ID výrobce a Reset lokodekodérů

    Pokud potřebujeme zjistit, jaký dekodér je v mašině, aniž bychom ji museli otevřít (většině to stejně nepomůže), stačí si to přečíst v registru CV8. Údaje jsou převzaty ze stránek NMRA.

    Většina lokodekodérů má ovšem ještě další identifikační údaj a tím je hodnota registru CV7. Zde je možné vyčíst i konkrétní typ a verzi softwaru jednotlivých lokodekodérů. Zdrojem je JMRI, kde je k dispozici asi největší množství informací na toto téma.

    Jedním z kroků, které se používají při problémech s lokodekodéry, je RESET. Je to činnost, která nastaví dekodér do tzv. továrního (defaultního) nastavení. Defaultní hodnoty registrů jsou uvedeny v manuálu dekodéru. Např. defaultní adresa je vždy "3" (jinou jsem zatím neviděl), tedy CV1 = 3.

    Některé údaje sloupce "Reset" násl. tabulky, a také další informace a zajímavostí byly k nalezení na stránkách Tony's Train Exchange.

Pokud najdete chybu nebo máte novinku, stačí dát zprávu (Do Knihy, mailem, ICQ, Skype), doplním.
NMRA - průběžně aktualizovaný (doufám) výpis výrobců, setříděný dle Názvu i ID:
http://www.nmra.org/sites/default/files/standards/sandrp/pdf/appendix_a_s-9.2.2.pdf

CV8    Výrobce Reset 1)
1    CML Electronics Limited  
2    Train Technology  
11    NCE Corporation CV8 = 2
12    Wangrow  
13    Public Domain & Do-It-Yourself Decoders  
14    PSI - Dynatrol  
15    Ramfixx Technologies (Wangrow)  
17    Advanced IC Engineering, Inc.  
18    JMRI  
19    AMW  
20    T4T - Technology for Trains GmbH  
21    Kreischer Datentechnik  
22    KAM Industries  
23    S Helper Service  
24    MoBaTron.de  
25    Team Digital, LLC  
26    MBTronik - PiN GITmBH  
27    MTH Electric Trains, Inc.  
28    Heljan A/S  
29    Mistral Train Models  
30    Digsight  
31    Brelec  
32    Regal Way Co. Ltd  
34    Aristo-Craft  
35    Elektronik & Modell Produktion  
36    DCCConcepts  
37    NAC Services, Inc.  
38    Broadway Limited Imports, LLC  
39    Educational Computer, Inc (DCCdevices.com)  
40    KATO Precision Models  
41    Passmann Modellbahnzubehoer  
42    Digirails  
43    Ngineering  
44    SPROG-DCC  
45    ANE Model Co., LTD.  
46    GFB Designs  
47    Capecom  
48    Hornby Hobbies Ltd.  
49    Joka Electronic  
50    N & Q Electronics  
51    DCC Supplies, Ltd  
52    Krois-Modell  
53    Rautenhaus Digital  
54    TCH Technology  
55    QElectronics GmbH  
56    LDH  
57    Rampino Elektronik  
58    KRES GmbH  
59    Tam Valley Depot  
60    Bluecher-Elektronik  
61    TrainModules  
62    Tams Elektronik GmbH  
63    Noarail  
64    Digital Bahn  
65    Gaugemaster  
66    Railnet Solutions, LLC  
67    Heller Modenlbahn  
68    MAWE Elektronik  
69    E-Modell  
70    Rocrail  
71    New York Byano Limited  
72    MTB Model  
73    The Electric Railroad Company  
74    PpP Digital  
75    DigiTools Electronics Servicing and Contractor Ltd.  
76    Auvidel  
77    LS Models Sprl  
78    Tehnologistic (train-O-matic)  
79    Hattons Model Railways  
80    Spectrum Engineering  
81    GooVerModels  
82    HAG Modelleisenbahn AG  
83    JSS-Elektronic  
84    RailflyerModel Prototypes, Inc.  
85    Uhlenbrock Elektronik GmbH CV59 = 1
86    Wekomm Engineering, GmbH  
87    RR-CirKits  
88    HONS Model  
89    Pojezdy.EU  
90    Shourt Line  
91    Railstars Limited  
92    Tawcrafts  
93    Kevtronics cc  
94    Electroniscript, Inc.  
95    Sanda Kan Industrial (1981) Ltd.  
96    PRICOM Design  
97    Doehler & Haas  
98    Harman DCC  
99    Lenz Elektronik GmbH CV8 = 33
100    Trenes Digitales  
101    Bachmann Trains  
102    Integrated Signal Systems  
103    Nagasue System Design Office  
104    TrainTech  
105    Computer Dialysis France  
106    Opherline1  
107    Phoenix Sound Systems, Inc.  
108    Nagoden  
109    Viessmann Modellspielwaren GmbH  
110    AXJ Electronics  
111    Haber & Koenig Electronics GmbH  
112    LSdigital  
113    QS Industries  
114    Benezan Electronics  
115    Dietz Modellbahntechnik  
116    MyLocoSound  
117    cT Elektronik CV1 = 0
118    MÜT GmbH  
119    W. S. Ataras Engineering  
120    csikos-muhely  
122    Berros  
123    Massoth Elektronik, GmbH  
124    DCC-Gaspar-Electronic  
125    ProfiLok Modellbahntechnik GmbH  
126    MöllehemGĺrdsproduktion  
127    Atlas Model Railroad Co., Inc.  
128    Frateschi Model Trains  
129    Digitrax CV8 = 8
130    cmOS Engineering  
131    Trix Modelleisenbahn  
132    ZTC Controls Ltd.  
133    Intelligent Command Control  
134    LaisDCC  
135    CVP Products  
136    NYRS  
138    Train ID Systems  
139    RealRail Effects  
140    Desktop Station  
141    Throttle-Up (Soundtraxx) CV30 = 2 nebo CV8 = 8
142    SLOMO Railroad Models  
143    Model Rectifier Corp. CV125 = 1
144    DCC Train Automation  
145    Zimo Elektronik CV8 = 8 1)
146    Rails Europ Express  
147    Umelec Ing. Buero  
148    BLOCKsignalling  
149    Rock Junction Controls  
150    Wm. K. Walthers, Inc.  
151    Electronic Solutions Ulm GmbH & Co KG (ESU, LokSound) CV8 = 8
152    Digi-CZ  
153    Train Control Systems CV8 = 8 nebo CV30 = 2
154    Dapol Limited  
155    Gebr. Fleischmann GmbH & Co. CV64 = 1 1)
156    Nucky  
157    Kuehn Ing. CV8 = 8
158    Fucik  
159    LGB (Ernst Paul Lehmann Patentwerk)  
160    MD Electronics  
161    Modelleisenbahn GmbH (formerly Roco)  
162    PIKO  
163    WP Railshops  
164    drM  
165    Model Electronic Railway Group  
166    Maison de DCC  
167    Helvest Systems GmbH  
168    Model Train Technology  
170    AuroTrains  
173    Arnold - Rivarossi  
186    br /AWA Modellspielwaren GmbH & Co.  
204    Con-Com GmBH  
225    Elproma Electronics Poland  
238    NMRA reserved  

