Semináře

  1. Úvod
  2. Parametry
  3. Skutečnost
  4. Závěr

Úvod

    Seminář - "Forma výuky, při které se jeho účastníci podílejí, na rozdíl od školení, aktivně na výuce", jak praví Wikipedie. Semináře se v modelařině používají stále a zřejmě již dlouho. A je to rozhodně dobře. Témata jsou různá. Asi nejčastěji se pořádají semináře, jejichž cílem je prakticky ukázat rozmanité modelářské techniky. Zde je výraz seminář  zcela na místě, neboť účastníci mají obvykle možnost si sami vyzkoušet, jak se co dělá.

    Nutno také připomenout workshopy, které jsou vlastně určitou odrůdou, podverzí školení či semináře. Lektor by zde měl být spíše moderátorem a předpokládají se také už nějaké základní, aspoň teoretické znalosti účastníků.

    Semináře na témata teoretická už moc semináři nejsou.Možná, že výraz přednáška nebo školení by takovou akci vystihoval lépe, neboť pro seminář chybí hlavní parametr, a tím je právě podíl účastníků na celé akci. Hlavním důvodem je čas a potřebné vybavení. Na uskutečnění skutečného semináře na téma ovládacího softwaru by těžko stačil týden a ještě by musela být k dispozici učebna s potřebnými IT prostředky (počítače, projektory...). I když potřebné místo a technologie není problém zajistit, čas a finanční náklady tuto formu nejspíš zcela vylučují. Přesto se i pro tato školení zavedl termín seminář a já to rozhodně měnit nehodlám. Pokud se podíváte na Wikipedii, snadno také zjistíte, že s významy jednotlivých výrazů (školení, seminář, workshop...) to stejně není nijak zvlášť jednoznačné a jasné.

    Nutno podotknout, že zde probíraná tématika se týká pochopitelně pouze modelové železnice, i když často je platná i obecně.

Na začátek článku

Parametry

    K uspořádání semináře vedou určité důvody a podmínky, které by měly být splněny. Důvodem zpravidla bývá požadavek a zájem uchazečů, podmínky lze definovat asi takto:

Podmínky:

  1. Požadavky účastníků, zájem a ochota se zúčastnit
  2. Lektor - schopný a ochotný
  3. Místo

ad 1) Zde je trochu problém to zjistit. Uskutečněný průzkum (třeba pomocí ankety, na diskuzních fórech a pod.) obvykle totiž naprosto nekoreluje s pozdější realitou. Prostě všichni se chtějí školit, ale skutek utek.
ad 2) Ani vhodný lektor není brnkačka. Přednášející totiž musí mít nejen znalosti v příslušném oboru, ale i schopnost učit. Má-li oboje, musí být ještě ochota a čas. Že by semináře měli především pořádat výrobci a prodejci, je sice fakt, ale oni to jaksi zřejmě nevědí. Nebo chybí podmínky, někdy právě vhodný lektor, jindy jsou zde jazykové bariéry atd.
ad 3) Místo obvykle problémem není. Menší potíže může dělat další vybavení, např. IT technologie, projekční prostředky, předváděné objekty atd. 

Témata:

  1. Výroba, technologie - krajina, budovy, spec. objekty, kolejivo, vozidla, technologické postupy, štěrkování, barvení, povrchy atd.
  2. Hardware - Systémy modelové železnice obecně - analog, digitál, různé typy, druhy.
  3. Ovládání - ruční, automatické, počítačové (Software).
ad 1) Tyto semináře jsou nejběžnější, možná právě proto, že patří k těm snadněji proveditelným. Nejde o nic jiného, než v praxi ukázat pracovní postupy a nejlépe nechat účastníky, aby si je sami vyzkoušeli. Jednoduché a velmi účinné. Nic tak nepomůže, jako když si to člověk pěkně osahá sám. Navíc způsobem, který často pochází přímo od výrobce. Protože jde často o úzce specifikovanou činnost, nebývá ani časová (a rovněž finanční) náročnost příliš vysoká.
ad 2) Toto téma je asi nejobtížnější. Je to způsobeno především velkým rozsahem typů jednotlivých komponent, od různých výrobců, s různým způsobem použití, nastavení atd., o různých digitálních systémech ani nemluvě. Právě tuto, tolik žádanou tématiku, téměř vylučuje to, že málokdo disponuje znalostmi tak širokého záběru.
ad 3) Software je sice hardwaru hodně podobný, ale je zde na výběr podstatně méně možností. I zde je však těžké nalézt někoho, kdo by na požadované úrovni ovládal více aplikací.

