Digitál 4

Barevné značení vodičů

    Barevné značení vodičů není nutné. Všechno můžeme natahat třeba černým drátem. Jakmile je ale zapojení složitější a hledají se případné chyby v zapojení, různé barvy vodičů všechno velice zpřehlední. V modelové železnici existuje spousta norem na spoustu věcí. Normu na barvy vodičů jsem neobjevil. Špatně jsem hledal? Asi špatně. Od uživatele diskuzního fóra modely.biz KaRei jsem dostal informaci o normě NEM 605, která se barevného značení týká. Nebudu to nijak dále rozebírat, komentovat, jen mám dojem, že to stejně není to pravé ořechové a už vůbec ne digi DCC. Praxe je stejně jiná, každý používá to, co má po ruce, co lze sehnat. Lanko nebo drát, správný průřez a ještě barvy... prostě, ty barvy nejsou tak důležité, i když velice usnadňují orientaci, zvyšují přehlednost. Barevné značení vodičů lokomotivního dekodéru se používá běžně, a to ostatní? Můžete se inspirovat zde nebo normou NEM 605 nebo jak je libo.

Některé barvy jsem se snažil převzít z toho, co je na webu publikováno. Výsledek je na obr.1 a v následující tabulce.

Barva     Název Popis Poznámka
bílá                  16 V střídavé napájecí napětí  
černá                  J Digitální signál J - levá kolejnice **
červená                  K Digitální signál K - pravá kolejnice **
oranžová                  R sběrnice zpětného hlášení (ohlas)  
šedá                  S sběrnice zpětného hlášení (ohlas)  
hnědá-zelená                               Vr napájení přestavníku pro směr rovně *
hnědá-modrá                               Vo napájení přestavníku směr do odbočky *
fialová                  Vz napájení přestavníku (společný vodič) *
žlutá                  Vs napájení srdcovkových kolejnic výhybky (srdcovky)  
zelená                  Vjr napájení jazyku výhybky pro směr rovně  
modrá                  Vjo napájení jazyku výhybky pro směr do odbočky  

* Dělají se i vodiče s kombinovaným značením (bílá s oranžovým proužkem apod.). Sehnat je lze těžko. Myslím, že tady vystačíme s těmi základními barvami. Pokud chceme být důkladní, můžeme označit třeba konce vodičů další barvou nebo bužírkou. Nebo pro napájení přestavníku Vr a Vo použijeme zelený a modrý vodič (napájení jazyků Vjr a Vjo třeba nepoužijeme).

** Silový signál pro napájení i řízení všech digitálních komponentů, včetně lokomotiv (kolejnicemi).

    Na závěr bych rád uvedl, že barevné značení, které zde uvádím, není žádná závazná norma. Je to jen pomůcka, která usnadňuje čtení schémat a zpřehledňuje práci při stavbě a při hledání závad.

Na začátek článku
Menu

LokoPin

12.12.2006  
  27.03.2015 poslední editace