1) Reset dekodéru nemusí být stejný u všech typů jednoho výrobce. U některých dekodérů (např. Zimo, Fleischmann...) lze také provést třeba i více způsobů funkce Reset.Vždy je to třeba ověřit v manuálu.

    A protože upřednostňuji především lokodekodéry Zimo, ještě identifikace typu (manuál výrobce z 29.3.2019).

Typ lokodekodéru Zimo, dle CV #250
 

130=MX630(Rev.2019)

199=MX600

213=MX631

227=MX695-RevC

242=MX820 RevB

135=MX635

200=MX82

214=MX642

228=MX681

243=MX618

136=MX636

201=MX620

215=MX643

229=MX695N

244=Roco NextG

137=MX637

202=MX62

216=MX647

230=MX696

245=MX697

142=MDS442

203=MX63

217=MX646

231=MX696N

246=MX658

160=MX660

204=MX64

218=MX630-P25K22

232=MX686

247=MX688

182=MX682(2019)

205=MX64H

219=MX631-P25K22

233=MX622

248=MX821

190=MX659

206=MX64D

220=MX632-P25K22

234=MX623

249=MX648-RevC,D

192=MX622(Rev.2019)

207=MX680

221=MX645

235=MX687

250=MX699

193=MX638

208=MX690

222=MX644

236=MX621-FLM

251=Roco 2067

195=MX616

209=MX69

223=MX621

237=MX633

252=Roco ICE

196=KISS Silberlinge

210=MX640

224=MX695-RevB

238=MX820 RevA

253=MX649

197=MX617

211=MX630-P2520

225=MX648

240=MX634

254=MX697-RevB

198=FLM_E69

212=MX632

226=MX685

241=MX686B

 

Na začátek článku
Menu

LokoPin      05.12.2011  
  30.09.2020 (poslední editace)