Převod článků do PDF

    Občas přijde dotaz, jak články na LokoPinu dostat nejlépe do formátu PDF a případně vytisknout. Jde to poměrně jednoduše. Jistě na to existuje více způsobů, zde je jedna z možností.

    Popisovaný způsob je pro Windows XP a prohlížeč Internet Explorer IE8. Předpokládám, že v jiných OS budou možnosti podobné. A samozřejmě ... stejně lze pracovat i s jinými linky, články.

    Nejprve je třeba mít k dispozici výstupní zařízení. Jednou z možností jsou aplikace, které se tváří jako tiskárna, ale výstup je přímo do PDF formátu. Takovou aplikací je třeba PDFCreator, který ve verzi free je na webu volně ke stažení (stačí zadat do vyhledávače PDFCreator). Po nainstalování se mezi tiskárnami objeví tiskárna s názvem PDFCreator. Tím je připraveno vše.


Na link k požadovanému článku vyvoláme stiskem pravého tlačítka kontextové menu a zvolíme Vytisknout cíl. (To ovšem funguje asi jen v IE.)

    Je také možno vybrat z hlavní nabídky prohlížeče příkaz Tisk. Článek ovšem musí být otevřen samotný, bez levého menu LokoPin. Takové otevření lze dosáhnout, když do adresního řádku prohlížeče je zadán přímo samotný link článku, který lze zjistit klepnutím pravou myší na článek a výběrem Vlastnosti.


V článku LokoPin se po stisku pravé myši objeví Kontextové menu. Po výběru Vlastnosti ...


... se objeví toto okno. Adresu URL myší vybereme (vymodříme), nabereme do schránky CTRL-C a vložíme do adresního řádku prohlížeče CTRL-V. Pak už se z hlavní nabídky prohlížeče vybere příkaz Tisk.

    Tento postup je uveden spíše pro úplnost, pro převod-tisk takových zdrojů, kde hned není k dispozici samotný text s linkem na článek.


Objeví se výběr tiskárny, vybereme PDFCreator (nebo přímo skutečnou tiskárnu) a stiskneme Tisk.


Objeví se konfigurační okno, kde lze nastavit některé parametry. Přes volbu Možnosti je toho mnohem víc. Nikdy jsem (kromě titulku) nic nenastavoval. A zvolíme Uložit.

    Právě zde nutno podotknout, že u IE8 to asi chodí nejlépe, rozhodně nejjednodušeji, bez nějakých dalších nastavení PDFCreatoru. U Chrome a Firefoxu je asi nutno nastavit nějaké další parametry, a to už přenechám těm, kteří tyto prohlížeče znají lépe, než já.


Pak už se objeví jen okno pro výběr místa uložení a výběr typu souboru (PDF).

    To je vše. Na zvoleném místě se vytvoří soubor formátu PDF (zde Přepínač PQ.pdf). Ten je možno následně (po kontrole) vytisknout, pokud jsme to už neudělali přímo výstupem na tiskárnu. V každém případě by mělo být v pořádku formátování, konkrétně zachování obrázků, tabulek atd. bez ořezání, jak se stává při jiných způsobech převodu.

Tisku zdar.

Na začátek článku

Menu

LokoPin    07.12.2013  
  07.12.2013 (poslední editace)
     
Spolupracovali:  Jaroslav Hraška