" kostičkou. Na obou stranách. Jeden konec je do interfejsu, druhý... ale na centrále LZV100 je svorkovnice na jednotlivé vodiče. Takže buď konektor odstraníme a připojíme vodiče pod šroubky (můžeme také udělat/koupit nový kabel) nebo potřebujeme ještě nějaký rozbočovač. Ten Lenz vyrábí pod číslem LA152. Rozbočovač se spojí čtyřmi vodiči s centrálou a do jeho konektorů připojíme nejen PC, ale třeba i další dva ruční ovladače (zatím jsem nezkoušel). I tady jsou k dispozici jiné varianty, některé centrály (Roco?) mají zřejmě tento interfejs již zabudován.
 4. Digi kolejiště. Tento bod je spíše humorným přídavkem. Pokud chceme něco z PC ovládat, je třeba mít na kolejích alespoň jednu lokomotivu, nejlépe s dekodérem. Ovládat, řídit, kontrolovat toho jde spoustu. Postupně se k tomu snad dostaneme.

Na začátek článku

Postup připojení

 1. Interfejs připojíme k centrále. Pro LZV100 buď uřízneme konektor na jedné straně kabelu a vodiče připojíme do svorkovnice nebo použijeme rozbočovač LA152. Manuály jsou sice v angličtině, ale obrázky by mohly stačit.
 2. CD, které je součástí balení a obsahuje především ovladač, musí být vloženo v PC. Interfejs připojíme k počítači (přiloženým kabelem). Rozběhne se instalace, jako u každého nového zařízení Windows. Popis a obrázky jsou v návodu, dalšího komentáře asi netřeba.
 3. A to je vše. Na interfejsu svítí diody USB a XpressNet. USB (zelená) hlásí, že interfejs je připojen k PC, XpressNet (červená) hlásí, že interfejs je připojen ke sběrnici XpressNet, tedy k centrále kolejiště.
 4. Nyní si již můžeme vyzkoušet i software, který na přiloženém CD máme. Je to několik demoverzí programů, které lze stáhnout i na internetu. A řada jiných, zmíním se jen o JMRI, který je zřejmě dost oblíben, a to nejen proto, že je to freeware, tedy zdarma. Pomocí některého z těchto programů ověříme, že je vše OK. Že propojení funguje. Jen je v příslušném programu třeba nastavit správný způsob připojení, vybrat interfejs, číslo portu atd. Tady nebudu, nechci a ani nemohu dělat nějaké recenze. Softwaru na ovládání je mnoho a já budu používat RailCo. Jeho demo je na CD rovněž a je plně provozuschopné po dobu několika minut. Prý. Nevím, zkoušel jsem jen ostrou verzi.

Na začátek článku

Závěr

    No a to je vše. Možná by teď článek měl pokračovat popisováním práce s programy RailCo, ty ale budu popisovat zvlášť, protože to zřejmě je běh na delší trať. Tak se těšte.

Na začátek článku
Menu

LokoPin

05.07.2008

 
  16.02.2016 (poslední editace)