Na začátek článku

Skutečnost

    Jak bylo řečeno, měli by semináře pořádat především výrobci a prodejci. Jsou takoví, aspoň pár, aspoň občas. Jmenovat raději nebudu, ještě by se mohlo některých dotknout, že zrovna je jsem neuvedl, nakonec je nejspíš znáte. Obecně lze říct, že spokojenost účastníků značně převládá nad drobnými výtkami. Základní věc, tedy naučit nebo dozvědět se něco nového, je ještě posílena osobním kontaktem s dalšími kolegy, získáním nových kontaktů či přátelství. Už jenom to samotné za to jistě stojí a byl to také jeden z hlavních důvodů, proč jsem se pustil do seminářů i já sám.

    Podle mého zvyku, popisovat jen to, co sám vlastním a alespoň částečně ovládám, bylo jediným možným tématem softwarové ovládání, konkrétně produkty fy Freiwald Software, především TrainController. Je to celkem pochopitelné, neboť moje pracovní oblast byla stoprocentně z oboru, 25 let hardware, 15 let software. Ten HW už v závislosti na čase značně "vyčuchl" a zbyly jen zlomky, u SW je to přece jen lepší. Základní poznatky, postupy, principy programování, to se zas tak moc nezměnilo. A to je ten hlavní důvod, proč jsem se alespoň trochu lépe s příslušnou aplikací seznámil.

    Sluší se poděkovat dvěma kolegům, Janu Hlaváčkovi a Janu Merhautovi, neboť oni dva to byli, kteří mi vnukli prvotní podnět k uspořádání semináře. Zpočátku bylo také uvažováno o nejvhodnějším místě, nejspíš v Praze. Jenže především problém s vhodným kolejištěm, na kterém lze demonstrovat a popsat určité praktické části semináře, mi připadal těžko řešitelný. Rozhodl jsem se proto zkusit jeden seminář v domácích podmínkách. Z Prahy hodinka autem není tak moc a omezený počet účastníků má výhodu v individuelním přístupu k zodpovězení dotazů jednotlivých účastníků. Nakonec, je problém dát dohromady 2 - 6 lidí, neboť i v případě zvyšujícího se zájmu, jednou může ten, jindy onen, rozdíly jsou i v úrovni a požadavcích jednotlivců, prostě skloubit i jen pár lidí, je docela oříšek.

    V současné době je za námi už mnoho seminářů na téma Ovládání modelové železnice produkty RailRoad & Co. a doufám, že uchazeči byli nejen spokojeni, ale hlavně že dostali řadu důležitých informací. Mohu si samolibě dovolit toto hodnocení, neboť je podložené ohlasy těch, co se zúčastnili. Možná, že lepšímu chodu těchto seminářů by prospělo, kdyby své poznatky zveřejňovali sami účastníci. Pořadatel sotva může někde prezentovat, "Přijeďte ke mně, je to super." Byl by (zcela právem) za blbce.

Na začátek článku

Závěr

    Trochu přemýšlím, jaký je vlastně účel tohoto článku. K jeho napsání mě vedly občasné výskyty povzdechů na diskuzních fórech. "Měl by se udělat seminář...", "Jel bych na seminář...". Snažil jsem se to trochu rozebrat a ukázat, že to není až tak jednoduché.
A to mám pocit, že se docela snažím...

Na začátek článku
Menu

LokoPin  

12.03.2014  
     
  15.02.2016 poslední editace